Gweld adroddiad Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi Analytics ar gyfer Learn,  gallwch nawr weld gweithgarwch eich cwrs  o'i gymharu ag eraill ar y cwrs. Dewiswch Offer yna Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill

Bydd Analytics ar gyfer Learn yn agor mewn tab newydd sy'n cynnwys manylion am eich mynediad at y cwrs, eich cyflwyniadau, eich rhyngweithio a'r amser a dreuliwyd yn Blackboard Learn, o'i gymharu â'ch cyfoedion. 


ULTRA: Gweld yr adroddiad Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi Analytics ar gyfer Learn, dewiswch Analytics o'r ddewislen. Ar dudalen Analytics, dewiswch Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill. Bydd Analytics ar gyfer Learn yn agor mewn tab newydd sy'n cynnwys manylion am eich mynediad at y cwrs, eich cyflwyniadau, eich rhyngweithio a'r amser a dreuliwyd yn Blackboard Learn, o'i gymharu â'ch cyfoedion. 

Os yw'ch sefydliad hefyd wedi galluogi Blackboard Predict, efallai byddwch hefyd yn gweld ail dab, Fy Ngweithgarwch a Gradd Arfaethedig. Mae Predict yn cynnwys adroddiadau ychwanegol sy'n dangos eich cynnydd yn eich cyrsiau. 

Mwy ar Blackboard Predict


ULTRA: Gweld hysbysiadau yn y ffrwd gweithgarwch

Os welwch restr gyda'ch enw ar y top ar ochr chwith y dudalen, gallwch gael mynediad at wybodaeth i ddarganfod sut rydych chi'n gyrru ymlaen o'i gymharu â'ch cyd-ddisgyblion. Yn ystod y tymor, mae'n bosib y byddwch yn gweld hysbysiad yn eich ffrwd gweithgarwch yn nodi sut rydych chi'n gyrru ymlaen yn eich cwrs.

Mae data gweithgarwch cwrs yn ymddangos ar ôl cwpl o ddiwrnodau a lefel benodol o ymrwymiad ar y cwrs yn gyffredinol. Ni fydd dosbarthiadau hynod fawr neu fach yn cynhyrchu data.


ULTRA: Cael mynediad at wybodaeth o'ch tudalen Graddau

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Graddau. Ar dudalen Graddau, dewiswch eicon Cynnydd ar y Cwrs, nesaf at y gell sy'n dangos gradd eich cwrs. Bydd panel Sut ydw i'n Gyrru Ymlaen yn ymddangos.

Gall eich hyfforddwr osod y radd gyffredinol ar gyfer eich cwrs er mwyn i chi allu olrhain sut rydych chi'n gyrru ymlaen. Dewiswch radd y cwrs i ddysgu mwy am sut caiff y radd gyffredinol ei chyfrifo.

Mwy ar y radd gyffredinol


ULTRA: Dewis eich gwedd

Ym mhanel Sut ydw i'n Gyrru Ymlaen?, dewiswch eicon Gwedd Siart neu Gwedd Tabl i ddewis eich gwedd. Ni allwch ddefnyddio' gwedd siart gyda darllenydd sgrin.

Gwedd siart

Gallwch ddewis graff gwasgariad sy'n cymharu'ch gweithgarwch a graddau gyda'ch cyd-ddisgyblion. Byddwch yn gweld darlun eang o'ch perfformiad mewn perthynas â gweddill y dosbarth.

Echelin Y: Caiff eich graddau a rhai'ch cyd-ddisgyblion eu cynrychioli ar echelin y.

Echelin X: Mae cyfrif gweithgarwch yn seiliedig ar algorithm esblygol sy'n cyfrif am gliciau a'r amser a dreulir ar dudalennau.

Llinell atchweliad: Mae'n hymchwil yn dangos cydberthynas arwyddocaol rhwng graddau a lefel gweithgarwch. Mae'r llinell atchweliad yn cynrychioli'r cydberthynas hwnnw ac yn rhoi gradd arfaethedig i chi yn seiliedig ar y lefel gweithgarwch.

Nesáu a phellhau: Defnyddiwch yr eiconau plws a minws i nesáu a phellhau. I ffocysu ar ran benodol o'r graff gwasgariad, pwyswch a llusgwch i ddewis y rhan. Bydd hirsgwar tryloyw yn ymddangos dros eich detholiad a bydd y sgrin yn nesáu'n awtomatig. Defnyddiwch yr eicon minws i ailosod y graff.

Gwedd tabl

Dewiswch eicon Gwedd Tabl i weld eich data wedi'i drefnu mewn rhesi a cholofnau.