Video: Check Your Grades


Watch a video about checking grades

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check your grades explains how to check your grades in the Original experience.

Ble mae fy ngraddau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyrchu graddau.

Gallwch weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau gyda'i gilydd neu fesul cwrs.

I weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau, dewiswch y saeth nesaf at eich enw yn y gornel top ar y dde. Yn y ddewislen, dewiswch Fy Ngraddau. Gallwch drefnu eich graddau yn ôl Pob Cwrs neu Graddiwyd Ddiwethaf. Os nad yw'ch gwaith wedi cael ei raddio, mae eiconau statws gradd yn ymddangos. Dewiswch deitl eitem raddedig i adolygu'ch cyflwyniad. Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.

Rhagor am weld eich graddau profion

I weld y graddau ar gyfer y cwrs rydych ynddo, dewiswch ddolen Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs ar y dudalen Offer.

Eich hyfforddwr sy'n rheoli pa ddolenni sy'n ymddangos yn newislen y cwrs.


Tudalen Fy Ngraddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am weld graddau.

Ar y dudalen Fy Ngraddau, gallwch weld yr holl waith cwrs a graddau ar gyfer y cwrs rydych ynddo. Os nad yw'ch gwaith wedi cael ei raddio, mae eiconau statws gradd yn ymddangos.

Gallwch hidlo a threfnu'r hyn a welwch.

Dewiswch deitl eitem i adolygu'ch cyflwyniad. Er enghraifft, gall eich hyfforddwr deipio sylwadau ac amlygu testun yn eich dogfen. Dewiswch deitl aseiniad i weld tudalen Adolygu'r Hanes Cyflwyno yr aseiniad ac i adolygu'r radd, yr anodiadau a'r adborth mewn cyd-destun. 

Rhagor am wylio mewnol

Neges Atgoffa: Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.

Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfeireb i raddio'ch gwaith, dewiswch ddolen Gweld y Gyfeireb i weld y manylion.

Dewiswch eicon Gweld Adborth i weld adborth yr hyfforddwr mewn ffenestr naid.

Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio'r nodwedd graddio presenoldeb, byddwch yn gweld gradd presenoldeb.

Mwy ar eich gradd presenoldeb


Beth mae'r eiconau yn eu golygu?

Os nad yw'ch hyfforddwr wedi graddio'ch gwaith eto, mae eiconau statws gradd yn ymddangos.

Eiconau Fy Ngraddau
EiconDisgrifiad
-Nid oes gwybodaeth ar gael.
Rydych wedi cwblhau'r gwaith, ond does dim gradd yn cael ei haseinio i eitemau megis arolygon.
Rydych wedi cyflwyno'ch gwaith. Mae'r eitem yn barod i'w raddio.
GraddAr ôl i eitem gael ei graddio, dewiswch y teitl i adolygu’ch cyflwyniad. Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.
Mae'ch gwaith wrthi'n cael ei wneud, ond nid ydych wedi ei gyflwyno eto.
Mae'ch gradd ar gyfer yr eitem hon wedi'i heithrio. Does dim rhaid i chi gyflwyno gwaith.
Digwyddodd gwall. Cysylltwch â'ch hyfforddwr.
Cafodd eich gwaith ei raddio'n ddienw. Mae hyn yn ymddangos gyda chyflwyniadau ble bennwyd graddau gan eich hyfforddwr gydag enwau myfyrwyr wedi'u cuddio yn ystod y broses raddio.
Dewiswch hwn i weld adborth gan eich hyfforddwr.

Hysbysiadau graddau newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am hysbysiadau graddau.

Dychwelwch i'r ddewislen nesaf at eich enw i weld gweithgarwch graddio newydd.

Os oes rhif yn ymddangos ar eicon Fy Ngraddau, mae gennych raddau newydd, eitemau dyledus neu eitemau newydd gyda dyddiadau dyledus. Gallwch hefyd ddewis derbyn hysbysiadau graddau ar e-bost a neges destun os yw'ch sefydliad yn caniatáu hyn.

