Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio grwpiau i annog myfyrwyr i gydweithio ar waith cwrs, efallai bydd bwrdd trafod grŵp yn cael ei bennu i chi. Mae cynnwys y drafodaeth ar gael i aelodau'r grŵp cwrs a'ch hyfforddwr yn unig.

Trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar drafodaethau grŵp

Gall grwpiau cwrs gael eu byrddau trafod eu hunain. Mae byrddau trafod grŵp ar gael i ddefnyddwyr sy’n aelod o’r grŵp yn unig. Os oes bwrdd trafod grŵp ar gael, gallwch ddod o hyd iddo yn y ddolen grwpiau ar ddewislen y cwrs neu yn ardal Fy Ngrwpiau.

Mwy ar ddod o hyd i'ch grwpiau

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, mae byrddau trafod grŵp ar wahân i'r bwrdd trafod cwrs arferol. Gall aelodau grŵp greu a rheoli eu fforymau eu hunain. Gall hyfforddwyr ddewis graddio trafodaethau grŵp, ond caiff pob aelod ei raddio yn unigol.

Mwy ar fforymau


ULTRA: Trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar drafodaethau grŵp.

Yng Ngwedd Cwrs Ultra, ni fydd gennych ardal ar wahân ar gyfer grwpiau. Yn hytrach, mae hyfforddwyr yn credu trafodaethau grŵp lle gallwch gydweithio gyda myfyrwyr eraill

Mae trafodaethau'n gweithio fel fforwm ar-lein am gysyniadau cwrs. Mae'n bosib y bydd eich hyfforddwr yn disgwyl i chi gymryd rhan mewn trafodaethau gydag aelodau eraill o'r cwrs a gellir graddio'ch cyfraniadau. Gwiriwch yn eich maes llafur neu gyda'ch hyfforddwr i weld sut defnyddir trafodaethau yn eich cwrs.

Nid yw trafodaethau yng Ngwedd Cwrs Ultra yn defnyddio fforymau na thrywyddion.

I agor trafodaeth, ewch i'ch cwrs a dewiswch eicon y swigen siarad ar y bar llywio. Dewiswch y drafodaeth o'r rhestr sy'n ymddangos. Gall trafodaethau hefyd ymddangos gyda deunyddiau cwrs eraill ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Sut ydw i'n gwybod os ydw i mewn grŵp?

Y tro cyntaf i chi gael eich aseinio i drafodaeth grŵp, bydd neges yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs i roi gwybod i chi. Ar dudalennau Cynnwys y Cwrs a Trafodaethau, mae enw'ch grŵp wedi'i restru ar ôl teitl y drafodaeth grŵp. Mae enw'ch grŵp yn ymddangos pan fyddwch yn agor y drafodaeth, ynghyd â rhestr o aelodau'ch grŵp.

Bob tro i chi agor tro, caiff unrhyw ymatebion newydd eu hamlygu er mwyn dangos unrhyw weithgarwch newydd ers eich ymweliad diwethaf. Gallwch hefyd ddefnyddio eicon Adnewyddu ar dop y drafodaeth i lwytho unrhyw ymatebion mae aelodau'ch grŵp wedi'u postio ers i chi agor y drafodaeth.

Gallwch bostio ymateb i'r neges gychwynnol neu ymateb i sylw aelod o'ch grŵp. Os ydych chi eisiau ailedrych ar eich ymatebion cyn i chi eu postio, gallwch ddewis Cadw Drafft.

Mwy ar ymateb i bostiadau trafodaethau

Trafodaethau grŵp graddedig

Os welwch gwybodaeth graddio ym manylion y drafodaeth, mae'ch cyfranogiad yn cyfrif at y radd. Bydd eich hyfforddwr yn pennu gradd i chi ar gyfer y drafodaeth gyfan, nid ar gyfer pob postiad unigol. Os yw'ch hyfforddwr wedi cysylltu cyfeireb â'r drafodaeth, dewiswch Caiff yr eitem hon ei raddio â chyfeireb i ddangos mwy o wybodaeth. Gallwch weld y meini prawf graddio cyn i chi ateb y neges gychwynnol.

Gallwch greu a golygu'ch postiadau tan y terfyn amser i gymryd rhan. Ar ôl y terfyn amser, byddwch yn gallu gweld eich postiadau, ond ni fyddwch yn gallu'u newid.

Mwy ar le i ddod o hyd i'ch gradd ar gyfer y drafodaeth