Ychwanegu metaddata i eitem y Content Collection

  1. Llywiwch i'r ffolder sy'n cynnwys yr eitem rydych eisiau ei olygu.
  2. Dewiswch fath o fetaddata o ddewislen yr eitem.

Metaddata cyffredinol

Mathau o Fetaddata
MaesDisgrifiad
Metadata Cyffredinol
EnwTeipiwch enw ar gyfer yr eitem. Ni fydd hyn yn newid enw'r ffeil.
DisgrifiadTeipiwch ddisgrifiad ar gyfer yr eitem.
Geiriau AllweddolRhestrwch eiriau allweddol sy'n gysylltiedig â'r eitem, wedi'u gwahanu â choma.
Amcanion DysguRhestrwch amcanion dysgu sy'n gysylltiedig â'r eitem, wedi'u gwahanu â choma.

Metaddata personol

Mae tudalen Metaddata Personol yn caniatáu i ddefnyddwyr deipio priodoleddau ar gyfer eitem. Diffinnir y priodoleddau gan y sefydliad.

Metaddata IMS

Mae tudalen Rheoli Metaddata IMS yn caniatáu i ddefnyddwyr deipio priodoleddau sy'n cyd-fynd â Safon Metaddata IMS.

Disgrifiadau Metaddata IMS
MaesDisgrifiad
Metadata IMS
DynodwrLabel unigryw ar gyfer yr eitem.
Math o GatalogMath o gatalog llyfrgell lle catalogir yr eitem hon.
Cofnod CatalogY rhif catalog ar gyfer yr eitem.
IaithIaith yr eitem.
Math o AdnoddY math o adnodd, megis Ymarfer, Ysgogiad, Holiadur, Diagram, Ffigur, Graff, Mynegai, Sleid, Tabl, Testun Naratif, Arholiad, Arbrawf, Datganiad o Broblem neu Hunanasesiad.
Cyd-destun AddysgolYr amgylchedd dysgu nodweddiadol lle y bwriedir defnyddio’r gwrthrych dysgu. Er enghraifft, Addysg Gynradd, Addysg Uwchradd, Addysg Uwch, Cylch Cyntaf Prifysgol, Ail Gylch Prifysgol, Ôl-raddedig Prifysgol, Cylch Cyntaf Ysgol Dechnegol, Ail Gylch Ysgol Dechnegol, Hyfforddiant Proffesiynol, Hyfforddiant Parhaus neu Hyfforddiant Galwedigaethol.
Ystod OedranYr ystod oedran ar gyfer y defnyddwyr arfaethedig.
AnhawsterNodwch lefel anhawster yr eitem hon.
Adnodd Rhad ac am DdimTiciwch y blwch hwn os yw'r eitem hon am ddim.
Defnydd CyfyngedigTiciwch y blwch hwn os oes cyfyngiad ar yr eitem hon.

Metadata IMS Llawn

Mae tudalen Rheoli Metaddata IMS Llawn yn caniatáu i ddefnyddwyr fanteisio ar yr holl feysydd sydd ar gael ar Fodel Gwybodaeth Metaddata Adnodd Dysgu IMS.

