Sut ydw i'n cael mynediad at gynnwys yn fy nghwrs?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gynnwys cyrsiau.

Gall eich hyfforddwyr ychwanegu gwahanol fathau o gynnwys at eich cyrsiau, megis ffeiliau, testun, aseiniadau, delweddau, ffeiliau amlgyfrwng a dolenni. Gallant drefnu cynnwys mewn ffolderi, modiwlau dysgu neu gynlluniau gwersi.

Gallwch gael mynediad at gynnwys cyrsiau o ddolenni ar ddewislen y cwrs. Gelwir dolenni sy'n cadw cynnwys yn ardaloedd cynnwys. Er enghraifft, efallai bydd eich hyfforddwr yn ychwanegu ardal gynnwys sy'n cynnwys gwerth wythnos o ddeunydd cwrs. Gallai Wythnos 1 gynnwys cynnwys megis darlleniadau, aseiniadau, trafodaeth a dolen i wefan. Dewiswch eitem i'w agor.

Mwy ar ddewislen y cwrs


Mathau o gynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fathau o gynnwys.

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r mathau o gynnwys y gall eich hyfforddwyr eu hychwanegu at gyrsiau.

Gall pob eitem ymddangos gydag eicon i ddynodi'r math o gynnwys. Efallai bydd eich sefydliad yn dewis set wahanol o eiconau.

Os welwch ddewislen gyda fersiynau ffeil amgen, mae'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally i gynnig gwahanol opsiynau lawrlwytho ar gyfer cynnwys eich cwrs. I ddysgu mwy, cymerwch olwg ar gymorth Ally i fyfyrwyr.

Disgrifiad o fathau o gynnwys
EiconMath o GynnwysDisgrifiad
EitemDarn o gynnwys megis ffeil, delwedd neu destun yw eitem. Gall eich hyfforddwr gynnwys disgrifiad ac atodi ffeiliau, delweddau, fideo a sain.
AseiniadMae hyfforddwyr yn defnyddio aseiniadau i asesu eich gwybodaeth am gynnwys ac amcanion cwrs. Mae'ch hyfforddwyr yn aml yn aseinio graddau i aseiniadau.
ArolwgMae hyfforddwyr yn defnyddio arolygon at ddibenion pleidleisio, gwerthuso, ac i asesu'ch gwybodaeth ar yr adeg benodol honno. Nid yw arolygon yn cael eu graddio.
PrawfMae hyfforddwyr yn defnyddio profion i asesu eich gwybodaeth am gynnwys ac amcanion cwrs. Mae'ch hyfforddwyr yn aml yn aseinio gwerthoedd pwyntiau i gwestiynau yn y prawf. Caiff eich atebion eu cyflwyno i'w graddio.
FfeilBydd ffeil yn ymddangos fel tudalen o fewn eich cwrs neu fel darn o gynnwys ar wahân mewn ffenestr ar wahân yn y porwr.
SainEfallai bydd ffeil sain yn chwarae pan fyddwch yn agor y dudalen ac yn parhau i chwarae tan i chi ei rewi neu lywio i ffwrdd o'r dudalen.
DelweddBydd delweddau'n ymddangos ar y dudalen.
FideoBydd fideos yn ymddangos ar y dudalen. Byddwch yn gallu rheoli'r rhewi, chwarae a lefel y sain.
Dolen gweDewiswch y ddolen gwe i fynd i wefan neu adnodd.
Modiwl dysguCynhwysydd cynnwys yw modiwl dysgu. Byddwch yn llywio trwy'r cynnwys o dabl gynnwys. Gall eich hyfforddwr ychwanegu pob math o gynnwys, megis testun, delweddau, ffeiliau am, aseiniadau a phrofion.
Cynllun gwersCynhwysydd cynnwys yw cynllun gwers. Gall gynllun gwers gynnwys proffiliau gwersi, nodau dysgu, a'r eitemau cynnwys sydd eu hangen arnoch i gwblhau gwers.
Maes llafurGall maes llafur gynnwys gwybodaeth am y cwrs, nodau, gwybodaeth graddio, manylion cyswllt yr hyfforddwr, dyddiadau a gwybodaeth ar y gwerslyfr.
Dolen cwrsLlwybr byr at eitem, offeryn neu ardal mewn cwrs yw dolen cwrs er mwyn cael mynediad sydyn at ddeunyddiau perthnasol.
Ffolder cynnwysCynhwysydd cynnwys yw ffolder cynnwys. Gall hyfforddwyr ddefnyddio ffolderi ac is-ffolderi i grwpio deunydd cysylltiedig, megis ffolder "Astudiaethau Achos Wythnos 1" y tu mewn i ffolder "Aseiniadau Wythnos 1".
Tudalen gwagGall hyfforddwyr gynnwys ffeiliau, delweddau a thestun gyda'i gilydd ar un tudalen. Dewiswch y teitl i weld y cynnwys. Does dim disgrifiad yn ymddangos.
Tudalen y modiwlTudalen gynnwys arbenigol yw tudalen modiwl sy'n cyflwyno cynnwys mewn blychau, megis ar Hafan cwrs neu'r dudalen a welwch ar ôl i chi fewngofnodi. Gallwch gadw cofnod o dasgau, profion, aseiniadau a chynnwys newydd sy'n cael ei greu yn eich cwrs.
OfferynGall hyfforddwyr ychwanegu llwybr byr i offeryn penodol yn eich cwrs, megis y bwrdd trafod, blogiau neu grwpiau. Neu, os yw dolen Offer yn ymddangos ar ddewislen y cwrs, gallwch gael mynediad at yr offer sydd ar gael o'r dudalen Offer.
Llun Flickr®Gallwch weld lluniau a delweddau o'u gwefan.
Cyflwyniad SlideShareGallwch weld cyflwyniadau sleidiau, dogfennau neu bortffolios PDF Adobe o wefannau eraill.
Fideo YouTubeGallwch wylio fideos ar-lein o'u gwefan.

