Ble ydw i'n dod hyd i fy aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gael mynediad at aseiniadau.

Gall eich hyfforddwr ychwanegu aseiniadau i wahanol ardaloedd o'ch cwrs. Efallai y byddwch yn cael mynediad at aseiniadau o ddolen yn newislen y cwrs o'r enw "Aseiniadau". Neu, efallai bydd eich hyfforddwr yn ymgorffori aseiniadau i mewn i gynnwys pob wythnos. Gofynnwch i'ch hyfforddwr os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut caiff eich cwrs ei drefnu.

Gall eich hyfforddwr hefyd greu aseiniadau grŵp a darparu mynediad atynt yn yr un ardal ag aseiniadau arferol. Gall aseiniadau grŵp hefyd ymddangos ym mhanel Fy Ngrwpiau ar ôl dewislen y cwrs.

Mwy ar gael mynediad at aseiniadau grŵp a'u cyflwyno

Gall eich hyfforddwr bennu bod rhai aseiniadau ar gael ar ôl dyddiad penodol neu ar ôl i chi gwblhau tasg penodol. Er enghraifft, efallai bydd rhaid i chi farcio darlith fel un wedi'i adolygu cyn i chi gael mynediad at aseiniad. Cysylltwch â'ch hyfforddwr os nad ydych yn gweld aseiniad rydych yn credu dylai fod yno.

Os byddwch yn cyflwyno ar ôl y dyddiad dyledus, caiff eich cyflwyniad ei farcio'n HWYR ac mae'n bosibl y bydd yna gosbau.

Mae'r blwch gollwng digidol wedi cael ei disodli gan ddarn o offer aseiniadau yn Blackboard Learn. Os yw'ch hyfforddwr wedi gofyn i chi gyflwyno rhywbeth yn y blwch gollwng digidol, gofynnwch am gyfarwyddiadau eraill.


Cyflwyno aseiniad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyflwyno aseiniadau.

Pan fyddwch yn gorffen eich aseiniad, rhaid i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hynny, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich aseiniad wedi'i gwblhau.

Os nad yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, byddwch yn gallu cyflwyno'ch aseiniad unwaith yn unig. Cyn i chi ddewis Cyflwyno, sicrhewch eich bod wedi atodi unrhyw ffeiliau gofynnol.

 1. Cael mynediad at yr aseiniad. Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, adolygwch y cyfarwyddiadau, y dyddiad dyledus, y pwyntiau posib a lawrlwythwch unrhyw ffeiliau a ddarparwyd gan eich hyfforddwr. Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu cyfeireb ar gyfer y graddio, gallwch ei weld.
 2. Dewiswch Ysgrifennu Cyflwyniad i ehangu'r ardal lle gallwch deipio'ch cyflwyniad. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.
 3. Dewiswch Pori fy Nghyfrifiadur i uwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur.

  -NEU-

  Llusgwch ffeiliau o'ch cyfrifiadur i'r "ddolen glicio" yn ardal Atodi Ffeiliau. Os yw'ch porwr yn caniatáu, gallwch hefyd lusgo ffolder o ffeiliau. Bydd y ffeiliau'n uwchlwytho'n unigol. Os nad yw'r porwr yn caniatáu i chi gyflwyno'ch aseiniad ar ôl i chi uwchlwytho ffolder, dewiswch Peidiwch ag atodi yn rhes y ffolder i'w dynnu. Gallwch lusgo'r ffeiliau'n unigol a'u cyflwyno eto. Gallwch ddefnyddio enw'r ffeil neu roi enw arall i'r ffeil.

  -NEU-

  Porwch am ffeil yn y Casgliad o Gynnwys, os oes gennych fynediad.

  -NEU-

  Porwch am ffeil yn storfa'r cwmwl. Gallwch gysylltu ar unwaith ag amryw apiau ar y we lle rydych yn storio ffeiliau, megis OneDrive® a Google Drive™. Os ydy’ch porwr yn ei ganiatáu, bydd ffeiliau fformat cyfrwng yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos yn fewnol. Ar hyn o bryd, ni all eich hyfforddwr gael rhagolwg neu anodi ffeiliau y cyflwynwch chi yn fformatau ffeil cynhenid Google Drive megis Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides), ac ati. Gallwch lawrlwytho'r ffeil yn fformat Google a'i huwchlwytho i'ch aseiniad er mwyn sicrhau bod eich hyfforddwr yn gallu ei gweld yn fewnol a darparu anodiadau.

