Yn edrych am eich cyd-ddisgyblion, hyfforddwr neu ddefnyddiwr arall Blackboard Learn? Gallwch ddod o hyd i bobl mewn amrywiaeth o leoedd os ydynt wedi dewis rhannu ei gwybodaeth gyswllt.

Cofrestr y cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar y gofrestr.

Defnyddiwch ddarn o offer y gofrestr i chwilio am fyfyrwyr eraill ym mhob un o'ch cyrsiau. Cynhwysir enw pob myfyriwr yn y rhestr yn awtomatig. Ni allwch dynnu'ch enw o'r gofrestr, ond gallwch reoli a ydych eisiau bod eich cyfeiriad e-bost ar gael ai beidio.

 1. Yn newislen y cwrs, dewiswch Offer a Chofrestr.
 2. Dewiswch Iawn i weld rhestr o'r holl fyfyrwyr ar eich cwrs. Gallwch chwilio am fyfyrwyr wrth deipio gair allweddol yn y blwch testun a gan ddefnyddio'r hidlwyr canlynol:
  • Enw Cyntaf
  • Enw Olaf
  • Yn cynnwys
  • Yn cyfateb i
  • Yn dechrau gyda
  • Nid yw’n wag

Cyfeiriadur Defnyddwyr

Yn y Cyfeiriadur Defnyddwyr, gallwch chwilio am fyfyrwyr eraill a hyfforddwyr yn y system.

Gallwch ddewis pa wybodaeth i'w rannu trwy osod eich opsiynau preifatrwydd. Er mwyn i'ch gwybodaeth bersonol ymddangos yn y gofrestr neu'r Cyfeiriadur Defnyddwyr, rhaid iddo ymddangos ar dudalen Golygu Gwybodaeth Bersonol.

Defnyddwyr sydd wedi diweddaru'u gwybodaeth bersonol a dewis Rhestri fy ngwybodaeth yn y Cyfeiriadur Defnyddwyr yn eu gosodiadau preifatrwydd yw'r unig rai sy'n ymddangos yn y canlyniadau chwilio.

 1. Ewch i dab Fy Sefydliad. Dewiswch Offer a Chyfeiriadur Defnyddwyr.
 2. Ar dudalen Defnyddwyr, dewiswch Iawn i restru'r holl ddefnyddwyr sydd wedi rhannu'u gwybodaeth. Teipiwch allweddair i chwilio am ddefnyddiwr penodol a defnyddiwch yr hidlyddion hyn:
  • Enw defnyddiwr
  • Enw Cyntaf
  • Enw Olaf
  • E-bost
  • Yn cynnwys
  • Yn cyfateb i
  • Yn dechrau gyda

Tudalen gysylltiadau

Ar y dudalen Cysylltiadau, gallwch weld manylion cyswllt hyfforddwr ynghyd â'i oriau swyddfa, llun ohonynt a gwybodaeth bersonol arall. Gallwch hefyd ddysgu am gynorthwywyr addysgu a'r siaradwyr gwadd nesaf.

O ddewislen y cwrs, dewiswch Offer a Chysylltiadau. Bydd unrhyw gysylltiadau sy'n gysylltiedig â'ch cwrs yn ymddangos.


ULTRA: Rhestr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar y gofrestr.

Ar dudalen y Gofrestr, gallwch gael mynediad at gardiau proffil sylfaenol ac uno wynebau ac enwau. Mae pob aelod o'r cwrs yn ymddangos yn y gofrestr, a ni allwch dynnu'ch hun o'r rhestr. Gallwch gael mynediad y gofrestr o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gallwch uwchlwytho llun ar eich tudalen Proffil. Os nad ydych yn ychwanegu llun, bydd silwét generig yn ymddangos yn y gofrestr. Mae'ch llun proffil hefyd yn ymddangos yn y ffrwd gweithgarwch, mewn trafodaethau, mewn sgyrsiau ac mewn negeseuon nesaf at eich gweithgarwch.

Newid eich gwedd. Mae’r gofrestr yn aros yn y wedd a ddewiswyd nes i chi ei newid, hyd yn oed os byddwch yn allgofnodi.

Trefnir Gwedd Grid yn awtomatig yn ôl rôl yn yna yn ôl cyfenw. Mae'r staff dysgu yn ymddangos yn gyntaf. Er mwyn trefnu'r rhestr eich hun, newidiwch i wedd rhestr.

Caiff y Gwedd Rhestr ei threfnu yn ôl cyfenw yn ddiofyn. Dewiswch benawdau Enw neu Rôl i drefnu'r cynnwys.

Golygu'ch gwybodaeth. Dewiswch eicon Mwy o opsiynau nesaf at eich enw i gael mynediad at y ddewislen. Dewiswch Golygu Gwybodaeth Aelod. Gallwch ddiweddaru'ch gwybodaeth o'r gofrestr neu o'ch tudalen proffil.

Cysylltu o gardiau proffil. Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil a chysylltu. Gallwch reoli pwy all gael mynediad at eich proffil llawn yn eich gosodiadau preifatrwydd proffil. Os oes mwy nag un myfyriwr gyda'r un enw, mae'r cardiau proffil yn dangos rhif adnabod y myfyriwr.

Mwy ar anfon negeseuon o gofrestr y cwrs

Chwilio'r rhestr. Estyn allan i'ch cynorthwyydd dysgu neu dod o hyd i bartner astudio newydd. Dewiswch eicon Chwilio'r Gofrestr. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw, enw defnyddiwr, neu o leiaf ddwy lythyren i ddatgelu rhestr o gyfatebiaethau. Bydd unrhyw hidlyddion a ddewiswyd gennych eisoes yn cael eu clirio pan fyddwch yn gwneud chwiliad newydd.

Hidlo'ch gwedd. Gallwch weld y gofrestr fesul rôl, megis hyfforddwyr neu gyfadran gefnogi. Mae'r opsiynau hidlo'n seiliedig ar y rolau sydd ar gael yn eich cwrs.