Mwy ar osod hysbysiadau


Derbyniadau cyflwyno

Os yw'ch sefydliad yn caniatáu, byddwch yn derbyn e-bost gyda hysbysiad ar gyfer pob aseiniad neu brawf y cyflwynwch chi sy'n cynnwys gwybodaeth megis enw a maint y ffeiliau a atodwyd. Ar gyfer aseiniadau grŵp, bydd yr holl aelodau yn eich grŵp yn derbyn y derbynneb pan fydd un aelod yn cyflwyno ar ran y grŵp.

Hyd yn oed pan fydd yr hysbysiadau e-bost wedi'u diffodd, gallwch dal i gael mynediad at dderbyniadau ar unrhyw adeg ar dudalen Fy Ngraddau yn yr ardal gyflwyno.

Mwy ar gyflwyno aseiniadau


Gwrando ar adborth a recordiwyd.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth “Ultra” am weld recordiadau adborth mewn cwrs.

Mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr yn gadael fideo neu recordiad sain gydag adborth ychwanegol ar eich gradd. Os oes recordiad o adborth, byddwch yn gweld eicon yn eich ardal adborth yn Fy Ngraddau. Cliciwch ar yr eicon i chwarae’r fideo ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Gallwch reoli’r fideo trwy’r dulliau arferol megis rhewi’r fideo neu lithro bar y chwaraeydd. Mae’r rhan fwyaf o borwyr modern yn gallu chwarae recordiadau heb yr angen i ategu unrhyw feddalwedd ychwanegol. Ni allwch allforio neu lawrlwytho'r recordiad o adborth ar yr adeg hon.


ULTRA: Graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau.

Yn y rhestr lle mae eich enw yn ymddangos, dewiswch Graddau.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Trefnir eich graddau yn ôl enw cwrs a thymor yn nhrefn yr wyddor. Gallwch ddewis y rhan fwyaf o eitemau mewn unrhyw gwrs i weld y manylion.

Eisiau cael rhagor o fanylion am gwrs penodol? Dewiswch enw cwrs i fynd i dudalen graddau'r cwrs hwnnw. Mae'n bosib y bydd gennych ddau fath o gwrs.

Os yw’ch hyfforddwr wedi gosod y radd gyffredinol, dewiswch y bilsen radd nesaf at enw'ch cwrs i agor panel sydd â rhagor o wybodaeth.

Rhagor am eich gradd gyffredinol


ULTRA: Graddau y tu mewn i gwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am weld graddau mewn cwrs.

 1. Mewn cwrs, gallwch weld eich tudalen Graddau Cyrsiau ar y bar llywio. Dewiswch eicon y Llyfr Graddau i weld y graddau a bostiwyd gan eich hyfforddwr.
 2. Mae'ch Gradd Gyffredinol yn cyfrifo'ch perfformiad hyd yn hyn. Dewiswch bilsen y radd i ddysgu mwy am sut caiff eich gradd gyffredinol ei chyfrifo. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis peidio ag ychwanegu gradd gyffredinol.
 3. Ar gyfer pob eitem, gallwch weld y statws a sawl ymgais sydd gennych chi. Gweld pa ymgeisiau rydych wedi'u cychwyn, eu cyflwyno cyn y dyddiad dyledus, ac os oes unrhyw gyflwyniadau sy'n hwyr neu a fydd yn hwyr. Wedi’r dyddiad dyledus, mae gwybodaeth am y cyflwyniad yn ymddangos yn goch.

  Os mai un ymgais yn unig a ganiateir a'ch bod yn cyflwyno cyn y dyddiad dyledus, ni fyddwch yn gweld ail linell o destun ar gyfer yr eitem.

 4. Dewiswch eitem i agor y panel Manylion a Gwybodaeth i weld eich gradd gyfredol a sut cafodd ei chyfrifo. Gallwch hefyd weld sawl ymgais sydd gennych chi ac os oes neu a fydd unrhyw geisiadau'n hwyr.
 5. Os yw'r dyddiad dyledus wedi mynd heibio, fe gewch eich hysbysu y bydd eich ymgais nesaf yn cael ei nodi fel un hwyr.
 6. Dewiswch bilsen y radd i weld eich cyflwyniad. Os wnaethoch chi sawl ymgais, mae'r panel Cyflwyniad yn agor. Os yw'ch hyfforddwr wedi anodi ffeil uwchlwythoch chi fel eich cyflwyniad, gallwch weld yr anodiadau'n fewnol. Ewch i bwnc graddau aseiniad i weld sut mae sylwadau lluosog yn ymddangos yn eich PDF wedi'i anodi.