 4. Fel arall, gallwch deipio Sylwadau am eich cyflwyniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos gyda manylion am yr aseiniad a gyflwynwyd gennych ynghyd â neges llwyddiant a rhif cadarnhau. Copïwch a chadw'r rhif hwn fel tystiolaeth o'ch cyflwyniad. Ar gyfer aseiniadau gydag ymgeisiau lluosog, byddwch yn derbyn rhif gwahanol ar gyfer pob cyflwyniad. Os yw'ch sefydliad wedi galluogi hysbysiadau e-bost ar gyfer derbyniadau cyflwyno, byddwch hefyd yn derbyn e-bost gyda'ch rhif cadarnhau a'r manylion bob tro i chi gyflwyno gwaith cwrs.

  Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w uwchlwytho, gweld rhifau cadarnhau neu dderbyn derbyniadau cyflwyno ar e-bost os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn.

Mwy ar gyflwyno'ch aseiniad gyda JAWS®

Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Qwickly, gallwch atodi ffeiliau wedi'u storio yn eich cyfrifon storio ar y cwmwl, megis Dropbox neu Google Docs, i'ch aseiniad.

Mwy ar atodi ffeiliau i aseiniad gyda Qwickly

 

Cadw aseiniad fel drafft a'i gyflwyno'n ddiweddarach

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gadw aseiniadau.

Ar dudalen Uwchlwytho Aseiniad, dewiswch Cadw Drafft er mwyn cadw'ch gwaith a parhau nes ymlaen. Caiff eich testun a ffeiliau eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

 1. Ewch yn ôl i'ch aseiniad a dewiswch deitl yr aseiniad.
 2. Ar dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau, dewiswch Parhau.
 3. Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, gwnewch eich newidiadau.
 4. Fel arall, teipiwch Sylwadau am eich cyflwyniad.
 5. Dewiswch Cyflwyno. Bydd tudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos gyda gwybodaeth am yr aseiniad a gyflwynwyd gennych.

Pan fyddwch wedi gorffen eich aseiniad, rhaid i chi ddewis Cyflwyno. Os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich gwaith.


Ailgyflwyno aseiniad

Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i chi gyflwyno aseiniad mwy nag unwaith am amrywiaeth o resymau. Er enghraifft, efallai bydd eich hyfforddwr yn darparu sylwadau ar eich drafft cyntaf er mwyn i chi allu ceisio gwella'ch gwaith.

Efallai y byddwch yn sylweddoli eich bod wedi gwneud camgymeriad ar ôl i chi gyflwyno'ch aseiniad. Fodd bynnag, efallai ni fyddwch yn cael ailgyflwyno'r aseiniad. Cysylltwch â'ch hyfforddwr i ofyn am y cyfle i ailgyflwyno'r aseiniad.

Os bod caniatâd gennych i wneud ymgais arall, dewiswch ddolen yr aseiniad yn eich cwrs. Bydd Cychwyn Ymgais Newydd yn ymddangos ar dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.


Aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Ar y dudalen Uwchlwytho Aseiniad, bydd yna wybodaeth yn dweud a fydd eich aseiniad yn cael ei raddio'n ddienw.

Ni fydd eich hyfforddwr yn gweld eich enw yn ystod graddio. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis graddio'n ddienw er mwyn cael gwared ar ragfarn.

Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod gyda'ch cyflwyniad. Peidiwch ag ychwanegu'ch enw i'r ffeiliau y byddwch yn eu huwchlwytho neu ddefnyddio'ch enw yn y sylwadau.


ULTRA: Cael mynediad at eich aseiniadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu aseiniadau.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch deitl eich aseiniad. Efallai bydd eich hyfforddwr hefyd yn trefnu aseiniadau mewn ffolderi.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn gofyn i chi weithio ar aseiniad gyda grŵp.

