Yn y bwrdd trafod, mae edefynnau’n tyfu wrth i ddefnyddwyr ymateb i’r postiadau cychwynnol a dilynol. Mae atebion yn adeiladu ar ei gilydd i greu sgwrs. Wrth i nifer y postiadau dyfu, gallwch hidli, trefnu a chasglu postiadau.

Gallwch olygu neu ddileu'ch ymatebion os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu hynny. Os byddwch yn postio ymateb ar gam a bod yr opsiynau i olygu neu ddileu ddim yn ymddangos, cysylltwch â'ch hyfforddwr.

Mwy ar olygu a dileu ymatebion

Ymateb i drywydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ymateb i drafodaeth.

Gallwch ymateb i drywyddion a gyhoeddwyd, ond ni allwch ymateb i drywyddion wedi'u cloi neu rai cudd.

 1. Agor trywydd y tu mewn i fforwm.
 2. Ar dudalen y trywydd, gallwch weld testun y postiad a gwybodaeth, megis yr awdur a'r dyddiad postio. Mae'r holl atebion yn ymddangos ar yr un dudalen ynghyd â'r cyhoeddiad wreiddiol.
 3. Pwyntiwch at y postiad i weld swyddogaethau megis Ymateb, Dyfynnu, Golygu, Dileu, ac E-bostio'r Awdur. Mae'r nodwedd Dyfynnu yn cynnwys testun y postiad fel rhan o'ch ymateb. Dewiswch Ymateb. Os ydych chi am weld dim ond y postiadau heb eu darllen yn yr edefyn, dewiswch Heb eu Darllen. Mae'r postiadau heb eu darllen yn ymddangos ar un dudalen.
 4. Bydd y dudalen yn ehangu o dan y postiad rydych yn ymateb iddo. Gallwch weld y postiad a chael mynediad at y golygydd.
 5. Os oes angen, gallwch olygu'r Pwnc. Teipiwch eich ymateb yn y blwch Neges. Gallwch hefyd atodi ffeil.
 6. Ar ôl y blwch Neges, gallwch atodi ffeil. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Efallai y byddwch hefyd yn gallu uwchlwytho ffeil o gronfa ffeiliau'r cwrs: y Content Collection.

  Os byddwch yn uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur, ni fydd yn cael ei gadw yn y Content Collection.

 7. Dewiswch Cadw Drafft i storio drafft o'r postiad neu ddewiswch Cyflwyno i gyhoeddi’ch ateb.

Ar y dudalen edefyn, mae’ch ateb yn ymddangos ar ddiwedd y rhestr. Os ydych wedi atodi ffeil, bydd eicon clip papur yn ymddangos wrth ochr teitl y postiad. Os ddefnyddioch swyddogaeth Mewnosod/Golygu Delwedd, bydd y ddelwedd yn ymddangos gyda'r testun.

Mwy ar olygu a dileu ymatebion

Mwy ar ymateb gyda JAWS®

Postiadau dienw

Gall eich hyfforddwr ganiatáu i chi bostio yn y drafodaeth yn ddienw.

I bostio'n ddienw, dewiswch y blwch ticio Postio Neges yn Ddienw o dan y golygydd cynnwys wrth i chi ddrafftio'ch neges. Ar ôl i chi gyflwyno'ch postiad, bydd yn ymddangos yn y fforwm neu drywydd a chaiff yr awdur ei restru fel Dienw. Ni fydd eich enw neu avatar yn ymddangos gyda'r postiad.

Nid yw postiadau dienw yn cynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod. Ni fydd myfyrwyr eraill na'ch hyfforddwr yn gwybod pwy a bostiodd os yw'n ddienw. Os ydych yn postio'n ddienw sawl gwaith, ni all eich hyfforddwr na'r myfyrwyr eraill wybod mai un person sy'n gyfrifol am y postiadau.


Cadw postiad fel drafft

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gadw'ch postiad fel drafft.

Gallwch chi ddefnyddio’r opsiwn Cadw Drafft os bydd angen i chi ddychwelyd i’r postiad yn ddiweddarach. Mae’r swyddogaeth hon yn cadw’ch sylwadau a ffeiliau ar y dudalen.

I weld eich drafftiau, ewch yn ôl i dudalen y fforwm a'i osod i Wedd Rhestr. Pwyntiwch at Arddangos a dewiswch Drafftiau yn Unig i weld y postiad a gadwyd.

Dewiswch deitl y drafft i agor tudalen y Trywydd. Wrth weld eich postiad, pwyntiwch ato i weld swyddogaethau Golygu a Dileu. Dewiswch Golygu i agor y golygydd. Ar ôl i chi wneud eich diweddariadau, dewiswch Cadw Drafft eto i ddiweddaru'r drafft neu Cyflwyno i gyhoeddi'r postiad.

Mwy ar gadw'ch postiadau fel drafft gyda JAWS


Sgorio postiadau

Os yw’ch hyfforddwr yn caniatáu hynny, gallwch raddio postiadau. Mae sgorio postiadau'n helpu'r defnyddwyr i ganolbwyntio ar y negeseuon mae eraill yn eu hystyried i fod yn arbennig o ddiddorol neu ddefnyddiol.

Mae myfyrwyr yn dechrau edefynnau ac yn cynnwys eu gwaith yn eu postiadau cychwynnol. Mae defnyddwyr eraill yn adolygu’r gwaith, yn rhoi graddiad i’r post cychwynnol, ac yn cynnwys sylwadau mewn ymateb. Gall hyfforddwyr hefyd raddio postiadau.