Wedi’r dyddiad dyledus, efallai byddwch yn gweld seroau ar gyfer gwaith nad ydych wedi’i gyflwyno. Gallwch dal i gyflwyno ymgeisiau er mwyn diweddaru'ch gradd. Eich hyfforddwr sy'n pennu cosbau gradd ar gyfer gwaith hwyr.

Mwy ar seroau a roddwyd i waith hwyr dyledus

Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio'r nodwedd graddio presenoldeb, byddwch yn gweld gradd presenoldeb.

Mwy ar eich gradd presenoldeb

Gweld ymgeisiau ac adborth

Yn y panel Cyflwyniad, gallwch weld pa ymgeisiau sydd â graddau ac adborth. Dewiswch yr ymgais rydych eisiau ei weld. Bydd eich cyflwyniad yn agor, a gallwch weld eich gradd a sut cafodd ei gyfrifo. Gallwch adolygu'ch gwaith ac ehangu'r panel Adborth os adawyd sylwadau gan eich hyfforddwr.

Rhagor am sut mae gwaith hwyr yn ymddangos

Os yw’ch hyfforddwr wedi gadael adborth ar gyfer ymgeisiau lluosog, gallwch ddarllen adborth pob ymgais. Mae neges yn ymddangos os yw'ch hyfforddwr wedi gwrthwneud gradd derfynol yr eitem.

Gallwch hefyd weld sawl ymgais sydd gennych chi ar dudalen Graddau Cyrsiau. Gallwch weld pa gyflwyniadau gyflwynoch chi cyn y dyddiad dyledus ac os oes unrhyw gyflwyniadau sy'n hwyr neu rai a fydd yn hwyr.

Mwy ar dudalen Graddau Cyrsiau


ULTRA: Hysbysiadau graddau newydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar hysbysiadau graddau.

Pan fydd graddau'n cael eu postio, gallwch ddod o hyd iddynt yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld eich gradd i ddangos eich gradd.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch

Gallwch hefyd gael mynediad at yr eitem yn eich cwrs er mwyn adolygu'ch gradd ac adborth mewn cyd-destun.


ULTRA: Graddau ac adborth

Os oes angen i'ch hyfforddwr raddio cwestiynau yn eich asesiad, mae Heb ei Raddio yn ymddangos yn yr adran Graddio.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis peidio dangos atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig nes bod pob myfyriwr wedi cyflwyno ei waith. Mae baner yn ymddangos ar frig yr asesiad gyda’r wybodaeth hon. Ewch yn ôl nes ymlaen i weld a chafodd yr atebion eu datgelu.

Mae rhaid i’ch hyfforddwr raddio rhai mathau o gwestiynau â llaw megis Traethodau, ac wedyn cyhoeddi gradd ac adborth yr asesiad. Mae'ch graddau hefyd yn ymddangos ar y tudalennau graddau cyffredinol a rhai'r cwrs.

Mwy ar gael mynediad at raddau

Rhagor ar opsiynau sgorio cwestiynau

Rhagor ar newidiadau i sgôr cwestiynau

Gallwch hefyd gael mynediad i'r asesiad yn eich cwrs er mwyn adolygu'ch gradd ac adborth mewn cyd-destun. Dewiswch deitl y prawf neu aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs a bydd y panel Manylion a Gwybodaeth yn agor. Dewiswch unrhyw le yn yr adran Graddio i adolygu'r hyn gyflwynoch chu, i weld yr atebion cywir sydd ar gael ac i weld eich gradd ac adborth. Os adawyd adborth gan eich hyfforddwr, dewiswch eicon y swigen siarad i'w weld.

Ar gyfer cwestiynau lle dewisoch chi fwy nag un ateb, gallwch ddewis Dangos yr opsiynau eraill i adolygu'r dewis o atebion.