Beth os nad ydw i'n gweld rhai o'r cynnwys?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gynnwys anghyraeddadwy.

Gall hyfforddwyr gyfyngu pa eitemau cynnwys y gallwch eu gweld yn seiliedig ar amser, dyddiad, defnyddwyr unigol, grwpiau cwrs, a'ch perfformiad ar eitemau graddedig.

Er enghraifft, mae'ch hyfforddwr yn cyfyngu mynediad at yr aseiniad nesaf tan i chi gwblhau prawf. Gall eich hyfforddwr hefyd drefnu bod yr aseiniad ddim yn ymddangos tan i chi gwblhau'r prawf a chael sgôr o 70 y cant o leiaf.

Gofynnwch i'r hyfforddwr am gynnwys rydych yn credu dylai fod yno ond sydd ddim yn ymddangos. Efallai bydd rhaid i chi fodloni meini prawf penodol.


Ydw i'n gallu dangos fy mod wedi adolygu cynnwys?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gael mynediad at gynnwys.

Mae statws adolygu'n caniatáu i'ch hyfforddwr olrhain rhyngweithio ag eitemau cynnwys penodol. Weithiau, mae statws adolygu'n effeithio ar bryd y gallwch weld cynnwys ychwanegol.

Er enghraifft, mae'ch hyfforddwr yn galluogi statws adolygu ar gyfer erthygl. Mae rhyddhad prawf yn dibynnu arnoch yn adolygu'r erthygl honno. Ar ôl i chi farcio'r erthygl fel wedi'i adolygu, bydd y prawf yn ymddangos.

Mae opsiwn Marcio fel wedi'i Adolygu yn ymddangos gydag eitemau a ddewisir gan eich hyfforddwr. Ar ôl i chi adolygu un o'r eitemau, dewiswch yr eitem i'w farcio fel Adolygwyd.

