Mathau o negeseuon

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar negeseuon.

Gallwch ddefnyddio dau fath o negeseuon yn y profiad Gwreiddiol:

  • Fy negeseuon Blackboard: Cyfathrebu gydag unrhyw un yn eich rhwydwaith dysgu ar Blackboard, hyd yn oed y rheini y tu allan i awyrgylch y cwrs. Gallwch gael gafael ar y negeseuon hyn yn newislen Fy Blackboard. Rhai i chi fod wedi mewngofnodi i Blackboard i anfon a derbyn negeseuon Fy Blackboard.
  • Negeseuon cwrs: Cyfathrebwch gyda defnyddwyr sydd wedi cofrestru ar un o'ch dosbarthiadau, gan gynnwys myfyrwyr, cynorthwywyr dysgu a hyfforddwyr. Gallwch gael mynediad at negeseuon cwrs y tu mewn i'ch cyrsiau unigol. Does dim angen i chi fod ar-lein ar yr un pryd â phobl eraill i anfon a derbyn negeseuon cwrs.

Negeseuon Fy Blackboard

Mae Fy Blackboard ar gael bob man yn Blackboard Learn ac yn rhoi blas personol i chi o'ch awyrgylch dysgu.

Cyrchwch y ddewislen drws nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen i gyrchu'r ddewislen Fy Blackboard. Gallwch gyrchu dyddiadau dyledus, defnyddwyr ac offer cymdeithasol sy'n eich helpu i ddarganfod, cysylltu, cyfathrebu a chydweithio gyda'ch rhwydwaith dysgu ar Blackboard.

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi'r offeryn negeseuon, gallwch gyfathrebu gyda phobl eraill sy'n defnyddio Blackboard. Os gofynnir i chi, rhaid i chi dderbyn y telerau defnyddio a darparu cyfeiriad e-bost cyn i chi allu defnyddio'r offeryn hwn am y tro cyntaf.

Rhaid i chi fod wedi mewngofnodi i Blackboard i anfon a derbyn negeseuon Fy Blackboard.

  1. Edrychwch ar eich negeseuon yn y panel chwith. Mae'r neges ddiweddaraf yn ymddangos yn gyntaf. Dewiswch neges i weld y sgwrs gyfan.
  2. Dewiswch Cyfansoddi i gychwyn sgwrs gyda defnyddiwr arall.
  3. Dilëwch y sgwrs.
  4. Ysgrifennwch ymateb.

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi proffiliau uwch broffiliau, gallwch anfon negeseuon at ddefnyddwyr o'u cardiau proffil. Os yw cardiau proffil yn dangos enw defnyddiwr, llun proffil, llysenw, gwybodaeth amdanaf fi, a disgyblaeth academaidd yn unig nid oes gan eich sefydliad uwch broffiliau.


Dod o hyd i'ch negeseuon cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar negeseuon.

Gallwch weld ac anfon negeseuon ym mhob un o'ch cyrsiau. Mae gweithgarwch negeseua yn aros o fewn y sytem. Ni allwch weld neu anfon negeseuon y tu allan i'ch cwrs.

Os welwch rhestr ar y chwith lle mae'ch enw yn ymddangos, gallwch weld ac anfon negeseuon ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar dudalen Negeseuon.

I weld y negeseuon ar gyfer y cwrs rydych ynddo, dewiswch ddolen Negeseuon ar ddewislen y cwrs ar dudalene Offer.

Eich hyfforddwr sy'n pennu pa ddolenni sy'n ymddangos ar ddewislen y cwrs a pha offer sydd ar gael.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r fideo "Ultra" am fanylion ar negeseuon.


Anfon neges

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar anfon negeseuon.

Gall pawb ddefnyddio negeseuon fel rhybuddion atgoffa, cwestiynau cyflym a rhyngweithio cymdeithasol. Os yw eich sefydliad yn caniatáu, gallwch atodi ffeiliau o’ch cyfrifiadur i’ch negeseuon.

