Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Llywio'r dudalen Trywyddion

Pan fyddwch yn gweld trywydd, bydd yr holl bostiadau a disgrifiad y trywydd yn ymddangos ar un dudalen. Bydd llun proffil pob awdur yn ymddangos nesaf at eu postiad er mwyn eich helpu i adnabod eich cyd-ddisgyblion yn hawdd.

Bydd y golygydd yn ymddangos yn syth ar ôl y neges rydych yn ymateb iddi. Gallwch gyfeirio at unrhyw bostiad ar y dudalen pan fyddwch yn teipio'ch ymateb.

Mwy ar drywyddion a phostiadau drafft gyda JAWS ®

 1. Defnyddiwch Ehangu'r Cwbl a Cwympo'r Cwbl i reoli amlygrwydd postiadau ar y dudalen.
 2. Symudwch eich llygoden unrhyw le ar y dudalen a bydd swyddogaethau'n ymddangos ar y top, megis Chwilio ac Adnewyddu.
 3. Dewiswch y nifer o gyhoeddiadau heb eu darllen i weld dim ond y cyhoeddiadau yma o fewn edefyn. Defnyddiwch y botymau saethau i lwyio i edeifion eraill yn y fforwm.
 4. Pan fyddwch yn gweld trywyddion, bydd bathodyn yn ymddangos nesaf at enw rheolwr neu gymedrolwr fforwm. Pwyntiwch at y bathodyn i weld rôl cwrs a rôl fforwm y defnyddiwr. Bydd rolau a addasir yn arddangos os yw'ch sefydliad yn eu defnyddio.
 5. Gweld dyddiadau perthnasol ar gyfer postiadau, megis "7 diwrnod yn ôl". Pan fyddwch yn pwyntio at y dyddiad perthnasol, gallwch weld dyddiad absoliwt creu neu olygu, a’r nifer o ymweliadau.
 6. Marcio postiadau fel wedi'u darllen neu heb eu darllen. Eicon glas = heb ei ddarllen. Eicon gwyn = wedi’i ddarllen. Dim ond postiadau a ehangwyd a welwch ar y sgrin sydd wedi eu marcio fel wedi darllen. Nid yw postiadau'n cael eu darllen yn awtomatig os ydych yn sgrolio'n sydyn i lawr y dudalen. Dewiswch yr eicon i newid statws neges eich hun. Gallwch hefyd lumanu postiadau yr hoffech eu hadolygu’n hwyrach neu eu nodi fel rhai pwysig.
 7. Pwyntiwch at bostiad i weld Ateb, Dyfynnu, Ehangu/Cwympo, a swyddogaethau eraill sydd ar gael. Dewiswch Cwympo i leihau postiad a chynyddu maint y sgrin fertigol.
 8. Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi nodwedd sgorio postiadau yng ngosodiadau fforwm, mae Sgôr Gyffredinol yn dangos sgôr postiad ar gyfartaledd. Pan fyddwch yn pwyntio at yr ardal sgorio, mae'n newid i ddangos Eich Sgôr.

Creu trywydd

Mae gosodiadau fforwm yn rheoli pwy all bostio, a pha fathau eraill o weithrediadau y gallwch eu gwneud, megis a allwch chi olygu'ch trywyddion eich hun, postio'n ddienw, neu roi sgôr i bostiadau. Yn seiliedig ar y gosodiadau a ddewiswyd gan eich hyfforddwr ar gyfer y fforwm, efallai byddwch yn gallu creu trywydd newydd.

Os yw'ch hyfforddwr wedi cysylltu cyfeireb gyda fforwm neu drywydd y drafodaeth a'i bod ar gael i chi, gallwch weld y meini prawf graddio cyn i chi gychwyn. Dewiswch Gwybodaeth Graddio i gael mynediad at dudalen Graddio y fforwm neu drywydd. Dewiswch Gweld y Gyfeireb.

 1. Agorwch fforwm bwrdd trafod a dewiswch Creu Trywydd.
 2. Bydd y dudalen Creu Trywydd yn agor a gallwch weld disgrifiad o'r fforwm wrth i chi ysgrifennu'ch ymateb.
 3. Teipiwch bwnc a chyfarwyddiadau, disgrifiad neu gwestiwn. Gallwch ddefnyddio swyddogaethau’r golygydd i fformatio testun ac ychwanegu ffeiliau, delweddau, dolenni gwe, amlgyfryngau a chyfuniadau.
 4. Gallwch atodi ffeil yn adran Atodiadau. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Efallai y byddwch hefyd yn gallu uwchlwytho ffeil o gronfa ffeiliau'r cwrs: y Content Collection.

  Os byddwch yn llwytho ffeil o'ch cyfrifiadur, ni fydd yn cael ei gadw yn y Content Collection.

 5. Dewiswch Cadw Drafft i storio drafft o'r postiad neu dewiswch Cyflwyno i gyhoeddi'ch trywydd.

Mwy ar y Content Collection


Postiadau drafft

Gallwch ddefnyddio opsiwn Cadw Drafft os oes angen i chi ddychwelyd i'ch postiad yn ddiweddarach. Mae’r swyddogaeth hon yn cadw’ch sylwadau a ffeiliau ar y dudalen.

I gael mynediad at eich drafftiau, ewch yn ôl i dudalen y fforwm a'i osod i Gwedd Rhestr. Ewch i'r ddewislen Dangos a dewiswch Drafftiau yn unig i weld y postiad a gadwyd.

Dewiswch deitl y drafft i agor tudalen y Trywydd. Wrth weld eich postiad, pwyntiwch ato i weld y swyddogaethau Golygu a Dileu. Dewiswch Golygu i agor y golygydd. Ar ôl i chi wneud eich diweddariadau, dewiswch Cadw Drafft eto i ddiweddaru’r drafft neu Cyflwyno i gyhoeddi’r postiad.