Mwy ar aseiniadau grŵp

Gallwch hefyd gael mynediad at aseiniadau yn y ffrwd gweithgarwch neu yn y calendr os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu dyddiadau dyledus. Os yw'r dyddiad dyledus wedi pasio ar gyfer aseiniad, byddwch yn cael eich hysbysu yn adran Pwysig y ffrwd gweithgarwch.

Mwy ynghylch gwaith hwyr

Ar ôl i chi ddewis aseiniad, bydd y panel Manylion a Gwybodaeth yn ymddangos. Gallwch weld y dyddiad dyledus, nifer yr ymgeisiau a ganiateir, y terfyn amser os oes un ynghyd ag amcanion a chyfeireb ar gyfer graddio o bosib. Gallwch hefyd weld os yw'r dyddiad dyledus wedi pasio ac os oes unrhyw gyflwyniadau hwyr neu unrhyw rai a fydd yn hwyr.

Os nad oes terfyn amser, gallwch weld aseiniad a does dim rhaid i chi ei gyflwyno. Wrth i chi glicio ar Gweld yr aseiniad, galwch weld yr aseiniad neu ychwanegu peth gwaith. Ddim yn barod i gyflwyno? Cliciwch ar Cadw a Chau yn y panel. Os ydych eisoes wedi cychwyn yr aseiniad, bydd unrhyw waith a wnaethoch yn cael ei gadw. Cliciwch ar Gweld yr aseiniad i barhau i weithio.

Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu terfyn amser, mae'n ymddangos gyda manylion eraill yr aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth yr aseiniad ac o fewn yr aseiniad wrth i chi weithio arno. Byddwch yn gweld Cychwyn yr ymgais yn hytrach na Gweld yr asesiad. Pan fyddwch yn dewis Cychwyn yr ymgais, byddwch yn gweld ffenestr naid i gychwyn yr amserydd cyn i chi allu mynd i'r aseiniad. Os nad ydych chi'n barod i weithio, dewiswch Canslo. Bydd yr aseiniad yn cael ei gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

Mwy ar derfynau amser

Gwaith hwyr

Os byddwch yn agor aseiniad ar ôl i'r dyddiad dyledus basio, cewch eich hysbysu y bydd eich cyflwyniad yn cael ei farcio'n hwyr. Gallwch weld yr hysbysiad yn y panel Manylion a Gwybodaeth, ar dudalen yr aseiniad, ac yn y ffenestr cadarnhau cyflwyniad. Yn y panel Manylion a Gwybodaeth, gallwch hefyd weld os oes unrhyw gyflwyniadau hwyr neu unrhyw rai a fydd yn hwyr.

Yn y panel, gallwch ddewis eich cyflwyniad yn yr adran Graddio a hefyd gweld eich bod wedi gwneud cyflwyniad hwyr.

Os caiff ei sefydlu gan eich hyfforddwr, mae'n bosibl y byddwch yn gweld seroau ar gyfer gwaith nad ydych wedi'i gyflwyno ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio. Gallwch dal i gyflwyno ymgeisiau i ddiweddaru'ch gradd. Eich hyfforddwr sy'n pennu cosbau gradd ar gyfer gwaith hwyr.

Mwy ar seroau a roddwyd i waith hwyr dyledus

Mwy ar raddau ymgeisiau lluosog


ULTRA: Gweld y ffeiliau a atodwyd

Efallai bydd eich hyfforddwr yn atodi ffeiliau sydd angen i chi eu darllen neu eu defnyddio i gwblhau aseiniad. Eich hyfforddwr sy'n penderfynu sut mae ffeiliau'n ymddangos, megis yn fewnol neu fel atodiadau. Yn yr adran nesaf, gallwch weld delwedd sy'n ymddangos yn fewnol.

Ar gyfer ffeiliau fideo a sain sy'n ymddangos yn fewnol, dewiswch y teitl i'w hagor mewn ffenestri newydd. Gallwch reoli'r chwarae, rhewi a lefel y sain. Ar gyfer ffeiliau fideo, gallwch weld y fideo ar sgrin lawn. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffeil.

