Mae mudiadau'n ymddwyn fel cyrsiau ac yn cynnwys offer sy'n galluogi cyfranogwyr i gyfathrebu'n effeithiol. Gallwch bostio gwybodaeth, cael trafodaethau a rhannu dogfennau. Gallwch chwilio am, hidlo a nodi fel ffefryn eich mudiadau. Mae mudiadau’n lle delfrydol i gysylltu â defnyddwyr eraill sydd â diddordebau neu weithgareddau allgyrsiol yn gyffredin. Eich sefydliad sy'n rheoli pwy all greu mudiadau.

Ynglŷn â mudiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar fudiadau.

Y tro cyntaf i chi fewngofnodi i Blackboard Learn, dewiswch dab Cymuned. Gallwch chwilio am fudiadau neu bori'r rhestr lawn o fudiadau sydd ar gael yn eich sefydliad. Mae rhestr o fudiadau rydych eisoes wedi ymuno â hwy hefyd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Ar ôl i chi chwilio neu bori am sefydliadau, bydd rhestr o fudiadau sy'n cyd-fynd ac sydd ar gael yn ymddangos. I ymuno â mudiad sydd ar gael, agorwch ddewislen y mudiad a dewis Ymrestru.

Gallwch ddewis mudiad i weld ei hafan. Rhaid i chi fod yn aelod cyn i chi allu gweld yr holl gynnwys ac offer sydd ar gael mewn mudiad.

Mae mudiadau'n edrych ac yn teimlo'n union fel cyrsiau. Gallwch ddefnyddio nifer o'r un offer y defnyddiwch chi mewn cyrsiau, ond arweinydd y mudiad neu eich gweinyddwr sy'n penderfynu at ba offer mae gennych fynediad:

Mwy ar drafodaethau

Mwy ar wikis

Mwy ar negeseuon

Mwy ar Blackboard Collaborate


ULTRA: Sefydliadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar fudiadau.

Mae gan sefydliadau gyfundrefnau o wahanol fathau, o academaidd i ddiddordeb arbennig. Mae mudiadau'n gweithio yn union fel cyrsiau yn Blackboard Learn. Er enghraifft, mae ganddynt gynnwys, trafodaethau, negeseuon a mwy.

Mwy ar drafodaethau

Mwy ar negeseuon

Ydw i'n aelod?

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Mudiadau.

Rydych yn aelod os yw'r mudiad wedi'i restru ar y dudalen Mudiadau. Arweinydd y mudiad a'ch sefydliad sy'n rheoli pwy all ymrestru, ond efallai byddwch yn gallu hunan-ymrestru. Cysylltwch ag arweinydd y mudiad am ymrestru. Ar ôl i chi ymrestru, yr arweinydd neu'r gweinyddwr yw'r unig rai all eich dad-ymrestru.

Caiff y mudiadau eu rhestru yn y drefn ymrestru, gyda'r un diweddaraf gyntaf.