Disgrifiadau Metaddata IMS Llawn
MaesDisgrifiad
Metadata Cyffredinol
Dynodwr CyffredinolLabel unigryw ar gyfer yr eitem.
Teitl CyffredinolY teitl ar gyfer yr eitem.
Catalog CyffredinolMath o gatalog llyfrgell lle catalogir yr eitem hon.
Cofnod CyffredinolRhif y catalog ar gyfer yr eitem benodol hon.
Iaith GyffredinolIaith yr eitem.
Disgrifiad CyffredinolDisgrifiad cyffredinol ar gyfer yr eitem.
Gair Allweddol CyffredinolDisgrifiad yr eitem perthynol i'w bwrpas a nodir.
Cwmpas CyffredinolCyd-destun hanesyddol yr eitem.
Strwythur CyffredinolStrwythur yr eitem.
Lefel Cydgasglu GyffredinolMaint swyddogaethol yr adnodd. Dewiswch 1-4 o'r rhestr.
Cylch Oes
Fersiwn y Cylch OesRhifyn yr eitem.
Statws y Cylch OesCyflwr golygu'r eitem.
Rôl y Cylch OesY math o gyfraniad.
Endid y Cylch OesYr endid unigol neu endidau sy'n gysylltiedig â'r eitem. Mae enghreifftiau'n cynnwys awdur, cyhoeddwr, neu adran prifysgol.
Dyddiad y Cylch OesDyddiad cyfraniad yn y cylch oes.
Metadata
Dynodwr MetadataLabel unigryw ar gyfer y metaddata.
Catalog MetadataFfynhonnell gwerth llinyn canlynol.
Cofnod MetadataNodwedd o’r disgrifiad yn hytrach na’r adnodd.
Rôl MetadataY math o gyfraniad.
Endid MetadataYr endid neu’r endidau sy'n gysylltiedig, gyda’r mwyaf perthnasol yn gyntaf.
Dyddiad MetadataDyddiad cyfraniad.
Cynllun MetadataStrwythur y metadata, gan gynnwys y fersiwn.
Iaith MetadataIaith yr eitem.
Technegol
Fformat TechnegolData technegol yr eitem. Mae enghreifftiau'n cynnwys PDF, ffeil cronfa ddata, neu ddogfen Word.
Maint TechnegolMaint yr eitem mewn beitiau. Dylid defnyddio'r digidau rhwng 0-9 yn unig. Noder bod yr uned yn feitiau, nid MB, GB, ayyb.
Lleoliad TechnegolLleoliad yr eitem yn y Content Collection.
Math TechnegolY math o ofyniad.
Enw TechnegolEnw’r eitem ofynnol.
Fersiwn Isafswm TechnegolFersiwn isaf yr eitem ofynnol.
Fersiwn Uchafswm TechnegolFersiwn uchaf yr eitem ofynnol.
Sylwadau Gosodiad TechnegolDisgrifiad ynghylch sut i osod yr adnodd.
Gofynion Llwyfannau Technegol EraillUnrhyw angen arbennig i gyrchu'r eitem. Er enghraifft, mae angen Adobe Reader i gael mynediad at ffeil PDF.
Hyd TechnegolYr amser y mae eitem barhaol yn ei gymryd pan y'i chwaraeir ar y cyflymder a fwriadwyd, mewn eiliadau.
Addysgol
Math o Ryngweithio AddysgolY math o ryngweithio a gefnogir gan yr eitem.
Math o Adnodd Dysgu AddysgolY math penodol o adnodd, y math blaenaf yn gyntaf.
Lefel Rhyngweithio AddysgolLefel y rhyngweithio rhwng defnyddiwr a’r gwrthrych dysgu.
Dwysedd Semantig AddysgolMesur goddrychol o ddefnyddioldeb y gwrthrych dysgu o gymharu â’i faint neu hyd.
Rôl Defnyddiwr Bwriadedig AddysgolY math o ddefnyddiwr yr eitem. Mae enghreifftiau'n cynnwys Hyfforddwr, Myfyriwr, a llyfrgellydd.
Cyd-destun AddysgolYr amgylchedd dysgu nodweddiadol lle y bwriedir defnyddio’r gwrthrych dysgu. Er enghraifft, Addysg Gynradd, Addysg Uwchradd, Addysg Uwch, Cylch Cyntaf Prifysgol, Ail Gylch Prifysgol, Ôl-raddedig Prifysgol, Cylch Cyntaf Ysgol Dechnegol, Ail Gylch Ysgol Dechnegol, Hyfforddiant Proffesiynol, Hyfforddiant Parhaus neu Hyfforddiant Galwedigaethol.
Ystod Oedran Nodweddiadol AddysgolYr ystod oedran ar gyfer y defnyddwyr arfaethedig.
Anhawster AddysgolNodwch lefel anhawster yr eitem hon.
Amser Dysgu Nodweddiadol AddysgolBras amser neu amser nodweddiadol y mae’n ei gymryd i weithio gyda’r adnodd.
Disgrifiad AddysgolY sylwadau ar sut i ddefnyddio’r gwrthrych dysgu.
Iaith AddysgolIaith naturiol y defnyddiwr.
Hawliau
Cost HawliauP'un ai a oes angen talu i ddefnyddio'r eitem ai peidio.
Hawliau Hawlfraint a Chyfyngiadau EraillP’un ai a yw hawlfraint neu gyfyngiadau eraill yn gymwys ai peidio.
Disgrifiad o HawliauSylwadau ar amodau defnyddio’r adnodd.
Cydberthynas
Math o GydberthynasNatur y berthynas rhwng yr eitem sy’n cael ei disgrifio a’r un sy’n cael ei hadnabod gan Adnodd (7.2).
Dynodwr y GydberthynasDynodwr unigryw yr eitem arall.
Disgrifiad o’r GydberthynasNodweddion yr eitem mewn cydberthynas ag eitemau eraill yn y Content Collection.
Catalog CydberthynasFfynhonnell gwerth y llinyn canlynol.
Cofnod CydberthynasY gwerth gwirioneddol.
Anodiad
Unigolyn yr AnodiadY defnyddiwr sy'n gwneud sylwadau ar eitem.
Dyddiad yr AnodiadY dyddiad y gwnaethpwyd sylwadau ynghylch eitem.
Disgrifiad o’r AnodiadSylwadau ar ddefnydd addysgol yr eitem.
Dosbarthiad
Pwrpas y DosbarthiadDisgrifiad o nodwedd o'r eitem yn ôl cofnodion dosbarthu.
Ffynhonnell y DosbarthiadY dosbarthiad penodol.
Tacson y DosbarthiadY cofnod dosbarthiad ar gyfer yr eitem; mae rhestr mewn trefn o dacsonau yn creu llwybr tacson.
ID y DosbarthiadDynodwr y Tacson mewn system dacsonomig.
Cofnod y DosbarthiadEnw neu label y tacson (heblaw am y dynodwr).
Disgrifiad o’r DosbarthiadDisgrifiad testunol o’r gwrthrych dysgu perthynol i'w bwrpas penodedig.
Gair Allweddol y DosbarthiadDisgrifiad allweddol o’r gwrthrych dysgu perthynol i'w bwrpas penodedig.
Math o AdnoddY math o adnodd, megis Ymarfer, Ysgogiad, Holiadur, Diagram, Ffigur, Graff, Mynegai, Sleid, Tabl, Testun Naratif, Arholiad, Arbrawf, Datganiad o Broblem neu Hunanasesiad.