Ar gyfer ffeiliau cyfryngau sy'n ymddangos fel atodiadau, dewiswch eicon Mwy o opsiynau i gael mynediad at y ddewislen. Dewiswch Lawrlwytho Ffeil i agor ffeiliau delweddau mewn ffenestr neu dab newydd, neu i lawrlwytho dogfennau Word, PDF neu gyflwyniadau sleidiau i'ch cyfrifiadur. Bydd opsiwn Gweld y Ffeil yn agor y ffeil ar dudalen y cwrs, megis fel delwedd.

Ar gyfer ffeiliau delweddau sy'n ymddangos yn fewnol, gallwch ddewis delwedd i'w weld ar wahân.


ULTRA: Cyflwyno aseiniad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyflwyno aseiniadau.

Bydd eich hyfforddwr yn darparu'r holl wybodaeth a ffeiliau sydd eu hangen arnoch i gwblhau aseiniad.

Cadwch lygad ar yr amser. Os yw'ch hyfforddwr wedi rhoi terfyn amser ar yr aseiniad, gallwch gadw golwg ar faint o amser sy'n weddill. Bydd cloc yn ymddangos ar waelod eich sgrin ac yn eich rhybuddio wrth i ddiwedd yr amser agosáu.

Mae'r amserydd yn parhau i gyfri i lawr pan fyddwch yn cadw drafft neu'n gadael ymgais ar ei hanner.

Creu'ch cyflwyniad. Dewiswch Ychwanegu Cynnwys i gael mynediad at y golygydd. Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun a phlannu delweddau ac atodi ffeiliau. Eich hyfforddwr yw'r unig berson all weld y cynnwys ychwanegwch chi.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

Mewnosod o Storfa ar y Cwmwl: Gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle rydych yn storio’ch ffeiliau, megis One Drive ® a Google Drive™, yn syth bin. Bydd unrhyw ffeiliau a ychwanegir gennych yn gopïau. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs. Os ydy’ch porwr yn ei ganiatáu, bydd ffeiliau fformat cyfrwng yr ydych yn eu hychwanegu o’r storfa cwmwl yn cael eu dangos yn fewnol. Ar hyn o bryd, ni all eich hyfforddwr gael rhagolwg neu anodi ffeiliau y cyflwynwch chi yn fformatau ffeil cynhenid Google Drive megis Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides), ac ati. Gallwch lawrlwytho'r ffeil yn fformat Google a'i huwchlwytho i'ch aseiniad er mwyn sicrhau bod eich hyfforddwr yn gallu ei gweld yn fewnol a darparu anodiadau.

Rhagor o wybodaeth ynghylch y storfa ar y cwmwl

Ychwanegwch at y sgwrs. Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau, dewiswch eicon Agor sgyrsiau dosbarth. Gall unrhyw un wneud cyfraniad i'r sgwrs ar yr aseiniad, gan gynnwys eich hyfforddwr.

Mwy ar sgyrsiau

Ddim yn barod i gyflwyno? Dewiswch Cadw a Chau i gadw'ch gwaith a pharhau nes ymlaen. Bydd eich testun, sylwadau a ffeiliau'n cael eu cadw ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Cyflwyno'ch aseiniad. Wedi gorffen? Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch yn barod i'ch hyfforddwr raddio'ch gwaith. Pan fyddwch yn cyflwyno, bydd panel yn ymddangos gyda dyddiad ac amser eich cyflwyniad. Dewiswch ddolen Gweld y cyflwyniad ar waelod y panel i adolygu'ch cyflwyniad.

Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu un ymgais yn unig, ni allwch olygu'ch gwaith ar ôl i chi gyflwyno. Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog a'ch bod yn cyflwyno ymgais ar ôl y dyddiad dyledus, bydd yr ymgais yn cael ei nodi fel un hwyr. Ni fydd unrhyw ymgeisiau a wnewch cyn y dyddiad dyledus yn cael eu nodi fel rhai hwyr.

Pan fyddwch yn gorffen eich aseiniad, rhaid i chi ddewis Cyflwyno. Os nad ydych yn gwneud hynny, ni fydd eich hyfforddwr yn derbyn eich aseiniad wedi'i gwblhau.

