Yn edrych am eich cyd-ddisgyblion, hyfforddwr neu ddefnyddiwr arall Blackboard Learn? Gallwch ddod o hyd i bobl mewn amrywiaeth o leoedd os ydynt wedi dewis rhannu ei gwybodaeth gyswllt.

Cofrestr y cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am y gofrestr.

Defnyddiwch ddarn o offer y gofrestr i chwilio am fyfyrwyr eraill ym mhob un o'ch cyrsiau. Cynhwysir enw pob myfyriwr yn y rhestr yn awtomatig. Ni allwch dynnu'ch enw o'r gofrestr, ond gallwch reoli a ydych eisiau bod eich cyfeiriad e-bost ar gael ai beidio.

 1. Yn newislen y cwrs, dewiswch Offer a Chofrestr.
 2. Dewiswch Iawn i weld rhestr o'r holl fyfyrwyr ar eich cwrs. Gallwch chwilio am fyfyrwyr wrth deipio gair allweddol yn y blwch testun a gan ddefnyddio'r hidlwyr canlynol:
  • Enw Cyntaf
  • Enw Olaf
  • Yn cynnwys
  • Yn cyfateb i
  • Yn dechrau gyda
  • Nid yw’n wag

Cyfeiriadur Defnyddwyr

Yn y Cyfeiriadur Defnyddwyr, gallwch chwilio am fyfyrwyr eraill a hyfforddwyr yn y system.

Gallwch ddewis pa wybodaeth i'w rannu trwy osod eich opsiynau preifatrwydd. Er mwyn i'ch gwybodaeth bersonol ymddangos yn y gofrestr neu'r Cyfeiriadur Defnyddwyr, rhaid iddo ymddangos ar dudalen Golygu Gwybodaeth Bersonol.

Defnyddwyr sydd wedi diweddaru'u gwybodaeth bersonol a dewis Rhestri fy ngwybodaeth yn y Cyfeiriadur Defnyddwyr yn eu gosodiadau preifatrwydd yw'r unig rai sy'n ymddangos yn y canlyniadau chwilio.

 1. Ewch i dab Fy Sefydliad. Dewiswch Offer a Chyfeiriadur Defnyddwyr.
 2. Ar dudalen Defnyddwyr, dewiswch Iawn i restru'r holl ddefnyddwyr sydd wedi rhannu'u gwybodaeth. Teipiwch allweddair i chwilio am ddefnyddiwr penodol a defnyddiwch yr hidlyddion hyn:
  • Enw defnyddiwr
  • Enw Cyntaf
  • Enw Olaf
  • E-bost
  • Yn cynnwys
  • Yn cyfateb i
  • Yn dechrau gyda

Tudalen gysylltiadau

Ar y dudalen Cysylltiadau, gallwch weld manylion cyswllt hyfforddwr ynghyd â'i oriau swyddfa, llun ohonynt a gwybodaeth bersonol arall. Gallwch hefyd ddysgu am gynorthwywyr addysgu a'r siaradwyr gwadd nesaf.

O ddewislen y cwrs, dewiswch Offer > Cysylltiadau. Bydd cysylltiadau sy'n gysylltiedig â'ch cwrs yn ymddangos os yw’ch hyfforddwr wedi ychwanegu gwybodaeth.


ULTRA: Rhestr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am y gofrestr.

Ar dudalen y Gofrestr, gallwch gael mynediad at gardiau proffil sylfaenol ac uno wynebau ac enwau. Mae pob aelod o'r cwrs yn ymddangos yn y gofrestr, a ni allwch dynnu'ch hun o'r rhestr. Gallwch gael mynediad y gofrestr o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gallwch uwchlwytho llun ar eich tudalen Proffil. Os nad ydych yn ychwanegu llun, bydd silwét generig yn ymddangos yn y gofrestr. Mae'ch llun proffil hefyd yn ymddangos mewn grwpiau, mewn trafodaethau, mewn sgyrsiau ac mewn negeseuon nesaf at eich gweithgarwch.

Dewiswch enw i weld rhagor o wybodaeth. Gallwch reoli pwy all gael mynediad at y wybodaeth hon yn eich gosodiadau preifatrwydd proffil.

Newid eich gwedd. Gallwch ddewis gwedd grid neu wedd rhestr. Mae’r rhestr yn aros yn y wedd a ddewiswyd nes i chi ei newid, hyd yn oed os fyddwch yn allgofnodi.

 • Trefnir Gwedd Grid yn awtomatig yn ôl rôl yn yna yn ôl cyfenw. Mae'r staff dysgu yn ymddangos yn gyntaf. Er mwyn trefnu'r rhestr eich hun, newidiwch i wedd rhestr.
 • Caiff y Gwedd Rhestr ei threfnu yn ôl cyfenw yn ddiofyn. Dewiswch benawdau Enw neu Rôl i drefnu'r cynnwys.

Golygu'ch gwybodaeth. Agorwch y ddewislen nesaf at eich enw a dewiswch Golygu manylion aelod. Gallwch ddiweddaru'ch gwybodaeth o'r gofrestr neu o'ch tudalen proffil.

Cysylltu drwy gardiau proffil. Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil naid ac anfon negeseuon. Mae'r cerdyn proffil yn dangos enwau defnyddwyr os yw’ch sefydliad wedi'u caniatáu.

Chwiliwch y rhestr. Estyn allan i'ch cynorthwyydd dysgu neu dod o hyd i bartner astudio newydd. Dewiswch yr eicon Chwilio'r Rhestr. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw, enw defnyddiwr, neu o leiaf ddwy lythyren i ddatgelu cyfatebiaethau. Mae unrhyw hidlyddion a ddewiswyd yn flaenorol yn cael eu clirio pan berfformiwch chwiliad newydd.

Hidlo'ch gwedd. Gallwch weld y gofrestr fesul rôl, megis hyfforddwyr neu gyfadran gefnogi. Mae'r opsiynau hidlo'n seiliedig ar y rolau sydd ar gael yn eich cwrs.