Ble mae'r golygydd yn ymddangos?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am ddod o hyd i'r golygydd.

Gyda'r golygydd, gallwch ychwanegu a fformatio testun, atodi ffeiliau, plannu ffeiliau amlgyfrwng a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau. Defnyddiwch y swyddogaethau yn y golygydd pan fyddwch yn gweithio ar aseiniadau, profion, trafodaethau, dyddlyfrau, blogiau, wikis a mwy.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch Alt + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + OPT + F10. Rhoddir y ffocws ar yr eicon cyntaf ar y chwith yn y rhes gyntaf. Defnyddiwch y bysellau saeth i'r dde a'r chwith i symud ymlaen ac yn ôl. Nid yw'r saethau ar i fyny ac i lawr yn gweithio i lywio i resi gwahanol. Defnyddiwch y bysellau saethau i symud i ddiwedd un rhes ac yna i fyny neu i lawr i'r rhes nesaf sydd ar gael.


Eiconau a dewisiadau’r teclyn golygu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am opsiynau yn y golygydd.

Caiff pob swyddogaeth y golygydd ei chynrychioli gan eicon. Mae rhai swyddogaethau'n cynnwys dewislen o opsiynau.

Dewiswch yr eicon Mwy â thri dot, ar ochr dde y rhes gyntaf, i ddangos yr opsiynau testun a ddefnyddir yn amlaf yn unig. Mae rhai swyddogaethau'n ymddangos mewn rhesi gwahanol pan fyddwch yn ehangu neu gwympo rhesi'r golygydd.

Bydd y swyddogaethau nad ydynt ar gael yn ymddangos yn llwyd. Er enghraifft, bydd yr opsiwn Tynnu’r Ddolen ond ar gael ar ôl dewis testun neu wrthrych sydd eisoes yn cynnwys dolen yn y blwch testun. Bydd yr opsiynau ar gyfer addasu tabl ond ar gael ar ôl creu a dewis tabl.

Gall sefydliadau a hyfforddwyr analluogi opsiynau’r gwirydd sillafu a’r golygydd mathemateg.

Rhes 1

Opsiynau yn res 1
OpsiynauDisgrifiad
Gwneud y testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Gwneud y testun a ddewiswyd yn italig neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Tanlinellu'r testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Llinell drwodd: Arddangos testun gyda llinell ar draws trwy'r llythrennau.
Dewis arddull paragraff ar gyfer y testun o'r rhestr.
Dewis wyneb y ffont ar gyfer y testun o'r rhestr o'r holl ffontiau sydd ar gael.
Dewis maint y testun o restr.
Creu rhestr bwledi.
Crëwch restr wedi'i rhifo.
Dewis lliw y testun o'r blwch dewis lliwiau.
Dewis y lliw amlygu testun. Mae'r lliw yn ymddangos fel y cefndir.
Tynnu'r holl fformatio gan adael testun plaen yn unig.
Torrwch yr eitemau a ddewisir.
Copïwch yr eitemau a ddewisir.
Gludwch yr eitemau rydych wedi’u copïo neu’u torri ddiwethaf.
Chwiliwch am destun a’i amnewid.
Dadwnewch y weithred flaenorol.
Ail-wneud y weithred flaenorol - dim ond os oes gweithredi wedi cael ei dad-wneud.
Aliniwch y testun i’r ymyl chwith
Aliniwch y testun yn y canol.
Aliniwch y testun i’r dde.
Aliniwch y testun at ymylon y dde a’r chwith.
Cynyddu mewnoliad: Symud y testun neu wrthrych i'r dde. Dewiswch yr opsiwn eto i fewnoli ymhellach.
Lleihau mewnoliad (Alloliad): Symud y testun neu wrthrych i'r chwith. Dewis eto i alloli ymhellach. Ni allwch alloli testun y tu hwnt i'r ymyl chwith.
Ehangu opsiynau’r golygydd: Bydd yn dangos mwy neu lai o opsiynau, gan ddibynnu ar gyflwr presennol panel y golygydd.

Rhes 2

Opsiynau yn res 2
OpsiynauDisgrifiad
Uwchysgrif: Gwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig uwchben eich testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Isysgrif: Gwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig yn is na'ch testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Dewis testun neu wrthrych, a dewis eicon Mewnosod/Golygu Dolen i ychwanegu dolen newydd neu olygu dolen gyfredol. Gallwch nodi dolen i wefan, ffeil o'ch cyfrifiadur, neu storfa ffeiliau'r cwrs, megis y Content Collection.
Tynnwch hyperddolen o'r testun neu wrthrych a ddewisir.
Ychwanegu testun i'r chwith o leoliad cyfredol pwyntydd y llygoden.
Ychwanegu testun i'r dde o leoliad cyfredol pwyntydd y llygoden (diofyn).
Ychwanegu llinell ar draws i leoliad cyfredol pwyntydd y llygoden, sy'n rhychwantu lled cyfan ardal y testun.
Rhowch nod bwlch dim toriad lle mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Cychwyn y gwirydd sillafu awtomatig. Gallwch ddewis iaith wahanol o'r rhestr.
Agor tudalen golygydd gweledol hafaliadau mathemateg.
Dangos yr holl nodau na fydd yn argraffu. Dewiswch yr eicon eto i'w cuddio.
Fformatio’r testun fel dyfyniad bloc.
Agor y ffenestr Dewis Nod Arbennig. Dewiswch symbol i’w fewnosod lle mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Agor y ffenestr Mewnosod Gwenoglun. Dewiswch y gwenoglun i’w fewnosod lle mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Defnyddio angorau i leoli eitemau a gwrthrychau eraill, megis delweddau. Rhowch bwyntydd y llygoden lle rydych eisiau i'r angor ymddangos ac agorwch y ffenestr Mewnosod/Golygu Angor.
Agor y ffenestr Mewnosod/Golygu Tabl. Os byddwch yn dewis yr eicon wrth fod mewn tabl, bydd tabl newydd yn cael ei greu o fewn yr un cyntaf.
Dilëwch y tabl a ddewiswyd ar hyn o bryd.
Agorwch y ffenestr Priodweddau’r Tabl.
Agorwch y ffenestr Priodweddau Rhesi Tablau.
Agor y ffenestr Priodweddau Rhesi Celloedd.
Mewnosodwch res wag yn y tabl uwchben lleoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Mewnosodwch res wag yn y tabl ar ôl lleoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Dilëwch y rhes gyfredol o’r tabl. Os byddwch yn dewis rhesi lluosog, dilëir pob un.
Mewnosodwch golofn wag yn y tabl i'r chwith o leoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Mewnosodwch golofn wag yn y tabl i'r dde o leoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Dilëwch y golofn bresennol o’r tabl. Os byddwch yn dewis colofnau lluosog, dilëir pob un.
Agorwch y ffenestr Cod ffynhonnell i olygu'r cod yn uniongyrchol. Cynhwysir y nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol.
Agorwch y ffenestr Gwirydd Hygyrchedd: dangos problemau hygyrchedd a ganfuwyd.
Mewnosod / golygu sampl o god: Mewnosod cod o amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu, gan gynnwys HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C# ac C++. Cynhwysir y nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol.
Agor ffenestr rhagolwg i weld sut fydd eich cynnwys yn ymddangos pan fyddwch yn ei gyflwyno.
Agor ffenestr cymorth y golygydd.
Ehangu ffenestr y golygydd i lenwi ffenestr y porwr.

