Beth yw’r Storfa Cwmwl?

Gallwch uwchlwytho ffeiliau at apiau gwe sy’n rhedeg yn y “cwmwl” ac nad ydynt wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Storir eich ffeiliau ar weinyddion ar-lein sydd yn eu hamddiffyn rhag damweiniau a firysau. Os bydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrifiadur neu ffôn, ni fydd yn rhaid i chi ofni colli’r ffeiliau sydd wedi eu cadw arnyn nhw. Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau a storir ar y cwmwl ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd.

Trwy gydol eich cwrs,, gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle storir eich ffeiliau yn syth bin. Mae Blackboard Learn yn defnyddio gwasanaeth integreiddio’r cwmwl sy’n sicrhau mynediad rhwydd at sawl ap gwe o un man.


Cysylltu â storfa cwmwl am y tro cyntaf

Pan fyddwch yn cael mynediad at eich storfa ar y cwmwl am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i chi ddewis yr ap gwe rydych am gysylltu ag ef:

 • OneDrive
 • Blwch
 • OneDrive for Business

  Os oes gennych gyfrif OneDrive sefydliadol, defnyddiwch OneDrive for Business.

 • Dropbox
 • Google Drive™

Nesaf, mewngofnodwch i’r ap a chaniatewch i’r gwasanaeth integreiddio’r cwmwl cysylltu â’ch ap gwe.

Yn ffenest naid eich storfa cwmwl, byddwch yn gweld eich ffeiliau sydd wedi eu cadw yn yr ap gwe a ddewiswyd gennych. Yn y ddewislen, dewiswch Cyfrifon i alluogi rhagor o apiau gwe neu newid i un rydych wedi’i alluogi.

Cliciwch ar X i dynnu’ch cyfrif.

Storfa cwmwl a chyfrifiaduron a rennir

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.


Cael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth “Ultra” am gael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs.

Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau trwy eich storfa cwmwl pan fyddwch yn cyflwyno eich aseiniadau.

Yn adran Atodi Ffeiliau eich aseiniad, cliciwch ar Pori’r Storfa Cwmwl.

Os na allwch gael mynediad at gynnwys y cwmwl yn eich cwrs, cysylltwch â'ch gweinyddwr. Mae'n bosibl na fydd storfa'r cwmwl ar gael yn eich fersiwn o Blackboard Learn.


Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar sut i ychwanegu ffeil i’ch cwrs o’ch storfa cwmwl.

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd golygu ffeil sydd wedi ei storio y tu fewn i’ch cwrs yn newid y ffeil a gedwir yn eich storfa cwmwl.

 1. Yn yr adran, Atodi Ffeiliau cliciwch ar Pori’r Storfa Cwmwl.
 2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, cliciwch ar deitl ffolder i weld ei gynnwys a’i ddewis. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys.
 3. Cliciwch Dewis i ychwanegu'r ffeiliau at y dudalen.

ULTRA: Cael mynediad at y storfa cwmwl yn ystod eich cwrs.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth “Gwreiddiol” am gael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs.

Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau storfa cwmwl i’w defnyddio ar gyfer eich aseiniadau, profion, trafodaethau, dyddlyfrau, negeseuon a sgyrsiau.

Er enghraifft, mewn aseiniad, dewiswch Ychwanegu Cynnwys i agor y golygydd a dewiswch Mewnosod o Storfa'r Cwmwl. Os ydych yn edrych ar y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws i weld y ddewislen opsiynau.

Ar ddyfeisiau bychain, gallwch gysylltu'r ap Blackboard â Google Drive, OneDrive a Dropbox er mwyn cael mynediad sydyn at eich ffeiliau o fewn yr ap.


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth Gwreiddiol am fanylion ar ychwanegu ffeil o storfa cwmwl yn eich cwrs.

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd golygu ffeil y tu fewn i’ch cwrs yn newid y ffeil a gedwir yn eich storfa cwmwl.

 1. Cael mynediad at y golygydd. O’r ddewislen Mewnosod cynnwys , dewiswch Mewnosod o Storfa’r Cwmwl.
 2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, cliciwch ar deitl ffolder i weld ei gynnwys a’i ddewis. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu.
 3. Cliciwch Dewis i ychwanegu'r ffeiliau at y dudalen.

Golygu'ch cynnwys

Ar ôl i chi ychwanegu cynnwys, ewch i'r ddewislen a dewiswch Golygu i olygu’r cynnwys neu ychwanegu ato.

Gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer y ffeiliau ychwanegoch chi. Dewiswch ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Dangos a Testun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Gallwch ddewis os ydych am fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu os ydych am blannu'r ffeil yn uniongyrchol fel iddi ymddangos yn fewnol gyda'r cynnwys arall ychwanegoch chi.

Barod? Dewiswch Cyflwyno a byddwch wedi gorffen!

Rhagor o wybodaeth ynghylch cyflwyno aseiniadau

Storfeydd cwmwl a chyfrifiaduron a rennir.

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.