Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gall eich hyfforddwr bennu cymedrolwr i helpu cynnal ardaloedd o'r bwrdd trafod. Mae cymedrolwr yn adolygu postiadau cyn y’i hychwanegir i edefyn a’u bod yn ymddangos yn y bwrdd trafod.

Ar fforwm wedi ei chymedroli, mae’r holl bostiadau i’r fforwm yn cael eu hychwanegu i’r ciw cymedroli. Mae cymedrolwr yn adolygu pob postiad ac yn gallu cyflawni'r gweithrediadau hyn:

  • Cyhoeddi'r post
  • Dychwelyd y post at yr anfonwr heb neges
  • Dychwelyd y postiad i'r anfonwr gyda neges

Gall cymedrolwr ddileu, golygu a chloi postiadau mewn fforwm, hyd yn oed os nad yw'r fforwm yn defnyddio'r ciw cymedroli.


Cymedroli fforwm

  1. Ewch i'r fforwm sy'n cynnwys postiadau. Yng ngwedd y cymedrolwr, does dim postiadau'n ymddangos gan fod angen cymeradwyo'r postiadau. Dewiswch Safoni Fforwm.

    Mae'r swyddogaeth Safoni Fforwm yn ymddangos dim ond i'r defnyddwyr hynny sydd â rôl fforwm fel rheolwr neu safonwr. Yn y wedd myfyriwr, gall yr awdur weld y postiad yn y Wedd Coedengyda nodyn atgoffa ei fod yn y ciw safoni.

  2. Ar y Ciw Safoni, mae'r postiadau'n ymddangos yn nhrefn yr wyddor fesul teitl. Dewiswch deitl y golofn i ddidoli fesul teitl, awdur neu ddyddiad y postiad. I adolygu postiad, dewiswch Safoni.
  3. Ar y dudalen Safoni Postiad, darllenwch y postiad a dewiswch Cyhoeddi neu Dychwelyd. Mae negeseuon a gyhoeddir yn cael eu postio ar unwaith i’r edefyn.
  4. Neu, gallwch deipio adborth yn y blwch testun.
  5. Dewiswch Cyflwyno.

Postiadau a ddychwelir

Nid yw postiadau a ddychwelwyd bellach yn ymddangos yn y ciw cymedroli. Yn y Wedd Coeden, bydd awduron yn gweld eu postiadau a ddychwelwyd yn y fforwm. Ehangwch y postiad gyda'r arwydd plws. Os yw'r cymedrolwr wedi cynnwys adborth, gall awduron weld pam y dychwelwyd eu postiadau. Ar dudalen y trywydd, bydd postiadau a ddychwelwyd yn dangos Dychwelwyd nesaf at deitl y postiad.

Ar dudalen y trywydd, gall awduron olygu eu postiadau wrth edrych ar adborth y cymedrolwr a'u hail-gyflwyno. Caiff y postiadau hyn eu dychwelyd i'r ciw cymedroli a bydd bathodyn yn ymddangos nesaf atynt.