Golygu'ch cynnwys

Ar ôl i chi ychwanegu cynnwys, ewch i'r ddewislen a dewiswch Golygu i wneud newidiadau neu ychwanegu mwy o gynnwys.

Gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer y ffeiliau ychwanegoch chi. Dewiswch ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Thestun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Gallwch ddewis os ydych am fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu os ydych am blannu'r ffeil yn uniongyrchol fel iddi ymddangos yn fewnol gyda'r cynnwys arall ychwanegoch chi.

Aildrefnu'ch testun a ffeiliau

Pwyntiwch at floc o destun neu ffeil er mwyn cael mynediad at eicon Symud. Pwyswch a llusgwch y bloc o destun neu'r ffeil i leoliad newydd.

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud eitem.

 1. Defnyddiwch Tab i fynd at eicon Symud eitem.
 2. Pwyswch Enter i actifadu modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

ULTRA: Gweld y gyfeireb.

Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu cyfeireb ar gyfer graddio aseiniad, gallwch ei weld cyn i chi agor yr aseiniad ac ar ôl i chi gychwyn yr ymgais. Dewiswch Caiff yr eitem hon ei raddio â chyfeireb i weld y gyfeireb.

Os ydych chi eisiau, gallwch weld y gyfeireb ochr yn ochr â chyfarwyddiadau'r aseiniad. Gallwch ehangu pob un o feini prawf y gyfeireb er mwyn gweld y lefelau cyrhaeddiad a threfnu'ch ymdrechion i fodloni gofynion y gwaith graddedig.


ULTRA: Aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar aseiniadau a chaiff eu graddio'n ddienw.

Pan fyddwch yn agor aseiniad, cewch eich hysbysu os gaiff eich cyflwyniad ei raddio'n ddienw:

Caiff yr asesiad hwn ei raddio'n ddienw. Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, megis eich enw.

Ni fydd eich hyfforddwr yn gweld eich enw yn ystod graddio. Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis graddio'n ddienw er mwyn cael gwared ar ragfarn. Nid yw'ch hyfforddwr yn gallu galluogi graddio dienw ar gyfer aseiniadau grŵp.

Ni ddylech gynnwys unrhyw wybodaeth a ellid ei defnyddio i'ch adnabod gyda'ch cyflwyniad. Peidiwch ag ychwanegu'ch enw i'r ffeiliau y byddwch yn eu huwchlwytho neu ddefnyddio'ch enw yn y sylwadau.

Ni fyddwch yn gweld unrhyw arwydd o raddio dienw ar eich tudalen Graddau. Tan i'ch hyfforddwr bostio graddio, fe welwch Yn Disgwyl yn y golofn Graddau. Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, byddwch hefyd yn gweld Yn Disgwyl ar gyfer pob ymgais rydych wedi'u cyflwyno.


ULTRA: Aseiniadau wedi'u hamseru

Gall eich hyfforddwr gyfyngu ar faint o amser sydd gennych i gyflwyno'ch aseiniad. Os oes gennych derfyn amser, mae'n ymddangos gyda manylion eraill yr aseiniad ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Byddwch hefyd yn gweld y terfyn amser ar banel Manylion a Gwybodaeth yr aseiniad ac o fewn yr aseiniad wrth i chi weithio arno.

Pan fyddwch yn dewis Cychwyn yr ymgais, byddwch yn gweld ffenestr naid i gychwyn yr amserydd cyn i chi allu mynd i'r aseiniad. Os nad ydych chi'n barod i weithio, dewiswch Canslo.

Os ydy Gweld yr aseiniad yn cael ei ddangos yn lle Cychwyn ar yr ymgais , nid ydy’r aseiniad yn cael ei amseru. Nid oes rhaid i chi gyflwyno aseiniad heb derfyn amser pan fyddwch yn ei agor.

Os yw'ch hyfforddwr yn eich caniatáu i gyflwyno ymgeisiau lluosog, mae'r terfyn amser yn berthnasol i bob ymgais.

