Ble mae graddau fy aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyrchu graddau.

Gallwch adolygu'r graddau a'r adborth ar dudalen Fy Ngraddau. Gallwch hefyd gael mynediad at dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yr aseiniad ac adolygu'r graddau ac adborth mewn cyd-destun. Nid yw aseiniadau'n cael eu graddio'n awtomatig. Rhaid i'ch hyfforddwr raddio pob aseiniad.

Mwy ar dudalen Fy Ngraddau

Tudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau

I adolygu'ch gradd ac adborth, dewiswch yr un ddolen yn eich cwrs y defnyddioch chi i gyflwyno'ch aseiniad. Bydd y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos. Os rydych wedi uwchlwytho ffeil, bydd yn agor yn awtomatig yn y porwr os yw gwylio mewnol ar waith.

Adolygu adborth gan hyfforddwyr

Pan fyddwch yn cyflwyno atodiad ar gyfer aseiniad, byddwch yn gweld eich cyflwyniad yn y dangosydd Bb Annotate. Mae'r ddewislen newydd yn darparu gwedd grynodeb bar ochr, gosodiadau gweld a gosodiadau tudalen, a galluoedd chwilio ac yn caniatáu i chi argraffu a lawrlwytho'r cyflwyniad. I adolygu'ch gradd ac adborth, dewiswch yr un ddolen yn eich cwrs y defnyddioch i gyflwyno'ch aseiniad. Os rydych wedi uwchlwytho ffeil, bydd yn agor yn awtomatig yn y porwr os yw gwylio mewnol ar waith.

Mae sawl math o ffeil yn agor yn y dangosydd, ond gall eich hyfforddwr anodi’r mathau o ffeiliau hyn yn unig:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX)
 • Dogfennau OpenOffice® (ODS, ODT, ODP)
 • Delweddau Digidol (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Delweddau Meddygol (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • txt
 • WPD

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu

Cefnogir Bb Annotate ar fersiynau presennol Firefox, Chrome, Edge, a Safari. Os nad yw'ch ffeil yn agor yn awtomatig yn y porwr, ni chefnogir y ffeil.

A. Bar ochr: Gweld golygon Mân-lun, Amlinelliad, Anodiad neu Nod Tudalen o’r cyflwyniad.

Nid yw dewis anodiad yng ngwedd grynodeb y bar ochr yn ei nodi yn y ddogfen.

B. Tudalennau: Defnyddio’r saethau i neidio i dudalennau gwahanol yn y cyflwyniad.

C. Tremio: Symud y cyflwyniad ar y dudalen.

D. Chwyddo a Ffitio: Chwyddo i mewn ac allan o’r cyflwyniad neu addasu'r wedd i ffitio’r dudalen, ffitio'r lled, neu ddewis y ffit gorau.

E. Argraffu neu Lawrlwytho: Argraffu neu lawrlwytho’r cyflwyniad gyda'r anodiadau.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda dangosydd PDF mewnol rhai porwyr yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch ffeiliau PDF wedi'u hanodi mewn dangosydd PDF pwrpasol megis Adobe Acrobat.

F. Chwilio: Chwilio’r cyflwyniad am destun penodol.

Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfarwyddyd i raddio'ch gwaith, dewiswch eicon Gweld y Cyfarwyddyd i weld y manylion.


Graddio dienw

Ar dudalennau Adolygu Hanes Cyflwyniadau a Fy Ngraddau, mae eicon Graddiwyd yn Ddienw yn ymddangos os raddiwyd eich aseiniad heb fod eich enw'n dangos.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn pennu sawl person i raddio'ch aseiniadau er mwyn osgoi ffafriaeth. Mae eich hyfforddwr yn penderfynu a ydych yn gallu gweld adborth gan bob graddiwr.


ULTRA: Ble mae graddau fy aseiniadau?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu graddau.

Fel rheol, nid yw aseiniadau'n cael eu graddio'n awtomatig. Rhaid i'ch hyfforddwr raddio pob aseiniad a chyhoeddi'r radd a'r adborth.

Os oes angen i’ch hyfforddwr bennu gradd eich aseiniad, bydd Heb ei Raddio yn ymddangos yn adran Graddio panel ochr yr aseiniad.

Efallai bydd eich hyfforddwr yn dewis peidio dangos atebion cywir cwestiynau a farcir yn awtomatig nes i bob myfyriwr gyflwyno ei waith. Mae baner yn ymddangos ar frig yr asesiad gyda’r wybodaeth hon. Ewch yn ôl nes ymlaen i weld a chafodd yr atebion eu datgelu.

Wrth i'ch hyfforddwyr gyhoeddi graddau, byddwch yn eu gweld yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld fy ngradd i ddangos eich gradd.