Gallwch newid rhwng Adolygwyd a Marcio fel wedi'i Adolygu os ydych eisiau mynd yn ôl i'r eitem o gynnwys a'i adolygu eto. Mae eich hyfforddwr yn edrych yn unig ar y gosodiad presennol. Os byddwch yn marcio eitem fel Adolygwyd, yna'n newid i Marcio fel wedi'i Adolygu, ni fydd eich hyfforddwr yn gweld bod yr eitem wedi'i nodi fel Adolygwyd ar unrhyw adeg.


Ally yn Learn Gwreiddiol - Myfyriwr

Gweld fformatau ffeil amgen

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r help "Ultra" am weld fformatau ffeil amgen.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae gan bob myfyriwr alluoedd a dewisiadau dysgu unigryw. Pan fydd eich hyfforddwr yn darparu cynnwys mwy hygyrch, mae pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddyn nhw/ Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gall hyfforddwyr ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Ar ôl i'ch hyfforddwr atodi ffeil at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r ffeil yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r ffeil wreiddiol, bydd Ally yn creu fformat sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar fath y ffeil wreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Dod o hyd i ffeil yn eich cwrs. Dewiswch y ddewislen nesaf at y ffeil a dewiswch Fformatau Amgen. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! Dewiswch Lawrlwytho i gadw'r fformat amgen ar eich dyfais.

Rhagor am fformatau amgen cynnwys cyrsiau


ULTRA: Cael mynediad at gynnwys mewn cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am gael mynediad at gynnwys.

Ar frig y dudalen, gallwch agor yr offer a ddefnyddir yn aml. Dewiswch yr eiconau i wirio calendr y cwrs, i gymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth, cael mynediad at eich graddau ac anfon neges. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch yr eicon Cynnwys i ddychwelyd i'r holl gynnwys mae'ch hyfforddwr wedi'u gwneud yn weladwy.

Os bydd modd i chi gael mynediad at gynnwys ar ddyddiad yn y dyfodol, gall eich hyfforddwr ddangos yr eitem yn y rhestr cynnwys gyda'r dyddiad hwnnw. Ni allwch ei agor, ond byddwch yn cael eich rhybuddio er mwyn i chi wybod bod y gwaith ar ddod.

Pan fydd rhywun yn cyfrannu at sgwrs neu drafodaeth, mae eicon gweithgarwch yn ymddangos nesaf at deitl yr eitem ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Bydd enw a llun eich hyfforddwr yn ymddangos. Dewiswch y Cofrestr i weld pawb sydd wedi cofrestru ar eich cwrs. Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio nodwedd presenoldeb, gallwch gael mynediad at eich cofnodion o'r panel Manylion a Gweithrediadau.

Gallwch uwchlwytho ffeiliau at apiau gwe sy’n rhedeg yn y “cwmwl” ac nad ydynt wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Rhagor am y rhestr

Mwy ar eich gradd presenoldeb


ULTRA: Mathau o gynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fathau o gynnwys.

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r mathau o gynnwys y gall eich hyfforddwyr eu hychwanegu at gyrsiau.

