Adolygu graddau o'ch cwrs

 1. O'ch cwrs, dewiswch ddolen Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs neu ar y dudalen Offer.

  Ar y dudalen Fy Ngraddau, gallwch weld yr holl waith cwrs a graddau ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Mae pwyso bysell Tab yn cyhoeddi enw'r aseiniad yn gyntaf, ac yna'n dangos ei radd.

  Os ydych eisiau gweld yr aseiniadau hynny sydd wedi cael eu graddio'n unig, dewiswch y ddolen Wedi'u Graddio - sef Y Cwbl/Wedi'u Graddio/Ar Ddod/Cyflwynwyd.

 2. Dewiswch enw aseiniad neu brawf.

  Byddwch yn cyrraedd tudalen Ymgeisiau. O fan hyn, gallwch bwyso bysell T i neidio i'r tabl sy'n cynnwys graddau pob ymgais.

  Defnyddiwch orchmynion llywio tabl i adolygu'r radd ar gyfer pob ymgais. Mae Alt + Ctrl + saethau i fyny/i lawr yn eich symud rhwng ymgeisiau, ac mae Alt + Ctrl + saethau i'r chwith/i'r dde yn eich symud rhwng colofnau Dyddiad Creu, Dyddiad Cyflwyno neu Olygu Diwethaf, a Gradd a Gyfrifwyd. Mae JAWS yn cyhoeddi penawdau colofnau wrth i chi symud iddynt.

 3. Dewiswch rif y radd yn y golofn Gradd a Gyfrifwyd.

  Mae'r detholiad hwn yn eich caniatáu i weld dadansoddiad o'r sgôr, gan gynnwys y pwyntiau a enillwyd ar gyfer pob cwestiwn yn y prawf.

  Os does dim gradd wedi cael ei bennu, mae graffeg yn ymddangos sy'n darllen "Angen Graddio" neu "grade.status.needsgrading."

  Ar ôl ichi bwyso Enter ar radd, byddwch yn cyrraedd ar dudalen Gweld yr Ymgais.

  Defnyddiwch fysell H i neidio rhwng bob cwestiwn. Mae gradd cwestiwn yn ymddangos dan ei bennawd, gyda'r proc cwestiwn gwreiddiol yn dilyn.

  Os yw'ch hyfforddwyr wedi ei ganiatáu, gallwch weld eu hadborth ar y dudalen hon hefyd. Gallwch weld eu hadborth ar gyfer y prawf uwchben y pennawd yn dynodi'r cwestiwn cyntaf.

Mwy ar raddau