Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

ULTRA: Modiwlau dysgu

Cynhwysydd ar gyfer casgliadau trefnedig o gynnwys yw modiwl dysgu. Mae modiwlau'n eich caniatáu i lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol. Mae modiwl dysgu yn cadw'ch ffocws ar y wers neu gysyniad rydych yn ei dysgu. Os yw'ch cwrs yn defnyddio gwerslyfr, mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr yn defnyddio modiwlau i rwpio cynnwys i gyd-fynd â rhediad y deunyddiau hyn.

Mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr yn eich caniatáu i archwilio cynnwys modiwl dysgu mewn unrhyw drefn. Fel arall, gall yr hyfforddwr ei wneud yn ofynnol eich bod yn agor ac yn cwblhau cynnwys chi symud i'r eitem nesaf. Mae dilyniant cynnwys yn gallu eich helpu i ddeall cysyniadau cyn symud ymlaen i wersi eraill.


ULTRA: Gweithio mewn modiwl dysgu

Mae modiwl dysgu'n ymddangos mewn modd tebyg i ffolder ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch y teitl neu'r saeth i agor y modiwl a gweld y cynnwys.

Yn ychwanegol at eitemau o gynnwys, ffeiliau a phrofion, gall eich hyfforddwr ychwanegu gweithgareddau ac offer sy'n hyrwyddo dysgu rhyngweithiol a chydweithrediad.

Er enghraifft, mae'n bosibl y byddwch yn gweld aseiniadau neu brosiectau grŵp yn y modiwl. Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gweld offer cydweithio megis trafodaethau lle gallwch daflu a rhannu syniadau am y pynciau a gyflwynir.

Gallwch weld yr holl gynnwys gweladwy o fewn y modiwl, gan gynnwys dyddiadau dyledus. Gallwch agor a chyrchu'r cynnwys mewn unrhyw drefn. Os yw'ch hyfforddwr yn gofyn eich bod yn agor y cynnwys mewn trefn benodol, bydd neges yn ymddangos i ddweud bod angen i chi agor a chwblhau'r cynnwys mewn trefn, ynghyd ag unrhyw amodau eraill a osodwyd.

Ar ôl i chi agor eitem o gynnwys, llywiwch drwy'r modiwl gan ddefnyddio'r saethau i'r chwith ac i'r dde ar frig ffenestr y porwr. Gallwch symud i'r eitem nesaf o gynnwys yn sydyn er mwyn parhau i ddysgu.

Pan fydd angen i chi gyrchu'r cynnwys mewn trefn, bydd clo'n ymddangos nesaf at y saeth.

Gallwch adael y modiwl heb gwblhau'r holl gynnwys. Pan fyddwch yn dychwelyd i dudalen y cwrs, bydd eiconau yn ymddangos nesaf at gynnwys y modiwl. Mae'r eiconau'n dangos pa gynnwys sy'n gyflawn, ar waith a heb ei gychwyn, er mwyn i chi allu ailgychwyn lle orffennoch chi.

Mae cylch gwyrdd gyda thic yn golygu bod y cynnwys yn gyflawn. Mae cylch gwyrdd rhannol lawn yn golygu bod y cynnwys ar waith. Mae eicon clo yn golygu bod y cynnwys heb gael ei gychwyn.

Os yw'r modiwl yn cynnwys ffolderi, byddwch yn llywio trwy gynnwys y ffolderi yn yr un modd ag unrhyw gynnwys arall yn y modiwl. Os oes angen dilyn y cynnwys mewn trefn, bydd angen i chi gyrchu a chwblhau'r cynnwys yn y ffolder cyn symud ymlaen i'r eitem nesaf o gynnwys o fewn y modiwl.