Gall eich cyrsiau ymddangos mewn dau ryngwyneb yn Blackboard Learn: Gwreiddiol ac Wltra. Yn seiliedig ar yr hyn a welwch, mae'ch graddau'n ymddangos mewn gwahanol leoedd yn y system. Defnyddiwch y sgrinluniau i bennu pa ryngwyneb mae'ch sefydliad yn defnyddio.

Ble mae fy ngraddau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am ddod o hyd i raddau.

Mae gennych ddau opsiwn:

 1. Gallwch weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar unwaith.
 2. Gallwch weld graddau ar gyfer un cwrs ar y tro.

Yr holl raddau ar unwaith

I weld graddau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau, dewiswch y saeth nesaf at eich enw yn y gornel top ar y dde. Yn y ddewislen, dewiswch Fy Ngraddau. Gallwch drefnu eich graddau yn ôl Pob Cwrs neu Graddiwyd Ddiwethaf. Os nad yw'ch gwaith wedi cael ei raddio, mae eiconau statws gradd yn ymddangos. Dewiswch deitl eitem raddedig i adolygu'ch cyflwyniad. Ar gyfer profion, ar ôl ichi ddewis y teitl, bydd y dudalen Gweld Ymgeisiau yn agor. Dewiswch y radd i adolygu’ch cyflwyniad.

Rhagor am weld eich graddau profion

Graddau ar gyfer un cwrs

I weld y graddau ar gyfer y cwrs rydych ynddo, dewiswch ddolen Fy Ngraddau ar ddewislen y cwrs ar dudalen Offer.

Eich hyfforddwr sy'n rheoli pa ddolenni sy'n ymddangos yn newislen y cwrs.

Mwy ar ddod o hyd i'ch graddau


ULTRA: Ble mae fy ngraddau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ddod o hyd i'ch graddau.

Gall eich graddau ymddangos mewn sawl lle. Ble bynnag y dewch o hyd i'ch gradd, fe ddewch o hyd i'r gwybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 • Ar dudalen Graddau eich cwrs y tu mewn i'r cwrs perthnasol
 • Yn eich ffrwd gweithgarwch
 • Ar eich tudalen Graddau cyffredinol, y gallwch gael mynediad ati o'r rhestr ble mae'ch enw yn ymddangos.

1. Y tu mewn i'r cwrs

Gallwch gael mynediad at raddau'ch cwrs ar far llywio'r cwrs. Dewiswch eicon Graddau i gael mynediad at yr holl waith cwrs sy'n benodol i'r cwrs rydych ynddo.

Yna, ar dudalen Graddau Cyrsiau, dewiswch deitl i weld y gradd a'r adborth gan eich hyfforddwr.

2. Ffrwd gweithgarwch

Wrth i'ch hyfforddwyr gyhoeddi graddau, byddwch yn eu gweld yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld eich gradd i ddangos eich gradd. Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu adborth, gallwch ei weld ar ôl teitl yr eitem.

Os yw'ch hyfforddwr yn diweddaru gradd, caiff y radd ei diweddaru yn y ffrwd hefyd.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch

3. Eich tudalen Graddau cyffredinol

I weld eich graddau ar gyfer eich holl gyrsiau mewn un lle, dewiswch Graddau o'r rhestr ar y chwith ble mae'ch enw yn ymddangos. Mae'ch graddau yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch weld beth sy'n ddyledus a gosod blaenoriaethau ar draws eich holl gyrsiau. Nid oes angen llywio i bob cwrs yn unigol.


ULTRA: Pils graddau

Eich hyfforddwr sy'n pennu sut i ddangos eich gradd ar gyfer pob eitem raddedig:

 • Gradd ar ffurf llythyren
 • Pwyntiau
 • Canran

Mae pilsen radd pob cwestiwn asesiad ac eitem raddedig yn ymddangos mewn lliwiau neu â chefndiroedd tywyll.

Ar gyfer y pils graddau wedi’u lliwio, mae'r amrediad sgôr uchaf yn wyrdd a'r isaf yn goch. Ar yr adeg hon, ni all eich hyfforddwyr newid y lliwiau neu'r canrannau. Mae'r lliwiau yn mapio i'r canrannau hyn:

 • > 90% = gwyrdd
 • 89 – 80% = melyn/gwyrdd
 • 79–70% = melyn
 • 69–60% = oren
 • 59–50% = coch

Gall eich sefydliad analluogi’r sgema lliwiau ar gyfer pob cwrs. Mae’r pils graddau yn ymddangos gyda chefndiroedd tywyll a graddau gwyn. Ni ddefnyddir lliwiau i gyfleu perfformiad.


ULTRA: Sut mae fy ngraddau yn cymharu i eraill?

Gallwch ddefnyddio dadansoddiad dysgu i ddarganfod ble rydych chi mewn perthynas ag eraill yn eich dosbarth a chynllunio sut i wella eich safle.

Mwy ar ddadansoddi dysgu