Seroau a roddwyd i waith hwyr dyledus

Os caiff ei sefydlu gan eich hyfforddwr, mae'n bosibl y byddwch yn gweld seroau ar gyfer gwaith nad ydych wedi'i gyflwyno ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio. Gallwch dal i gyflwyno ymgeisiau i ddiweddaru'ch gradd. Eich hyfforddwr sy'n pennu cosbau gradd ar gyfer gwaith hwyr.

Byddwch yn gweld eich gradd o sero ar eich tudalennau Graddau ac ym mhanel Manylion a Gwybodaeth yr eitem.

Os ydych wedi galluogi hysbysiadau yn y ffrwd am raddau, rhoddir gwybod i chi am y radd o sero yn eich ffrwd.


ULTRA: Pils graddau

Eich hyfforddwr sy'n pennu sut i ddangos eich gradd ar gyfer pob eitem raddedig:

 • Gradd ar ffurf llythyren
 • Pwyntiau
 • Canran

Mae pilsen radd pob cwestiwn asesiad ac eitem raddedig yn ymddangos mewn lliwiau neu â chefndiroedd tywyll.

Ar gyfer y pils graddau wedi’u lliwio, mae'r amrediad sgôr uchaf yn wyrdd a'r isaf yn goch. Ar yr adeg hon, ni all eich hyfforddwyr newid y lliwiau neu'r canrannau. Mae'r lliwiau yn mapio i'r canrannau hyn:

 • > 90% = gwyrdd
 • 89 – 80% = melyn/gwyrdd
 • 79–70% = melyn
 • 69–60% = oren
 • 59–50% = coch

Gall eich sefydliad analluogi’r sgema lliwiau ar gyfer pob cwrs. Mae’r pils graddau yn ymddangos gyda chefndiroedd tywyll a graddau gwyn. Ni ddefnyddir lliwiau i gyfleu perfformiad.


ULTRA: Gweld recordiad o adborth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am wylio recordiadau adborth mewn cwrs.

Gall eich hyfforddwr adael fideo neu recordiad sain gydag adborth ychwanegol ar radd eich asesiad. Mae'r recordiadau'n ymddangos ym mhanel Adborth pan fydd eich hyfforddwr yn pennu gradd ar gyfer pob cyflwyniad.

Dewiswch eicon y ffilm i ffrydio'r fideo i'ch cyfrifiadur neu ddyfais. Gallwch reoli’r fideo trwy’r dulliau arferol megis rhewi’r fideo neu lithro bar y chwaraeydd. Mae porwyr modern yn cefnogi chwarae ffeiliau fel hyn heb fod angen ategyn porwr. Ni allwch allforio neu lawrlwytho'r recordiad o adborth ar yr adeg hon.


ULTRA: Gradd gyffredinol

Mae'r radd gyffredinol yn eich helpu i olrhain sut rydych chi'n gyrru ymlaen ym mhob un o'ch cyrsiau. Gallwch weld os ydych chi ar y trywydd cywir ar gyfer y radd rydych chi eisiau neu os oes angen i chi wella.

Os yw'ch hyfforddwr wedi gosod y radd gyffredinol, mae'n ymddangos ar eich tudalen Graddau cyffredinol ac y tu mewn i'ch cwrs ar y dudalen Graddau Cyrsiau. Dewiswch y bilsen gradd i ddysgu mwy am sut mae'n cael ei gyfrifo.

Mae'r panel Gradd Gyffredinol yn dangos i chi sut caiff eitemau a chategorïau eu pwysoli. Er enghraifft, yn seiliedig ar ddewisiadau eich hyfforddwyr, gall profion gyfri am fwy na gwaith cartref neu gwisiau. Mae'r ganran a restrir gyda phob cofnod yn dynodi faint mae'n cyfrannu at gyfrifiad eich gradd gyffredinol.

Os yw'ch hyfforddwr yn penderfynu diystyru'ch gradd gyffredinol, bydd neges yn ymddangos ar dop y panel hwn. Mae'n bosibl y byddwch yn dal i weld gradd yma neu nodiant gradd er mwyn dynodi bod eich cyfranogiad yn y cwrs yn unigryw. Mae enghreifftiau o nodiannau gradd yn cynnwys Eithriedig, Wedi’i Dynnu Allan, ac Anghyflawn. Gall eich hyfforddwr hefyd greu nodiannau personol.