 1. Agor trywydd y tu mewn i fforwm.
 2. Ar dudalen y trywydd, pan fyddwch yn pwyntio at at ardal sgorio trywydd, mae'n newid i ddangos Eich Sgôr.
 3. Dewiswch un i bum seren. Gallwch ychwanegu a thynnu sêr ar unrhyw bryd.
 4. Caiff eich sgôr ei gynnwys yn y Sgôr Cyffredinol—cyfuniad o sgôr pob defnyddiwr.

Mwy ar sgorio postiadau gyda JAWS


ULTRA: Ymateb i drafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth “Gwreiddiol” am gymorth ar ymateb i drafodaeth.

Mewn cwrs, dewiswch eicon Trafodaethau ar y bar llywio i fynd i'r dudalen trafodaethau. Dewiswch drafodaeth i ymuno. Efallai bydd rhai trafodaethau hefyd yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Pan fydd rhywun yn cyfrannu at drafodaeth, mae eicon yn ymddangos nesaf at deitl yr eitem ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Bob tro rydych yn agor trafodaeth, mae unrhyw atebion ac ymatebion newydd yn ymddangos gyda “Newydd” i ddangos unrhyw weithgarwch newydd sydd wedi digwydd ers eich ymweliad diwethaf. Gallwch ychwanegu ymateb, ateb neu hyd yn oed ymateb i ymateb.

Gallwch ddefnyddio’r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, a phlannu ffeiliau amlgyfrwng. Os ydych yn edrych ar y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws i weld y ddewislen opsiynau. Er enghraifft, dewiswch Mewnosod/Golygu Ffeiliau Lleol—a gynrychiolir gan eicon y clip papur. Pori am ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae ffenestr statws yn ymddangos i ddangos y cynnydd wrth uwchlwytho'r ffeil.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Gall eich hyfforddwr guddio gweithgarwch trafodaeth nes i chi bostio ymateb.

Rhagor am olygu a dileu trafodaethau


ULTRA: Canfod cyfranogwr

Nid oes rhaid i chi fynd trwy holl drafodaethau'r cwrs er mwyn dod o hyd i'r un rydych ei eisiau. Gallwch hidlo yn ôl enw cyfranogwr a gweld rhestr o gyfranogwyr.

Efallai byddwch yn gweld defnyddiwr yn y rhestr Cyfranogwyr gyda chyfenw eich hyfforddwr gyda’r atodiad _PreviewUser. Mae’ch hyfforddwr wedi ychwanegu defnyddiwr rhagolwg i adolygu cynnwys y cwrs o safbwynt myfyriwr.


ULTRA: Trafodaethau grŵp

Gall eich hyfforddwr eich pennu i grŵp er mwyn helpu i roi ffocws i'r drafodaeth. Y tro cyntaf i chi gael eich aseinio i drafodaeth grŵp, bydd neges yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs i roi gwybod i chi. Ar dudalennau Cynnwys y Cwrs a Trafodaethau, mae enw'ch grŵp wedi'i restru ar ôl teitl y drafodaeth grŵp. Mae enw'ch grŵp yn ymddangos pan fyddwch yn agor y drafodaeth, ynghyd â rhestr o aelodau'ch grŵp.

Pan fyddwch yn ymateb i drafodaeth grŵp, aelodau'ch grŵp a'ch hyfforddwr yw'r unig rai all weld eich postiadau.

Mwy ar drafodaethau grŵp


ULTRA: Cadw postiad fel drafft

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gadw'ch postiad fel drafft.

Os nad ydych yn barod i bostio, gallwch gadw'ch ateb neu ymateb fel drafft. Dewiswch Cadw Drafft ar ôl i chi deipio'r cynnwys. Mae'ch drafft yn dangos ym mhanel y drafodaeth ond mae'n weladwy i chi yn unig. Ar ôl i chi gadw'ch drafft, dewiswch Golygu Drafft i barhau i weithio. Mae'ch drafft hefyd yn ymddangos yn y ddewislen cyfranogwyr.


ULTRA: Cyfrif geiriau ar gyfer ymatebion trafodaeth

Wrth i chi greu ymatebion trafodaeth, bydd y cyfrif geiriau yn ymddangos o dan y golygydd. Ar ôl i chi gadw'ch ymateb, ni fydd y cyfrif geiriau yn ymddangos bellach.

Cynhwysir yr eitemau hyn yn y cyfrif geiriau:

 • Geiriau unigol
 • Dolenni Gwe
 • Testun yn rhestrau â bwledi neu rifau, ond ni chynhwysir y bwledi neu rifau eu hunain
 • Testun uwchysgrif ac isysgrif nid yw'n rhan o air

Nid yw'r eitemau nac elfennau ffurfweddu hyn yn effeithio ar y cyfrif geiriau:

 • Delweddau, fideos ac atodiadau ffeil
 • Fformiwlâu mathemateg
 • Bylchau a llinellau gwag
 • Testun amgen

Pan ddefnyddiwch atalnodi i atodi geiriau neu rifau, bydd effaith ar y cyfrif. Er enghraifft, cyfrifir "Aethom ni...hebddoch chi" fel tri gair. Cyfrifir y geiriau neu rifau ar bob ochr yr atalnodi fel un gair.