Yn y bwrdd trafod, mae edefynnau’n tyfu wrth i ddefnyddwyr ymateb i’r postiadau cychwynnol a dilynol. Mae atebion yn adeiladu ar ei gilydd i greu sgwrs. Wrth i nifer y postiadau dyfu, gallwch hidli, trefnu a chasglu postiadau.

Gallwch olygu neu ddileu'ch ymatebion os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu hynny. Os byddwch yn postio ymateb ar gam a bod yr opsiynau i olygu neu ddileu ddim yn ymddangos, cysylltwch â'ch hyfforddwr.

Mwy ar olygu a dileu ymatebion

Ymateb i drywydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ymateb i drafodaeth.

Gallwch ymateb i drywyddion a gyhoeddwyd, ond ni allwch ymateb i drywyddion wedi'u cloi neu rai cudd.

 1. Agor trywydd y tu mewn i fforwm.
 2. Ar dudalen y trywydd, gallwch weld testun y postiad a gwybodaeth, megis yr awdur a'r dyddiad postio. Mae'r holl atebion yn ymddangos ar yr un dudalen ynghyd â'r cyhoeddiad wreiddiol.
 3. Pwyntiwch at y postiad i weld swyddogaethau megis Ymateb, Dyfynnu, Golygu, Dileu, ac E-bostio'r Awdur. The Quote option includes the post's text as part of your reply. Dewiswch Ymateb. Os ydych chi am weld dim ond y postiadau heb eu darllen yn yr edefyn, dewiswch Heb eu Darllen. Mae'r postiadau heb eu darllen yn ymddangos ar un dudalen.
 4. Bydd y dudalen yn ehangu o dan y postiad rydych yn ymateb iddo. Gallwch weld y postiad a chael mynediad at y golygydd.
 5. Os oes angen, gallwch olygu'r Pwnc. Teipiwch eich ymateb yn y blwch Neges. Gallwch hefyd atodi ffeil.
 6. Ar ôl y blwch Neges, gallwch atodi ffeil. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur. Efallai y byddwch hefyd yn gallu uwchlwytho ffeil o gronfa ffeiliau'r cwrs: y Content Collection.

  Os byddwch yn uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur, ni fydd yn cael ei gadw yn y Content Collection.

 7. Dewiswch Cadw Drafft i storio drafft o'r postiad neu ddewiswch Cyflwyno i gyhoeddi’ch ateb.

Ar y dudalen edefyn, mae’ch ateb yn ymddangos ar ddiwedd y rhestr. Os ydych chi wedi atodi ffeil, bydd eicon clip papur yn ymddangos wrth ochr teitl y postiad. Os ddefnyddioch chi swyddogaeth Mewnosod/Golygu Delwedd, bydd y ddelwedd yn ymddangos gyda'r testun.

Mwy ar olygu a dileu ymatebion

Mwy ar ymateb gyda JAWS ®


Cadw postiad fel drafft

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gadw'ch postiad fel drafft.

Gallwch ddefnyddio opsiwn Cadw Drafft os oes angen i chi ddychwelyd i'ch postiad yn ddiweddarach. Mae’r swyddogaeth hon yn cadw’ch sylwadau a ffeiliau ar y dudalen.

I weld eich drafftiau, ewch yn ôl i dudalen y fforwm a'i osod i Wedd Rhestr. Pwyntiwch at Arddangos a dewiswch Drafftiau yn Unig i weld y postiad a gadwyd.

Dewiswch deitl y drafft i agor tudalen y Trywydd. Pan yn gweld eich postiad, pwyntiwch ato i weld swyddogaethau Golygu a Dileu. Dewiswch Golygu i agor y golygydd. Ar ôl i chi wneud eich diweddariadau, dewiswch Cadw Drafft eto i ddiweddaru'r drafft neu Cyflwyno i gyhoeddi'r postiad.

