Mae mudiadau'n ymddwyn fel cyrsiau ac yn cynnwys offer sy'n galluogi cyfranogwyr i gyfathrebu'n effeithiol. Gallwch bostio gwybodaeth, cael trafodaethau a rhannu dogfennau. Gallwch chwilio am, hidlo a nodi fel ffefryn eich mudiadau. Mae mudiadau’n lle delfrydol i gysylltu â defnyddwyr eraill sydd â diddordebau neu weithgareddau allgyrsiol yn gyffredin. Eich sefydliad sy'n rheoli pwy all greu mudiadau.

Ynglŷn â mudiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar fudiadau.

Y tro cyntaf i chi fewngofnodi i Blackboard Learn, dewiswch dab Cymuned. Gallwch chwilio am fudiadau neu bori'r rhestr lawn o fudiadau sydd ar gael yn eich sefydliad. Mae rhestr o fudiadau rydych eisoes wedi ymuno â hwy hefyd yn ymddangos ar y dudalen hon.

Ar ôl i chi chwilio neu bori am fudiadau, bydd rhestr o fudiadau sy'n cyd-fynd ac sydd ar gael yn ymddangos. I ymuno â mudiad sydd ar gael, agorwch ddewislen y mudiad a dewis Ymrestru.

Gallwch ddewis mudiad i weld ei hafan. Rhaid i chi fod yn aelod cyn i chi allu gweld yr holl gynnwys ac offer sydd ar gael mewn mudiad.

Mae mudiadau'n edrych ac yn teimlo'n union fel cyrsiau. Gallwch ddefnyddio nifer o'r un offer y defnyddiwch chi mewn cyrsiau, ond arweinydd y mudiad neu eich gweinyddwr sy'n penderfynu at ba offer mae gennych fynediad:

Mwy ar drafodaethau

Mwy ar wikis

Mwy ar negeseuon

Mwy ar Blackboard Collaborate


ULTRA: Mudiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fudiadau.

Mae gan sefydliadau fudiadau o wahanol fathau, o rai academaidd i ddiddordebau arbennig. Mae mudiadau'n gweithio yn union fel cyrsiau yn Blackboard Learn. Er enghraifft, mae ganddynt gynnwys, trafodaethau, negeseuon a mwy.

Mwy ar drafodaethau

Mwy ar negeseuon

Ydw i'n aelod?

Yn y rhestr lle mae'ch enw'n ymddangos, dewiswch Mudiadau i weld eich rhestr.

Arweinydd y mudiad a'ch sefydliad sy'n rheoli pwy all ymrestru, ond efallai byddwch yn gallu hunan-gofrestru. Cysylltwch ag arweinydd y mudiad am ymrestru. Ar ôl i chi gofrestru, yr arweinydd neu'r gweinyddwr yw'r unig rai all eich dad-gofrestru.

Gallwch weld y dudalen Mudiadau naill ai fel rhestr neu rid. Mae pob cerdyn mudiad yn rhestru ID y mudiad, teitl y mudiad a’r hyfforddwr. Os oes gan eich mudiad sawl arweinydd, dewiswch Arweinwyr Lluosog i gael rhestr. Dewiswch Rhagor o wybodaeth i weld y disgrifiad ac amserlen, os ydynt wedi’u hychwanegu.

Gallwch weld mudiadau nad ydynt ar gael yn eich rhestr, ond ni allwch gael mynediad atynt. Bydd mudiadau nad ydynt ar gael yn ymddangos gydag eicon clo.

Defnyddiwch y bar chwilio neu hidlydd ar frig y dudalen i fireinio’r hyn a welwch. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i fudiadau ar y dudalen bresennol.

Symudwch rhwng mudiadau blaenorol, mudiadau cyfredol a mudiadau sydd ar ddod. Os oes gennych lawer o fudiadau, gallwch hefyd ddewis y nifer sy’n dangos ar bob tudalen. Ar frig y rhestr, gwelwch ddewisydd tudalen i lywio trwy restrau hir.

Os ydych am gael mynediad at fudiad yn aml, gallwch ddewis yr eicon seren i’w ychwanegu at eich ffefrynnau er mwyn iddo ymddangos ar frig eich rhestr. Nid oes angen i chi sgrolio bellach! Gallwch ddewis yr eicon seren unwaith eto i dynnu mudiad o’ch rhestr o ffefrynnau unwaith i chi beidio â’i ddefnyddio cymaint.

Ni allwch newid trefn y mudiadau yn y rhestr. Caiff y mudiadau eu rhestru yn nhrefn yr wyddor a'u grwpio yn ôl tymor, gyda’r mudiadau mwyaf newydd yn gyntaf. Bydd eich ffefrynnau'n ymddangos ar frig y dudalen.