Mewn trafodaethau, gallwch rannu meddyliau a syniadau am ddeunyddiau dosbarth. Yn Blackboard Learn, mae aelodau cwrs yn gallu cael y trafodaethau ystyrlon sy'n digwydd yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol, ond gyda'r fantais o gyfathrebu'n anghydamserol. Nid oes angen i gyfranogwyr fod yn yr un lleoliad neu gylchfa amser, a gallwch gymryd yr amser i ystyried eich ymatebion yn ofalus.

Gallwch ddefnyddio'r trafodaethau ar gyfer y tasgau hyn:

 • Cwrdd â’ch cyfoedion ar gyfer cydweithredu a rhyngweithio cymdeithasol.
 • Cyflwyno cwestiynau ynglŷn ag aseiniadau gwaith cartref, darlleniadau, a chynnwys cwrs.
 • Arddangos eich dealltwriaeth neu weithrediad o ddeunydd cwrs.

Agor y Bwrdd Trafod

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran "Ultra" am agor trafodaeth.

 1. Gallwch ddod o hyd i'r bwrdd trafod mewn dau le:
  • Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Trafodaethau.
  • Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Offer ac yna Bwrdd Trafod.
 2. Bydd prif dudalen y Bwrdd Trafod yn ymddangos gyda rhestr o'r fforymau trafod sydd ar gael. Ar y dudalen hon, gallwch chi gyflawni'r camau hyn:
  1. Dewiswch deitl fforwm i weld y negeseuon. Mae teitlau fforymau mewn print trwm yn cynnwys postiadau heb eu darllen.
  2. Dewiswch fforwm i agor y trywydd o bostiadau.
  3. Dewiswch y rhif yn y golofn Postiadau heb eu Darllen i gael mynediad cyflym at negeseuon heb eu darllen ar y fforwm.

Mwy ar greu ymateb

Gall grwpiau cwrs gael eu byrddau trafod eu hunain. Mae byrddau trafod grŵp ar gael i ddefnyddwyr sy’n aelod o’r grŵp yn unig. Os oes bwrdd trafod grŵp ar gael, gallwch ddod o hyd iddo yn y ddolen grwpiau ar ddewislen y cwrs neu yn ardal Fy Ngrwpiau.

Mwy ar agor trafodaethau gyda JAWS®

Gallwch olygu neu ddileu'ch ymatebion os caniateir hyn gan eich hyfforddwr. Os byddwch yn postio ymateb ar gam a bod yr opsiynau i olygu neu ddileu ddim yn ymddangos, cysylltwch â'ch hyfforddwr.

Mwy ar olygu a dileu ymatebion


ULTRA: Agor trafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am agor y bwrdd trafod.

Mae trafodaethau yn fforwm ar-lein am gysyniadau cwrs. Mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr yn disgwyl i chi greu eich trafodaethau eich hun a chymryd rhan mewn rhai sy'n bodoli eisoes. Weithiau, mae trafodaethau'n cyfrannu at eich gradd cyfranogiad. Gall eich hyfforddwr hefyd raddio'ch cyfraniadau.

I agor trafodaeth, dewiswch eicon Trafodaethau ar y bar llywio yn eich cwrs. Dewiswch y drafodaeth o'r rhestr sy'n ymddangos. Gall trafodaethau hefyd ymddangos ochr yn ochr â deunyddiau eraill cyrsiau ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Nid yw trafodaethau yng Ngwedd Cwrs Ultra yn defnyddio fforymau a thrywyddion.

Bob tro ichi agor trafodaeth, mae unrhyw atebion ac ymatebion newydd yn ymddangos gyda “Newydd” i ddangos unrhyw weithgarwch newydd sydd wedi digwydd ers eich ymweliad diwethaf.

Mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr angen i chi ymateb i drafodaeth cyn i chi allu darllen ymatebion ac atebion eraill. Pan fyddwch yn “postio’n gyntaf”, ni chewch eich dylanwadu gan ymatebion eich cyd-ddisgyblion. Pan fyddwch yn agor y math hwn o drafodaeth, bydd neges yn ymddangos: Ychwanegwch eich ymateb er mwyn gweld gweithgarwch y drafodaeth. Bydd ymatebion ac atebion yn ymddangos ar ôl i chi ychwanegu'ch ymateb.

Gall eich hyfforddwr hefyd greu trafodaeth grŵp i chi allu trafod pwnc â grŵp o gyd-ddisgyblion.

Rhagor am drafodaethau grŵp


ULTRA: Creu trafodaeth

Gallwch greu trafodaethau i'ch cyd-disgyblion gyfrannu atynt. Gall eich hyfforddwr ddileu unrhyw drafodaethau, atebion ac ymatebion.

 1. Yn eich cwrs, dewiswch eicon Trafodaethau yn y bar llywio.
 2. Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu'ch trafodaeth.
 3. Yn y ddewislen, dewiswch Ychwanegu Trafodaeth. Ar y dudalen Trafodaeth Newydd, teipiwch deitl ystyrlon a dechrau'r drafodaeth gyda chwestiwn, syniad neu ymateb. Dewiswch deitl eich trafodaeth yn ofalus. Ar ôl ichi ddewis Cadw, ond eich hyfforddwr sy’n gallu golygu'r teitl.

  I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

 4. Dewiswch Cadw.

Golygu a dileu trafodaethau

Gallwch olygu neu ddileu eich ymatebion mewn trafodaeth. Agorwch y ddewislen i gyrchu Golygu a Dileu. Os ydych yn dileu'ch ymateb cychwynnol, mae'r holl ymatebion eraill yn aros. Bydd y system yn dangos neges am eich dilead er mwyn i eraill wybod beth sydd wedi digwydd. Neges Atgoffa: Ni allwch olygu teitl y drafodaeth ar ôl ei greu.