Yn y bwrdd trafod, gallwch chwilio am destun penodol, megis brawddeg, gair, neu ran o air.

Chwilio mewn trafodaethau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar chwilio mewn trafodaeth.

 1. Ewch i’r bwrdd trafod, fforwm, neu linyn a dewiswch Chwilio.
 2. Teipiwch eich ymholiad chwilio, fel gair neu ymadrodd, yn y blwch Chwilio.
 3. Yn y rhestr, dewiswch faes i’w chwilio:
  • Cylch Trafod Presennol
  • Pob Fforwm yn y Cwrs
  • Fforwm Presennol
  • Edefyn Presennol

   Mae'r opsiynau'n seiliedig ar le rydych yn cychwyn chwilio. Ni fyddwch yn gweld canlyniadau o fyrddau trafod grwpiau oni bai eich bod yn aelod o'r grŵp hwnnw.

 4. I fireinio canlyniadau'ch chwiliad ymhellach, dewiswch blychau ticio Ar ôl a Cyn er mwyn galluogi'r dewisiadau dyddiad ac amser. Teipiwch ddyddiadau ac amseroedd yn y blychau neu defnyddiwch y Calendr Dewis Dyddiad a Dewislen Dewis Amser i ddewis dyddiadau ac amseroedd.
 5. Dewiswch Ewch.

Ar y dudalen Chwilio Canlyniadau, gallwch bori a darllen y canlyniadau. Dewiswch Rhagolwg Argraffu i agor y dudalen mewn ffenestr newydd mewn fformat cyfeillgar i’r defnyddiwr. Bydd postiadau yn argraffu yn y drefn maent yn ymddangos ar y dudalen. Gallwch hidlo a sortio postiadau gyda'r swyddogaeth Hidlo a'r opsiynau Sortio yn ôl a Trefnu.

Ar y dudalen hon, gallwch hefyd ymateb i bostiadau a marcio postiadau fel wedi'u darllen neu heb eu darllen. I weld y postiad mewn cyd-destun, heb unrhyw ymatebion, dewiswch deitl y postiad ar ffurf hyperddolen er mwyn llywio i dudalen y trywydd.

Mwy ar sut i ateb i bostiad trafod


Casglu postiadau

Os yw trywydd yn cynnwys nifer o bostiadau, gallwch leihau'r rhestr gyda swyddogaeth Casglu. Wedi i chi gasglu postiadau, gallwch eu hidlo, eu trefnu a'u hargraffu. Gallwch hefyd ddefnyddio swyddogaeth Casglu ar y dudalen fforwm i gasglu'r holl bostiadau a wnaed i wahanol drywyddion.

 1. Mewn fforwm, agorwch linyn.
 2. Dewiswch y blychau gwirio wrth ochr y postiadau y dymunwch eu casglu. Os oes gan bostiad atebion a’ch bod yn dymuno iddynt ymddangos ar dudalen gasglu, dewiswch y blychau gwirio ar gyfer y postiadau hynny hefyd.
 3. Ar frig y rhestr, ewch i mewn i ddewislen Gweithrediadau Neges a dewiswch Casglu.

Eisiau dewis pob postiad oni bai am un neu ddau mewn rhestr hir mewn trywydd? Gallwch arbed amser gyda Dewis: Y Cwbl ac yna clirio'r blychau ticio ar gyfer y postiadau dydych chi ddim eu hangen.


Hidlwch a threfnwch bostiadau

I gyfyngu ar eich canlyniadau chwilio neu drefnu casgliad, gallwch ddefnyddio’r swyddogaethau hidlydd a threfnu. Os byddwch yn argraffu'r postiadau ar ôl i chi eu hidlo neu drefnu, byddant yn argraffu yn y dudalen maen nhw'n ymddangos ar y dudalen.

Os nad yw awdur neu awduron rhai o’r postiadau bellach wedi cofrestru ar eich cwrs, efallai y bydd y postiadau yn ymddangos allan o drefn.

Hidlo

 1. I hidlo postiadau ar dudalen Canlyniadau'r Chwilio neu Casgliadau, dewiswch Hidlo i ehangu'r maes. Dewiswch opsiynau o'r rhestri:
  • Awdur: Dewiswch Bopeth neu dewiswch awdur.
  • Statws: Dangoswch Bopeth neu dewiswch statws.
  • Darllenwch Statws: Dewiswch Dangoswch Bopeth, Darllenwch, neu Unread postiadau.
  • Tagiau: Dangos Pob Tag neu dewiswch dag. Mae angen i'ch hyfforddwr alluogi swyddogaeth tag ar lefel fforwm er mwyn i'r opsiwn hidlo hwn ymddangos.
 2. Dewiswch Iawn i roi'r dewisiadau ar waith. Gallwch drefnu’r canlyniadau ymhellach gyda’r opsiynau Didolwch Wrth a Trefn.
 3. Dewiswch X i gau’r maes Hidlydd.

Didoli

 1. I ddidoli postiadau ar y dudalen Canlyniadau Chwilio neu Gasglu, Ewch i mewn i’r ddewislen Didolwch Wrth
 2. Dewiswch opsiwn o'r rhestr:

  Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgorio postiadau, gallwch hefyd sortio yn ôl Sgôr Cyffredinol.

  • Enw Olaf yr Awdur
  • Enw Cyntaf yr Awdur
  • Pwnc
  • Dyddiad y Post Diwethaf
  • Trefn Edefynnau
 3. Ewch i'r ddewislen Trefnu a sortiwch y postiadau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.

Trywyddion wedi'u tagio

Mae tagiau yn labeli testun sy’n gweithredu fel nodau llyfr. Gallwch hidlo a chwilio postiadau gyda thagiau, ond ni allwch greu tagiau.

Ar dudalen y fforwm, mae'r holl dagiau'n ymddangos yn y golofn Tagiau, sy'n weladwy yn y Wedd Rhestr yn unig. I hidlo’r rhestr o linynnau gyda thag, dewiswch Tagiau a dewiswch dag i arddangos neu Dangos Pob Tag. Wedi i chi wneud eich dewis, y trywyddion gyda'r tag a ddewiswyd yw'r unig rai sy'n ymddangos ar dudalen y fforwm. Gallwch hefyd hidlo'r rhestr gyda thag yn y golofn Tagiau.


ULTRA: Chwilio mewn trafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar chwilio mewn trafodaeth.

Nid oes rhaid i chwilio drwy'r drafodaeth gyfan i ddod o hyd i'r ymateb rydych yn edrych am. Ewch i'r drafodaeth ac ehangwch yr adran Cyfranogwyr i weld pwy sydd wedi cyfranogi neu i chwilio am gyfranogwr. Dewiswch enw cyfranogwr i weld rhestr o'i ymatebion.

Os yw'ch hyfforddwr angen i chi bostio ymateb cyn i chi allu gweld gweithgarwch trafodaeth, ni fydd y rhestr Cyfranogwyr yn dangos nifer yr ymatebion tan i chi bostio ymateb.