Ar y dudalen Creu Neges, dewiswch I. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion

Ar gyfer Windows, i ddewis derbynwyr lluosog mewn rhes, pwyswch y fysell Shift a dewiswch y derbynwyr cyntaf ac olaf. I ddewis derbynwyr allan o ddilyniant, pwyswch y fysell Ctrl a dewiswch bob enw sydd ei angen. Gyda Mac, gwagswch y bysell Command yn hytrach na’r bysell Ctrl. You can also select all course members with the Select All option.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun eich neges. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Ateb neges

Gallwch anfon eich ateb i'r anfonwr neu ateb pawb. Rhowch fanylion yr anfonwr a holl dderbynyddion eraill y neges yn At: .

Ychwanegwch aelodau eraill y cwrs i'r neges fel y bod angen. Bydd testun y neges yn cynnwys y testun o'r neges wreiddiol. Gallwch ychwanegu at y testun.


Hysbysiadau neges newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar hysbysiadau neges newydd.

Mae’r modiwl Beth sy’n Newydd yn ymddangos ar y dudalen gyntaf ar ôl i chi fewngofnodi ac ar Hafan y cwrs. Cewch wybod pan fydd negeseuon cwrs newydd yn cyrraedd.

Mae’r adroddiadau modiwl yn newid uwaith y dydd pan fewngofnodwch gyntaf. Os ydych eisiau gweld hysbysiadau newydd ar ôl hynny, dewiswch Adnewyddu yn newislen Gweithrediadau.

Eich hyfforddwr a sefydliad sy'n pennu pa fodiwlau sy'n ymddangos.


ULTRA: Negeseuon ar gyfer pob cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar y mathau o negeseuon.

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Negeseuon.

Gallwch chi a'ch hyfforddwyr anfon negeseuon at eich gilydd, at fwy nag un person neu at ddosbarth cyfan. Mae gweithgarwch negeseua yn aros o fewn y sytem.

Peidiwch â cholli unrhyw beth sy'n digwydd. Os oes gennych gymysgedd o gyrsiau Gwreiddiol ac Ultra, gallwch gyrchu negeseuon ar gyfer y ddau ar y dudalen hon. Bydd negeseuon newydd yn ymddangos mewn ffont trwm. 

Cael mynediad at negeseuon dros amser. Gallwch weld negeseuon o gyrsiau cyfredol, blaenorol a'r rhai sydd yn y dyfodol. Defnyddiwch y saethau i symud i gyfnod amser arall.

Neidiwch i'ch negeseuon. Dewiswch gerdyn cwrs i weld yr holl negeseuon newydd a chyfredol yn eich cwrs. Gallwch ddileu negeseuon y tu mewn i'ch cwrs.

Barod i rannu? Dewiswch yr eicon Neges Newydd ar gerdyn cwrs i anfon neges i un person, nifer o bobl, neu ddosbarth. Yng Ngwedd Cwrs Ultra, dechreuwch deipio ac fe welwch enwau derbynyddion yn ymddangos. Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, dewiswch At. Bydd rhestr o holl aelodau'r cwrs yn ymddangos. Yn y blwch cyntaf, dewiswch y derbynyddion ac yna dewiswch y saeth sy'n wynebu'r dde i'w symud i'r blwch Derbynyddion

O'r gofrestr, gallwch anfon neges i unrhyw un sy'n gysylltiedig â'ch cwrs. Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil, a dewiswch eicon yr amlen i agor panel Neges Newydd. Gallwch ychwanegu derbynyddion i'r neges yn ôl yr angen.

Mae negeseuon yr anfonwch o'r gofrestr hefyd yn ymddangos ar y dudalen Negeseuon.

Mwy ar y rhestr


ULTRA: Hysbysiadau neges newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r help "Gwreiddiol" ynghylch rhybuddion neges.

Bydd negeseuon newydd yn ymddangos ar y dudalen negeseuon cyffredinol.

Gall eich hyfforddwr ddewis anfon copi o neges cwrs i'ch mewnflwch e-byst. Dim ond pan mae gennych gyfeiriad e-bost dilys wedi'i restru yn eich proffil y byddwch yn derbyn copi o'r neges cwrs ar e-bost, felly sicrhewch eich bod yn diweddaru'ch proffil yn gyson!

Hyfforddwyr yn unig sydd â'r opsiwn i anfon copi o neges cwrs ar e-bost.