Disgrifiad o fathau o gynnwys
EiconMath o GynnwysDisgrifiad
AseiniadMae hyfforddwyr yn defnyddio aseiniadau i asesu eich gwybodaeth am gynnwys ac amcanion cwrs. Mae'ch hyfforddwyr yn aml yn aseinio graddau i aseiniadau. Mae hyfforddwyr hefyd yn gallu creu aseiniadau ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr.
PrawfMae hyfforddwyr yn defnyddio profion i asesu'ch gwybodaeth. Mae hyfforddwyr hefyd yn gallu creu profion ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr.
Dolen i drafodaethauMae hyfforddwyr yn gallu darparu dolen i drafodaeth wrth ymyl cynnwys cysylltiedig. Er enghraifft, efallai bydd gofyn i chi ddarllen ffeil ac yna ymateb mewn trafodaethau.
DyddlyfrGall hyfforddwyr ddefnyddio dyddlyfrau i gyfathrebu’n breifat â chi a gallant raddio eich cyfraniadau.
DogfenGall hyfforddwyr greu tudalen neu "daflen" ac ychwanegu testun, sain, fideo, ffeiliau a delweddau. Yn seiliedig ar y gosodiadau neu ar yr hyn a ganiateir gan y porwr, gall ffeiliau sain, fideo a delweddau ymddangos yn fewnol.
FfeilDewiswch deitl ffeil i'w lawrlwytho.
SCORMGall hyfforddwyr ychwanegu pecynnau cynnwys ar y we o gyhoeddwyr academaidd neu ddylunwyr addysgol. Mae pecynnau SCORM yn agor mewn ffenestr newydd a gallant gyfrif tuag at radd.
SainMae ffeiliau sain yn ymddangos yn fewnol neu'n agor mewn ffenestri neu dabiau newydd. Gallwch reoli rhewi, chwarae a lefel y sain.
DelweddMae delweddau'n ymddangos yn fewnol neu'n agor mewn ffenestri neu dabiau newydd.
FideoMae ffeiliau fideo yn ymddangos yn fewnol neu'n agor mewn ffenestri neu dabiau newydd. Gallwch reoli rhewi, chwarae a lefel y sain.
DolenDewiswch y ddolen i fynd i wefan neu adnodd.
FfolderCynhwysydd cynnwys yw ffolder. Gall hyfforddwyr ddefnyddio ffolderi ac is-ffolderi i grwpio deunydd cysylltiedig, megis ffolder "Astudiaethau Achos Wythnos 1" y tu mewn i ffolder "Aseiniadau Wythnos 1". Mae ffolderi'n ei gwneud yn haws dod o hyd i ddeunyddiau ac yn lleihau'r sgrolio.
Dim eiconModiwl dysguMae Modiwlau yn caniatáu i chi lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol. Mae modiwl dysgu yn cadw'ch ffocws ar y wers neu gysyniad.

ULTRA: Beth os nad ydw i'n gweld rhai o'r cynnwys?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am gynnwys anghyraeddadwy.

Os bydd modd i chi gael mynediad at gynnwys ar ddyddiad yn y dyfodol, gall eich hyfforddwr ddangos yr eitem yn y rhestr cynnwys gyda'r dyddiad hwnnw. Ni allwch ei agor, ond byddwch yn cael eich rhybuddio er mwyn i chi wybod bod y gwaith ar ddod.

Efallai bydd angen i chi gwblhau gwaith cwrs arall ac ennill gradd benodol cyn i chi allu cael mynediad at eitem. Eich hyfforddwr sy'n gosod y rheolau mynediad a gall ddewis dangos y rheol i chi. Er enghraifft, os oes angen i chi ennill 80 pwynt neu ragor, byddwch yn gweld yr eicon clo ar dudalen Cynnwys y Cwrs nesaf at y cynnwys neu ffolder. Dewiswch y ddolen dan yr eitem i weld y rheol mynediad.

Gall eich hyfforddwr osod rheolau mynediad lluosog. Mae angen i chi fodloni'r holl reolau mynediad cyn i chi allu cael mynediad at y cynnwys.


Ally yn Learn Ultra - Myfyriwr

ULTRA: Gweld fformatau amgen ffeil

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r help "Gwreiddiol" am weld fformatau ffeil amgen.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae gan bob myfyriwr alluoedd a dewisiadau dysgu unigryw. Pan fydd eich hyfforddwr yn darparu cynnwys mwy hygyrch, mae pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddyn nhw/ Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gall hyfforddwyr ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Ar ôl i'ch hyfforddwr atodi ffeil at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r ffeil yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r ffeil wreiddiol, bydd Ally yn creu fformat sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar fath y ffeil wreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Dod o hyd i ffeil yn eich cwrs. Dewiswch yr eicon lwytho Fformatau Amgen i lawr. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! Dewiswch Lawrlwytho i gadw'r fformat amgen ar eich dyfais.

Mwy ar fformatau amgen cynnwys cyrsiau