Metadata Dublin Core

Gall defnyddwyr deipio priodoleddau sy'n cyd-fynd â safon Metaddata Craidd Dulyn.

Disgrifiadau Metaddata Craidd Dulyn
MaesDisgrifiad
Metadata Dublin Core
TeitlEnw ar gyfer yr eitem. Ni fydd hyn yn newid enw'r ffeil.
CreawdwrY person neu sefydliad a wnaeth yr eitem.
PwncPwnc yr eitem.
DisgrifiadDisgrifiad o'r eitem.
CyhoeddwrEnw'r person neu sefydliad a gyhoeddodd yr eitem.
CyfrannwrEnwau'r bobl a gyfrannodd at gynnwys yr eitem.
DyddiadY dyddiad a grëwyd yr eitem.
MathCategori neu genre ar gyfer yr eitem hon.
FformatY math o gyfryngau neu faint a hyd yr eitem. Mae'n bosibl y defnyddir y wybodaeth hon i nodi'r meddalwedd neu galedwedd sydd eu hangen i ddefnyddio'r adnodd.
DynodwrCyfeirnod unigryw ar gyfer yr eitem hon, er enghraifft rhif sy'n gysylltiedig â'r eitem mewn system adnabod.
FfynhonnellEnw'r adnodd o le daw'r eitem hon.
IaithIaith yr eitem.
CydberthynasCyfeiriad at ffynhonnell sy'n gysylltiedig â'r eitem hon.
CwmpasLleoliad ac ystod dyddiadau'r eitem hon.
HawliauGwybodaeth am Hawliau Eiddo Deallusol a Hawlfraint.

Metadata Deinamig

Gall hyfforddwyr ychwanegu metadata at Content Collection tra'n ychwanegu'r eitem at gwrs. Gall hyfforddwyr ddisodli'r metadata hwnnw neu gadw cysylltiad â'r Content Collection fel bod metadata'n cael ei uwchraddio yn y cwrs pan fydd yn cael ei uwchraddio yn y Content Collection.

Disgrifiadau Metaddata Deinamig
MetadataDisgrifiad
Blwch ticioDewiswch y blwch ticio priodol er mwyn dethol yr holl briodoleddau posib ar gyfer y math hwnnw o fetaddata.
Casglwr MetadataDewiswch yr arwydd plws i ehangu a dewis y priodoleddau metaddata priodol. Dewiswch yr arwydd minws i gwympo'r rhestr.

Dewiswch o blith yr opsiynau canlynol:

Priodoleddau Metaddata
OpsiwnDisgrifiad
GwerthoeddDewiswch flwch Cadw'r gwerthoedd hyn wedi'u cysoni i gynnal dolen ddeinamig rhwng y Content Collection a'r cwrs ar gyfer yr eitem.

Os na ddewisir yr opsiwn hwn, yna copiir y metadata'n unig i'r cwrs. Ni adlewyrchir unrhyw newidiadau a wnaethpwyd i fetadata'r eitem yn y cwrs ac i'r gwrthwyneb.

FformatDewiswch rhwng fformat tablaidd neu gywasgedig ar gyfer y metadata. Mae'r maes Fformat Enghreifftiol yn dangos sut mae pob opsiwn yn ymddangos.