Mwy ar y ffrwd gweithgarwch

Gallwch hefyd gael mynediad at yr aseiniad yn eich cwrs er mwyn adolygu'ch gradd ac adborth mewn cyd-destun.

Mae'ch graddau hefyd yn ymddangos ar y tudalennau graddau cyffredinol a rhai'r cwrs.

Mwy ar gael mynediad at raddau

Mwy ar liwiau pils graddau

Mwy ar seroau a roddwyd i waith hwyr dyledus

Adolygu adborth gan hyfforddwyr yn Bb Annotate

Pan fyddwch yn cyflwyno atodiad ar gyfer aseiniad, byddwch yn gweld eich cyflwyniad yn y dangosydd Bb Annotate newydd. Mae'r ddewislen newydd yn darparu gwedd grynodeb bar ochr, gosodiadau gweld a gosodiadau tudalen, a galluoedd chwilio ac yn caniatáu i chi argraffu a lawrlwytho'r cyflwyniad. I adolygu'ch gradd ac adborth, dewiswch yr un ddolen yn eich cwrs y defnyddioch i gyflwyno'ch aseiniad. Os rydych wedi uwchlwytho ffeil, bydd yn agor yn awtomatig yn y porwr os yw gwylio mewnol ar waith.

Mae sawl math o ffeil yn agor yn y dangosydd, ond gall eich hyfforddwr anodi’r mathau o ffeiliau hyn yn unig:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX)
 • Dogfennau OpenOffice® (ODS, ODT, ODP)
 • Delweddau Digidol (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Delweddau Meddygol (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • txt
 • WPD

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu

Cefnogir Bb Annotate ar fersiynau cyfredol Firefox, Chrome, a Safari. Os nad yw'ch ffeil yn agor yn awtomatig yn y porwr, nid yw'ch sefydliad wedi galluogi gwylio mewnol neu ni chefnogir y ffeil.

 1. Bar ochr: Gweld golygon Mân-lun, Amlinelliad, Anodiad neu Nod Tudalen o’r cyflwyniad.

  Nid yw dewis anodiad yng ngwedd grynodeb y bar ochr yn ei nodi yn y ddogfen.

 2. Tudalennau: Defnyddio’r saethau i neidio i dudalennau gwahanol yn y cyflwyniad.
 3. Tremio: Symud y cyflwyniad ar y dudalen.
 4. Chwyddo a Ffitio: Chwyddo i mewn ac allan o’r cyflwyniad neu addasu'r wedd i ffitio’r dudalen, ffitio'r lled, neu ddewis y ffit gorau.
 5. Argraffu neu Lawrlwytho: Argraffu neu lawrlwytho’r cyflwyniad gyda'r anodiadau.

  Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda dangosydd PDF mewnol rhai porwyr yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi.

 6. Chwilio: Chwilio’r cyflwyniad am destun penodol.

Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfarwyddyd i raddio'ch gwaith, dewiswch eicon Gweld y Cyfarwyddyd i weld y manylion.


ULTRA: Newidiadau i'r sgôr ar gwestiynau

Gall eich hyfforddwr wneud newidiadau i bwyntiau ar gyfer cwestiwn ar ôl cwblhau graddio. Mae'ch gradd a ddiweddarwyd hefyd yn ymddangos yn y ffrwd gweithgarwch ac ar eich tudalen Graddau.

Gall eich hyfforddwr hefyd roi credyd llawn ar gyfer cwestiwn nis trafodwyd yn llawn yn y ddarlith neu nis eglurwyd yn dda. Ar ôl cwblhau graddio, gallwch weld ar gyfer pa gwestiynau y rhoddodd eich hyfforddwr gredyd llawn. Ymddengys Rhoddwyd credyd llawn wrth ochr y bilsen gradd a chaiff ei nodi yn yr adran atebion hefyd.


ULTRA: Gweld fy aseiniad wedi'i raddio yn y porwr

Tudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau

I adolygu'ch gradd ac adborth, dewiswch yr un ddolen yn eich cwrs y defnyddioch chi i gyflwyno'ch aseiniad. Bydd y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau yn ymddangos. Os rydych wedi uwchlwytho ffeil, bydd yn agor yn awtomatig yn y porwr os yw gwylio mewnol ar waith.

Adolygu adborth gan hyfforddwyr

Pan fyddwch yn cyflwyno atodiad ar gyfer aseiniad, byddwch yn gweld eich cyflwyniad yn y dangosydd Bb Annotate. Mae'r ddewislen newydd yn darparu gwedd grynodeb bar ochr, gosodiadau gweld a gosodiadau tudalen, a galluoedd chwilio ac yn caniatáu i chi argraffu a lawrlwytho'r cyflwyniad. I adolygu'ch gradd ac adborth, dewiswch yr un ddolen yn eich cwrs y defnyddioch i gyflwyno'ch aseiniad. Os rydych wedi uwchlwytho ffeil, bydd yn agor yn awtomatig yn y porwr os yw gwylio mewnol ar waith.

