Os yw'ch hyfforddwr wedi pennu graddau presenoldeb, gallwch weld eich gradd presenoldeb gyffredinol a chofnodion manwl.

Ar gyfer pob cyfarfod dosbarth, gall hyfforddwyr nodi a oeddech yn bresennol, yn hwyr, yn absennol neu wedi'ch esgusodi. Pennir canran allan o 100 i bob statws. Mae'ch gradd presenoldeb gronnol yn seiliedig ar 100 y cant.

Gall eich hyfforddwyr ddefnyddio'ch gradd presenoldeb fel rhan o radd gyffredinol eich cwrs. Hefyd, mae gan rai sefydliadau a rhaglenni polisïau presenoldeb sy'n gofyn bod hyfforddwyr yn cofnodi nifer y cyfarfodydd dosbarth a gollwyd gan fyfyrwyr.

Gwirio'ch graddau presenoldeb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar wirio'ch gradd presenoldeb.

I weld y radd presenoldeb gyffredinol ar gyfer y cwrs rydych ynddo, dewiswch ddolen Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs neu ar dudalen Offer. Mae'ch gradd presenoldeb yn ymddangos ar y tabiau Popeth a Graddedig.

Eich hyfforddwr sy'n rheoli pa ddolenni sy'n ymddangos yn newislen y cwrs.

Dewiswch ddolen Presenoldeb er mwyn gweld manylion pob cyfarfod cwrs. Gallwch weld crynodeb a gweld yn hawdd sawl cyfarfod dosbarth rydych chi wedi'u colli.

Gall eich hyfforddwr ddefnyddio'ch gradd presenoldeb wrth gyfrifo'ch gradd gyffredinol. Os yw'ch hyfforddwr wedi gosod cyfanswm pwysedig a'i wneud ar gael, dewiswch ddolen Meini Prawf Graddio sy'n dangos sut caiff eitemau a chategorïau eu pwysoli.

Video: Check Attendance Grades in the Original Course View


Watch a video about checking attendance grades

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about checking your attendance grade.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check Attendance Grades shows you how to check your attendance grades.


ULTRA: Gwirio'ch graddau presenoldeb

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar wirio'ch graddau presenoldeb.

Gallwch weld eich presenoldeb cyffredinol mewn cwrs o'r ardaloedd cwrs hyn:

  • Tudalen Graddau Cyrsiau
  • Tudalen Graddau cyffredinol
  • Tudalen Cynnwys y Cwrs
  • Ffrwd gweithgarwch

Tudalen Graddau Cyrsiau

Mewn cwrs, dewiswch eicon y Llyfr Graddau ar y bar llywio i gael mynediad at eich tudalen Graddau Cyrsiau ac i weld eich gradd presenoldeb gyffredinol. Dewiswch Presenoldeb i agor y panel i weld manylion pob cyfarfod cwrs. Gallwch weld crynodeb a gweld yn hawdd sawl cyfarfod dosbarth rydych chi wedi'u colli.

Mwy ar dudalen Graddau Cyrsiau

Tudalen Graddau Cyffredinol

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch  Graddau.

Mae'ch graddau wedi'u trefnu yn ôl cwrs a thymor yn nhrefn yr wyddor. Dewiswch ddolen Presenoldeb i weld y manylion.

Mwy ar y dudalen Graddau cyffredinol

Tudalen Cynnwys y Cwrs

Ar ôl i'ch hyfforddwyr bennu graddau presenoldeb, gallwch gael mynediad at y manylion ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch ddolen Presenoldeb yn y panel Manylion a Gweithrediadau.

Ffrwd gweithgarwch

Gallwch weld eich gradd presenoldeb gyffredinol o'ch ffrwd gweithgarwch, ond ni allwch gael mynediad at y manylion.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch


ULTRA: Presenoldeb a'ch gradd gyffredinol

Gall eich hyfforddwr ddefnyddio'ch gradd presenoldeb wrth gyfrifo'ch gradd gyffredinol.

Mae'r radd gyffredinol yn helpu i gadw cofnod o sut rydych chi'n gwneud ym mhob un o'ch cyrsiau. Gallwch weld os ydych chi ar y trywydd cywir ar gyfer y radd rydych chi eisiau neu os oes angen i chi wella.

Os yw'ch hyfforddwr wedi gosod y radd gyffredinol, mae'n ymddangos ar eich tudalen Graddau cyffredinol ac y tu mewn i'ch cwrs ar y dudalen Graddau Cyrsiau. Dewiswch y radd i ddysgu mwy am sut mae'n cael ei gyfrifo.

Mae panel Gradd Gyffredinol yn dangos pwysoliad eitemau a chategorïau i chi. Mae'r ganran a restrir gyda phob cofnod yn dangos sut mae'n cyfrannu at gyfrifiad eich gradd gyffredinol.

Mwy ar y radd gyffredinol

Video: Check Attendance Grades in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about checking attendance grades

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about checking your attendance grade.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check Attendance Grades shows you how to check your attendance grades.