Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio grwpiau i annog myfyrwyr i gydweithio ar waith cwrs, efallai bydd bwrdd trafod grŵp yn cael ei bennu i chi. Mae cynnwys y drafodaeth ar gael i aelodau'r grŵp cwrs a'ch hyfforddwr yn unig.

Trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am drafodaethau grŵp.

Gall grwpiau cwrs gael eu cylchoedd trafod eu hunain. Mae cylchau trafod grŵp ar gael i ddefnyddwyr sy’n aelod o’r grŵp yn unig. Os oes cylch trafod grŵp ar gael, gallwch ddod o hyd iddo yn yr adran Fy Ngrwpiau ac ar hafan y grŵp.

Rhagor am ddod o hyd i'ch grwpiau

Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, mae byrddau trafod grŵp ar wahân i'r bwrdd trafod cwrs arferol. Gall aelodau grŵp greu a rheoli eu fforymau eu hunain. Gall hyfforddwyr ddewis graddio trafodaethau grŵp, ond caiff pob aelod ei raddio yn unigol.

Mwy ar fforymau


ULTRA: Trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am drafodaethau grŵp.

Yng Ngwedd Cwrs Ultra, ni fyddwch yn gweld ardal ar wahân ar gyfer grwpiau. Yn lle hynny, efallai bydd eich hyfforddwr yn creu grwpiau neu’n gofyn ichi hunan-gofrestru am drafodaethau grŵp. Efallai bydd eich hyfforddwr yn graddio'ch cyfraniadau hefyd.

Nid yw trafodaethau yng Ngwedd Cwrs Ultra yn defnyddio fforymau a thrywyddion.

I agor trafodaeth, dewiswch yr eicon Trafodaethau ar y bar llywio yn eich cwrs. Dewiswch y drafodaeth o'r rhestr sy'n ymddangos. Efallai bydd eich hyfforddwr hefyd yn lleoli trafodaethau wrth ochr deunyddiau cwrs eraill ar y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Sut ydw i'n gwybod os ydw i mewn grŵp?

Ar y dudalennau Cynnwys y Cwrs a Trafodaethau, mae enw'ch grŵp wedi'i restru ar ôl teitl y drafodaeth grŵp. Mae enw'ch grŵp yn ymddangos pan fyddwch yn agor y drafodaeth, ynghyd â rhestr o aelodau'ch grŵp.

Os oes angen ichi hunan-gofrestru mewn trafodaeth grŵp, efallai byddwch yn gweld cyfnod cofrestru. Mae rhaid ichi ymuno â grŵp cyn y dyddiad olaf. Os nad ydych wedi ymuno â grŵp, rhoddir gwybod ichi pan fydd y dyddiad olaf i gofrestru yn nesáu.

Gallwch hefyd weld a yw’r cyfnod cofrestru wedi agor eto neu wedi dod i ben. Cysylltwch â'ch hyfforddwr os nad ymunoch â grwp cyn y dyddiad olaf i gofrestru.

Dewiswch y ddolen Hunan-gofrestru i gymryd rhan i gael mynediad at y dudalen grwpiau. Os ydych yn dewis teitl trafodaeth grŵp, bydd tudalen yn agor gyda manylion a dolenni i ymuno â grŵp. Ni allwch gymryd rhan nes ichi ymuno â grŵp.

Tudalen Grwpiau

Mae’r grwpiau y gallwch ymuno â nhw yn ymddangos ar y dudalen grwpiau. Yn seiliedig ar osodiadau’ch hyfforddwr, efallai byddwch yn gweld dolenni Dangos Aelodau sy’n arddangos enwau'r aelodau eraill a ymunodd cyn chi. Yn y golofn Nifer o fyfyrwyr, gallwch weld y nifer o aelodau sy’n gallu ymuno â phob grŵp. Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i bob myfyriwr ymuno â phob grŵp. Er enghraifft, efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i chi ymuno â nifer o grwpiau i drafod materion cymdeithasol penodol.

Ar ôl ichi ymuno â grwp, bydd Wedi Ymuno yn ymddangos yn y rhes honno. Ar ôl ichi ymuno â grŵp, ni allwch symud i grŵp arall.

Ar ôl ichi ymuno â grŵp, gallwch weld eich gweithgarwch grŵp a dechrau cyfranogi.


ULTRA: Trafodaethau grŵp graddedig

Os welwch wybodaeth graddio ym manylion y drafodaeth, graddir eich cyfranogiad. Bydd eich hyfforddwr yn pennu gradd ar gyfer eich cyfranogiad yn y drafodaeth gyfan, nid ar gyfer pob postiad unigol. Os yw'ch hyfforddwr wedi cysylltu cyfeireb â'r drafodaeth, dewiswch Caiff yr eitem hon ei raddio â chyfeireb i ddangos mwy o wybodaeth. Gallwch weld y meini prawf graddio cyn ichi gyfrannu.

Gallwch greu a golygu'ch postiadau tan y terfyn amser i gymryd rhan. Ar ôl y terfyn amser, byddwch yn gallu gweld eich postiadau, ond ni fyddwch yn gallu eu newid.

Rhagor am le i ddod o hyd i'ch gradd ar gyfer y drafodaeth

Gweld gweithgarwch

Bob tro ichi agor trafodaeth, caiff unrhyw atebion ac ymatebion newydd eu hamlygu er mwyn dangos unrhyw weithgarwch newydd ar ôl eich ymweliad diwethaf. Gallwch hefyd ddefnyddio’r eicon Adnewyddu ar frig y drafodaeth i lwytho unrhyw atebion neu ymatebion mae aelodau'ch grŵp wedi'u postio ar ôl ichi agor y drafodaeth.

Gallwch bostio ymateb i'r neges gychwynnol neu ymateb i ymatebion aelod o'ch grŵp. Os ydych chi eisiau ailedrych ar eich ymatebion cyn i chi eu postio, gallwch ddewis Cadw Drafft.

Mwy ar ymateb i bostiadau trafodaethau