Mwy ar gadw'ch postiadau fel drafft gyda JAWS


Sgorio postiadau

Os yw’ch hyfforddwr yn caniatáu hynny, gallwch raddio postiadau. Mae sgorio postiadau'n helpu'r defnyddwyr i ganolbwyntio ar y negeseuon mae eraill yn eu hystyried i fod yn arbennig o ddiddorol neu ddefnyddiol.

Mae myfyrwyr yn dechrau edefynnau ac yn cynnwys eu gwaith yn eu postiadau cychwynnol. Mae defnyddwyr eraill yn adolygu’r gwaith, yn rhoi graddiad i’r post cychwynnol, ac yn cynnwys sylwadau mewn ymateb. Gall hyfforddwyr hefyd raddio postiadau.

 1. Agor trywydd y tu mewn i fforwm.
 2. Ar dudalen y trywydd, pan fyddwch yn pwyntio at at ardal sgorio trywydd, mae'n newid i ddangos Eich Sgôr.
 3. Dewiswch un i bum seren. Gallwch ychwanegu a thynnu sêr ar unrhyw bryd.
 4. Caiff ei sgôr ei gynnwys yn y Sgôr Cyffredinol - cyfuniad o sgôr pob defnyddiwr.

Mwy ar sgorio postiadau gyda JAWS


ULTRA: Ymateb i drafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ymateb i drafodaeth.

O'r ffrwd gweithgarwch, gallwch gymryd rhan mewn trafodaethau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau. Dewiswch drafodaeth a bydd haen yn agor. Teipiwch eich ymateb, cau'r haen, a dychwelyd i'r ffrwd.

Mewn cwrs, dewiswch eicon Trafodaethau ar y bar llywio i fynd i'r dudalen trafodaethau. Dewiswch drafodaeth er mwyn ymuno. Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael mynediad at drafodaeth benodol ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gallwch ymateb i bostiad neu ateb un o'ch cyd-ddisgyblion. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun. Bob tro i chi agor trafodaeth, caiff yr ymatebion newydd eu hamlygu er mwyn i chi allu gweld beth sydd wedi newid ers eich ymweliad diwethaf. Gallwch ychwanegu ymateb, ateb un o'ch cyd-ddisgyblion, neu hyd yn oed ymateb i ymateb. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis cuddio'r gweithgarwch hwn yn y drafodaeth tan i chi bostio neges.

Nid oes rhaid i chi fynd trwy holl drafodaethau'r cwrs er mwyn dod o hyd i'r un rydych ei eisiau. Gallwch hidlo yn ôl enw cyfranogwr a gweld rhestr o gyfranogwyr.

Mwy ar olygu a dileu trafodaethau

Gall eich hyfforddwr eich pennu i grŵp er mwyn helpu i roi ffocws i'r drafodaeth. Y tro cyntaf i chi gael eich pennu i drafodaeth grŵp, bydd neges yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs i roi gwybod i chi. Ar dudalennau Cynnwys y Cwrs a Trafodaethau, mae enw'ch grŵp wedi'i restru ar ôl teitl y drafodaeth grŵp. Mae enw'ch grŵp yn ymddangos pan fyddwch yn agor y drafodaeth, ynghyd â rhestr o aelodau'ch grŵp.

Pan fyddwch yn ymateb i drafodaeth grŵp, aelodau'ch grŵp a'ch hyfforddwr yw'r unig rai all weld eich postiadau.

Mwy ar drafodaethau grŵp


ULTRA: Cadw postiad fel drafft

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gadw'ch postiad fel drafft.

Os nad ydych yn barod i bostio, gallwch gadw'ch ymateb fel drafft. Dewiswch Cadw Drafft unwaith i chi deipio'r cynnwys. Bydd eich drafft yn dangos ym mhanel y drafodaeth, ond bydd yn weladwy i chi yn unig. Unwaith i chi gadw'ch drafft, dewiswch Golygu Drafft i barhau i weithio. Bydd eich drafft hefyd yn ymddangos yn y ddewislen cyfranogwyr.