Mewn trafodaethau, gallwch rannu meddyliau a syniadau am ddeunyddiau dosbarth. Yn Blackboard Learn, mae aelodau cwrs yn gallu cael y trafodaethau ystyrlon sy'n digwydd yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol, ond gyda'r fantais o gyfathrebu'n anghydamserol. Nid oes angen i gyfranogwyr fod yn yr un lleoliad neu gylchfa amser, a gallwch gymryd yr amser i ystyried eich ymatebion yn ofalus.

Gallwch ddefnyddio'r trafodaethau ar gyfer y tasgau hyn:

 • Cwrdd â’ch cyfoedion ar gyfer cydweithredu a rhyngweithio cymdeithasol.
 • Cyflwyno cwestiynau ynglŷn ag aseiniadau gwaith cartref, darlleniadau, a chynnwys cwrs.
 • Arddangos eich dealltwriaeth neu weithrediad o ddeunydd cwrs.

Agor y Bwrdd Trafod

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran "Ultra" am agor trafodaeth.

 1. Gallwch ddod o hyd i'r bwrdd trafod mewn dau le:
  • Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Trafodaethau.
  • Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Offer ac yna Bwrdd Trafod.
 2. Bydd prif dudalen y Bwrdd Trafod yn ymddangos gyda rhestr o'r fforymau trafod sydd ar gael. Ar y dudalen hon, gallwch chi gyflawni'r camau hyn:
  1. Dewiswch deitl fforwm i weld y negeseuon. Mae teitlau fforymau mewn print trwm yn cynnwys postiadau heb eu darllen.
  2. Dewiswch fforwm i agor y trywydd o bostiadau.
  3. Dewiswch y rhif yn y golofn Postiadau heb eu Darllen i gael mynediad cyflym at negeseuon heb eu darllen ar y fforwm.

Mwy ar greu ymateb

Gall grwpiau cwrs gael eu byrddau trafod eu hunain. Mae byrddau trafod grŵp ar gael i ddefnyddwyr sy’n aelod o’r grŵp yn unig. Os oes bwrdd trafod grŵp ar gael, gallwch ddod o hyd iddo yn y ddolen grwpiau ar ddewislen y cwrs neu yn ardal Fy Ngrwpiau.

Mwy ar agor trafodaethau gyda JAWS®

Gallwch olygu neu ddileu'ch ymatebion os caniateir hyn gan eich hyfforddwr. Os byddwch yn postio ymateb ar gam a bod yr opsiynau i olygu neu ddileu ddim yn ymddangos, cysylltwch â'ch hyfforddwr.

Mwy ar olygu a dileu ymatebion


ULTRA: Agor trafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am agor y bwrdd trafod.

Mae trafodaethau'n gweithio fel fforwm ar-lein am gysyniadau cwrs. Mae'n bosib y bydd eich hyfforddwr yn disgwyl i chi greu eich trafodaethau eich hun a chymryd rhan mewn rhai sy'n bodoli eisoes. Weithiau, mae trafodaethau'n cyfrannu at eich gradd cyfranogiad. Gall eich hyfforddwr hefyd raddio'ch cyfraniadau. Sicrhewch eich bod yn gwirio yn eich maes llafur neu gyda'ch hyfforddwr i weld sut defnyddir trafodaethau yn eich cwrs.

I agor trafodaeth, dewiswch eicon Trafodaethau ar y bar llywio yn eich cwrs. Dewiswch y drafodaeth o'r rhestr sy'n ymddangos. Gall trafodaethau hefyd ymddangos ochr yn ochr â deunyddiau eraill cyrsiau ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Bob tro i chi agor trafodaeth, caiff ymatebion newydd eu hamlygu i ddangos unrhyw weithgarwch sydd wedi digwydd ers eich ymweliad diwethaf.

Mae'n bosib y bydd eich hyfforddwr angen i chi ymateb i'r drafodaeth cyn i chi allu darllen ymatebion eraill. Trwy guddio ymatebion eich cyd-ddisgyblion cyn i chi ymateb, mae'ch hyfforddwr yn eich annog i bostio ymateb gwreiddiol heb ddylanwad eich cyd-ddisgyblion. Pan fyddwch yn agor y math yma o drafodaeth, bydd neges yn ymddangos i roi gwybod i chi y bydd y cynnwys yn cael ei datgelu ar ôl i chi ymateb.

Nid yw trafodaethau yng Ngwedd Cwrs Ultra yn defnyddio fforymau a thrywyddion.

Mae'ch hyfforddwr hefyd yn gallu creu trafodaeth grŵp i chi allu trafod pwnc gyda detholiad o gyd-ddisgyblion.

Mwy ar drafodaethau grŵp

Sut ydw i'n gwybod os yw trafodaeth yn cael ei raddio?

Os welwch chi gwybodaeth graddio ym manylion y drafodaeth, mae'ch cyfranogiad yn cyfri am radd. Mae'ch hyfforddwr yn pennu gradd i chi am y drafodaeth gyfan, nid ar gyfer postiadau unigol.

Gallwch greu a golygu'ch postiadau tan y dyddiad cau i gyfranogi. Ar ôl y dyddiad cau, byddwch yn gallu gweld eich postiadau, ond ni fyddwch yn gallu'u newid.

Os yw'ch hyfforddwr wedi cysylltu cyfeireb â'r drafodaeth, dewiswch Caiff yr eitem hon ei raddio â chyfeireb i ddangos mwy o wybodaeth. Gallwch weld y meini prawf graddio cyn i chi ateb y proc.

Gwaith hwyr

Os caiff ei sefydlu gan eich hyfforddwr, mae'n bosibl y byddwch yn gweld seroau ar gyfer gwaith nad ydych wedi'i gyflwyno ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio. Gallwch dal i gyfranogi i ddiweddaru'ch gradd. Eich hyfforddwr sy'n pennu cosbau gradd ar gyfer gwaith hwyr.

Fe welwch gradd o sero ar eich tudalennau Graddau ac ym mhanel Manylion a Gwybodaeth ar gyfer y drafodaeth.

Byddwch yn cael eich hysbysu am y radd o sero yn eich ffrwd.


ULTRA: Creu trafodaeth

Gallwch greu trafodaethau i'ch cyd-disgyblion gyfrannu atynt. Gall eich hyfforddwr ddileu unrhyw drafodaethau, atebion ac ymatebion.

 1. Yn eich cwrs, dewiswch eicon Trafodaethau yn y bar llywio.
 2. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu'ch trafodaeth.
 3. Yn y ddewislen, dewiswch Ychwanegu Trafodaeth. Ar y dudalen Trafodaeth Newydd, teipiwch deitl ystyrlon a dechrau'r drafodaeth gyda chwestiwn, syniad neu ymateb.
 4. I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

 5. Dewiswch Cadw pan fyddwch yn barod i bobl eraill weld hyn.

Dewiswch deitl eich trafodaeth yn ofalus. Ar ôl ichi ddewis Cadw, ond eich hyfforddwr sy’n gallu golygu'r teitl. 

Golygu a dileu trafodaethau

Gallwch olygu neu ddileu eich ymatebion mewn trafodaeth. Agorwch y ddewislen i gael mynediad at y swyddogaethau Golygu a Dileu. Os byddwch yn dileu'ch ymateb cychwynnol, mae'r holl ymatebion eraill yn aros. Bydd y system yn dangos neges am eich dilead er mwyn i eraill wybod beth sydd wedi digwydd. Ni allwch olygu teitl y drafodaeth ar ôl ei greu.