Pam nad ydw i'n gallu gweld fy mhostiad mewn trafodaeth?

Gwiriwch os ydych chi wedi cadw'ch cyfraniad fel drafft ar gamgymeriad. Dychwelyd i'r dudalen fforwm, ewch i'r ddewislen Dangos, a dewiswch Drafftiau yn unig.

Dewiswch Chwilio ar dop y prif fwrdd trafod, fforwm neu dudalen y trywydd a chwiliwch am derm ddefnyddioch chi yn eich neges.


Ydw i'n gallu atal colli testun?

Tra'ch bod yn ychwanegu testun at eich cwrs, gallwch ddiogelu yn erbyn colli gwaith os yw'r cysylltiad â'r rhyngrwyd yn cael ei golli neu os oes gwall gyda'r feddalwedd. Gallwch deipio mewn golygydd testun syml heb gyswllt, megis Notepad neu TextEdit, a chopïo a gludo'ch gwaith i mewn i'ch cwrs.

Neu, cyn i chi gyflwyno neu gadw, gallwch gopïo’r holl destun rydych chi eisiau ei ychwanegu. Dewiswch y testun a de-gliciwch i'w gopïo. Gallwch hefyd ddefnyddio cyfuniadau ar y bysellfwrdd i gopïo a gludo:

  • Windows: Ctrl + A i ddethol yr holl destun, Ctrl + C i gopïo, a Ctrl + V i ludo.
  • Mac: Command + A i ddethol yr holl destun, Command + C i gopïo, a Command + V i ludo.

Ydw i'n gallu gludo testun o Microsoft® Word?

Fe gewch y canlyniadau gorau os ydych yn teipio'ch testun yn uniongyrchol yn y golygydd ac yn ei fformatio gyda'r opsiynau sydd ar gael.

Efallai y cewch broblemau os byddwch yn copïo ac yn gludo o ddogfen Word yn uniongyrchol i mewn i'r golygydd. Efallai ni fydd eich fformatio yn ymddangos fel y dymunwch. Efallai ni fyddwch chwaith yn gallu tynnu neu ychwanegu fformatio ar ôl i chi ei ludo i'r golygydd. Er mwyn osgoi'r problemau fformatio, gallwch dynnu'r fformat a'i ailfformatio gyda'r swyddogaethau yn y golygydd.

I dynnu fformatio Word ar ôl i chi ludo'r testun yn y golygydd, dewiswch yr holl destun a dewiswch eicon Tynnu'r Fformatio. Dylech ddefnyddio'r opsiwn hwn dim ond os ydych yn deall y bydd yr holl fformatio yn cael ei dynnu. Bydd unrhyw fwledi, rhestrau â rhifau, mewnoliadau, bylchau rhwng llinellau, testun a ganolwyd, a fformatio a maint testun yn cael ei dynnu.

Neu, cyn i chi ychwanegu'ch testun yn y golygydd, gallwch ei ludo i mewn i olygydd testun syml heb gyswllt, megis Notepad neu TextEdit, a chlirio'r fformation. Yna, gallwch ludo'r testun i mewn i'r golygydd a'i fformatio fel y mynnwch.

Mwy ar weithio yn y golygydd


Beth mae golygu yn ei olygu?

Os caniateir gan eich hyfforddwr, gallwch dderbyn hysbysiadau ar e-bost pan fydd postiadau newydd yn cael eu gwneud. Eich hyfforddwr sy'n dewis os yw'r hysbysiadau ar gyfer postiadau'n cael eu gwneud ar lefel fforwm neu drywydd.

Pan mae nodwedd tanysgrifio i e-byst fforymau wedi'i alluogi, dewiswch Tanysgrifio. Byddwch yn derbyn e-byst pan fydd cyhoeddiadaupostiadau newydd yn cael eu hychwanegu i'r fforwm.

Pan mae nodwedd tanysgrifio i e-byst fforymau wedi'i alluogi, dewiswch un flwch ticio neu ragor yn y trywydd a dewiswch Tanysgrifio yn y ddewislen Gweithrediadau Trywydd. Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd aelodau'n gwneud postiadau newydd yn y trywyddion a ddewiswyd gennych.


ULTRA: Pam nad ydw i'n gallu gweld postiadau trafod fy nghyd-ddisgyblion?

Mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr angen i chi ymateb i drafodaeth cyn i chi allu darllen ymatebion ac atebion eraill. Pan fyddwch yn “postio’n gyntaf”, ni chewch eich dylanwadu gan ymatebion eich cyd-ddisgyblion. Pan fyddwch yn agor y math hwn o drafodaeth, bydd neges yn ymddangos: Postio ymateb er mwyn gweld gweithgarwch y drafodaeth. Ni allwch weld gweithgarwch trafodaethau eto. Mae ymatebion ac atebion yn ymddangos pan fyddwch yn postio ymateb.


ULTRA: Pwy yw’r defnyddiwr rhagolwg?

Efallai byddwch yn gweld defnyddiwr yn y rhestr Cyfranogwyr gyda chyfenw eich hyfforddwr gyda’r atodiad _PreviewUser. Mae’ch hyfforddwr wedi ychwanegu defnyddiwr rhagolwg i adolygu cynnwys y cwrs o safbwynt myfyriwr.