Mae sawl math o ffeil yn agor yn y dangosydd, ond gall eich hyfforddwr anodi’r mathau o ffeiliau hyn yn unig:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX)
 • Dogfennau OpenOffice® (ODS, ODT, ODP)
 • Delweddau Digidol (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Delweddau Meddygol (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • txt
 • WPD

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu

Cefnogir Bb Annotate ar fersiynau presennol Firefox, Chrome, Edge, a Safari. Os nad yw'ch ffeil yn agor yn awtomatig yn y porwr, ni chefnogir y ffeil.

A. Bar ochr: Gweld golygon Mân-lun, Amlinelliad, Anodiad neu Nod Tudalen o’r cyflwyniad.

Nid yw dewis anodiad yng ngwedd grynodeb y bar ochr yn ei nodi yn y ddogfen.

B. Tudalennau: Defnyddio’r saethau i neidio i dudalennau gwahanol yn y cyflwyniad.

C. Tremio: Symud y cyflwyniad ar y dudalen.

D. Chwyddo a Ffitio: Chwyddo i mewn ac allan o’r cyflwyniad neu addasu'r wedd i ffitio’r dudalen, ffitio'r lled, neu ddewis y ffit gorau.

E. Argraffu neu Lawrlwytho: Argraffu neu lawrlwytho’r cyflwyniad gyda'r anodiadau.

Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda dangosydd PDF mewnol rhai porwyr yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch ffeiliau PDF wedi'u hanodi mewn dangosydd PDF pwrpasol megis Adobe Acrobat.

F. Chwilio: Chwilio’r cyflwyniad am destun penodol.

Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfarwyddyd i raddio'ch gwaith, dewiswch eicon Gweld y Cyfarwyddyd i weld y manylion.


ULTRA: Gweld y gyfeireb.

Gallwch gael mynediad at eich cyflwyniad raddedig ar dudalen Cynnwys y Cwrs er mwyn agor y panel Manylion a Gwybodaeth. Os ddefnyddiodd eich hyfforddwr gyfeireb i raddio'ch cyflwyniad, dewiswch Graddiwyd yr eitem hon gyda chyfeireb er mwyn agor y gyfeireb nesaf at yr aseiniad.

Gallwch ehangu meini prawf unigol i adolygu'r lefelau cyrhaeddiad. Fe amlygir y lefelau cyrhaeddiad a ddyfarnwyd.


ULTRA: Graddau ymgeisiau lluosog

Os yw'ch hyfforddwr yn caniatáu, gallwch wneud mwy nag un cyflwyniad ar gyfer aseiniad. Eich hyfforddwr sy'n dewis sut i gyfrifo'ch radd ar gyfer ymgeisiau lluosog:

 • Cyfartaledd pob ymgais
 • Yr ymgais cyntaf a raddiwyd
 • Yr ymgais diwethaf a raddiwyd
 • Yr ymgais a raddiwyd uchaf
 • Yr ymgais a raddiwyd isaf

Ym mhanel Manylion a Gwybodaeth yr aseiniad, gallwch hefyd weld eich radd gyfredol a'r dull cyfrifo. Dewiswch eich gradd i weld manylion ac adolygu'ch cyflwyniadau.

Yn y panel Cyflwyniad, gallwch weld pa ymgeisiau sydd â graddau ac adborth. Dewiswch yr ymgais rydych eisiau ei weld. Bydd eich cyflwyniad yn agor, a gallwch weld eich gradd a sut cafodd ei gyfrifo. Gallwch adolygu'ch gwaith ac ehangu'r panel Adborth os adawyd sylwadau gan eich hyfforddwr.

Rhagor am raddau ac adborth grŵp

Rhagor am recordiadau adborth

Os yw’ch hyfforddwr wedi gadael adborth ar gyfer ymgeisiau lluosog, gallwch ddarllen adborth pob ymgais. Mae neges yn ymddangos os yw'ch hyfforddwr wedi gwrthwneud gradd derfynol yr eitem.

Os gyflwynoch chi ar ôl y dyddiad dyledus, mae rhybudd hwyr yn ymddangos ym mhanel Cyflwyniad ac ar dudalen yr aseiniad.

Gallwch hefyd weld sawl ymgais sydd gennych chi ar dudalen Graddau Cyrsiau. Gallwch weld pa gyflwyniadau gyflwynoch chi cyn y dyddiad dyledus ac os oes unrhyw gyflwyniadau sy'n hwyr neu rai a fydd yn hwyr.

Mwy ar dudalen Graddau Cyrsiau