Mae'r amserydd yn parhau i redeg os ydych yn gweithio'n weithredol ar yr aseiniad ai peidio. Os byddwch yn cadw drafft neu'n gadael ffenestr yr aseiniad, bydd yr amserydd yn parhau i gyfrif i lawr a bydd eich gwaith yn cael ei gadw a'i gyflwyno pan fydd yr amser ar ben. Pan fyddwch yn dewis Cadw a Chau i ddychwelyd i'r aseiniad nes ymlaen, byddwch yn cael eich atgoffa y bydd yr amserydd yn parhau.

Mae'r amserydd yn ymddangos ar waelod y ffenestr i roi gwybod i chi faint o amser sy'n weddill. Caiff eich gwaith ei gadw a'i gyflwyno'n awtomatig pan ddaw'r amser i ben.

Student - Secure Assessment


ULTRA: Secure assessments

Your instructor can deliver assignments and tests securely. Secure assessments help promote academic integrity and honesty in student submissions. Your institution may use Respondus tools to administer secure assessments.

About Respondus

Respondus LockDown Browser prevents you from accessing any other materials, including internet browsers or other software, while you have an assessment open. You can’t refer to external information or copy material from these sources while working. Within the LockDown Browser window, the assessment appears like any other Ultra assessment.

Respondus Monitor uses your webcam to prevent you from accessing physical materials during the assessment. Your instructor may also require you to enable your webcam or show your ID to verify that you are who you say you are.

Visit the Respondus Knowledgebase for help

What can I not do during a secure assessment?

If your instructor set up assessment security, you won't be able to:

 • Open the assessment in a standard browser window
 • Open other programs or browser windows
 • Visit other websites
 • Copy and paste
 • Print
 • Add files, links, or videos to your submission content
 • Use certain keyboard shortcuts
 • Use your phone to submit attempts.

  Your instructor may allow you to use the Respondus iPad app. Otherwise, you need to submit a secure assessment using the desktop software.

Download the tools

You need to have Respondus LockDown Browser downloaded on your computer to open a secure assessment in Blackboard Learn. If you haven’t yet downloaded the tools and try to open the assessment, a message appears with links where to download. Select the link to get started.

Respondus Monitor is included in the LockDown Browser software. Your institution uses a unique LockDown Browser download link and application. Your instructor or your institution's help desk can provide you with the download URL.

Open a secure assessment

On the Course Content page, you can see the tools you need to open secure assessments and submit attempts. When you open a secure assessment, the Details & Information panel appears to provide more information about the grade, number of attempts, and other settings. You'll see which tools you need to continue.

Before you begin an attempt, be sure to download the required software. If you haven’t yet downloaded the tools and try to open the assessment, a message appears with links where to download.

Select View assessment. LockDown Browser launches in a new window. If your instructor required Respondus Monitor, the startup sequence begins.

Add text and answer questions in the assessment just as you would in a standard browser. You can save drafts of your work and return at later points to continue work or submit. You can't add files, links, or videos to the editor when you submit a secure assessment.

View an attempt

You'll also need Respondus LockDown Browser to view submitted attempts for secure assessments. After your instructor posts your grade, you can find it in multiple places without needing additional software.

To view the correct answers for your submission, you'll need Respondus LockDown Browser. Open your attempt and select Review results in Respondus LockDown Browser to launch the tool.

Offline Submissions (Student)


ULTRA: Offline submissions

Your instructor can add assessments that don't require you to upload a submission.

Examples of offline work:

 • Oral presentations
 • Science fair projects
 • Acting performances
 • Artwork delivered in person
 • Face-to-face team building exercises, panel discussions, and debates

You can view the assessment alongside other content on the Course Content page and on your global and course grades pages. When you access the assessment from these course areas, you're informed you can't submit work online. Your instructor can add instructions, files, a rubric, and goals to help you prepare for the offline work. You can also participate in the assessment's conversations if enabled.

For offline submissions, you can't submit multiple attempts and your instructor can't add a time limit.

When your instructor assigns a grade, you're notified in your activity stream.

On your Course Grades page, your grade appears with Submitted offline. If your instructor used a rubric to grade, the grade pill displays a rubric icon.