Ychwanegu cynnwys: ychwanegu a mewnosod mathau gwahanol o gynnwys, gan gynnwys cynnwys o’r Casgliad o Gynnwys, Blackboard Collaborate, Digication, Flickr, SlideShares a YouTube.

ULTRA: Ble mae'r golygydd yn ymddangos?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ddod o hyd i'r golygydd.

Mae'r golygydd yn ymddangos yn y rhan fwyaf o leoedd lle gallwch ychwanegu testun. Gallwch ddefnyddio'r golygydd i ychwanegu a fformatio testun, blannu delweddau, atodi ffeiliau, a mewnosod hafaliadau, dolenni a thablau.

Os ydych yn edrych ar y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws i weld y ddewislen opsiynau. Er enghraifft, byddwch yn gweld yr opsiwn i atodi ffeil.

Defnyddiwch yr opsiynau yn y golygydd pan fyddwch yn gweithio ar aseiniadau, profion, trafodaethau, negeseuon, sgyrsiau, dyddlyfrau a mwy.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch Alt + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Rhoddir y ffocws ar yr eicon cyntaf ar y chwith yn y rhes gyntaf. Defnyddiwch y bysellau saeth i'r dde a'r chwith i symud ymlaen ac yn ôl. Nid yw'r saethau ar i fyny ac i lawr yn gweithio i lywio i resi gwahanol. Defnyddiwch y bysellau saethau i symud i ddiwedd un rhes ac yna i fyny neu i lawr i'r rhes nesaf sydd ar gael.


ULTRA: Eiconau a dewisiadau’r teclyn golygu

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am yr eiconau yn y golygydd.

Caiff pob swyddogaeth y golygydd ei chynrychioli gan eicon. Mae rhai swyddogaethau'n cynnwys dewislen o opsiynau. Pan fyddwch yn agor y golygydd ar sgrin lai, mae'r opsiynau'n crynhoi mewn dewislenni er hwylustod.

Eiconau a dewisiadau y tu fewn i’r teclyn golygu
EiconauOpsiynauDisgrifiad
Dewislen arddull testun:
Teitl
Pennawd
Is-bennawd
Paragraff
Dewiswch arddull rhag-osodedig ar gyfer paragraffau o'r rhestr ar gyfer y testun a ddewiswyd.
TrwmGwneud y testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
ItaligGwneud y testun a ddewiswyd yn italig neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
TanlinelluTanlinellu'r testun a ddewiswyd yn drwm neu dynnu'r arddull ar y testun a ddewiswyd.
Fformatio arddull: UwchysgrifGwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig uwchben eich testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Fformatio arddull: IsysgrifGwneud i'r testun a ddewiswyd ymddangos ychydig yn is na'ch testun arferol neu dynnu'r arddull yma ar y testun a ddewiswyd.
Fformatio arddull: Tynnu llinell trwyArddangos testun gyda llinell ar draws trwy'r llythrennau.
Arddull rhestr: Rhestr wedi'i rhifoCrëwch restr wedi'i rhifo.
Arddull rhestr: Rhestr bwlediCrëwch restr â bwledi.
Mewnosod/Golygu RecordiadRecordio a mewnosod ffeil gyda chamera a microffon eich dyfais.

Ar gael ar gyfer hyfforddwyr yn unig yn ardal Adborth asesiadau. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mewnosod/Golygu Fformiwla MathemategAgor tudalen golygydd gweledol hafaliadau mathemateg neu olygu'r cwestiwn a ddewiswyd.
Mewnosod/Golygu’r DdolenYchwanegu neu olygu dolen URL i wefan, tudalen, neu ffeil.
Mewnosod/Golygu Delwedd o'r WePlannwch ddelwedd yn y blwch testun neu olygu delwedd gyfredol. Gallwch ychwanegu delweddau o URL.
Mewnosod/Golygu Fideo o'r WeYchwanegu neu olygu URL ar gyfer fideo o sianel YouTube™ neu Vimeo™, plannu ffeiliau menter Office365.
Mewnosod Ffeiliau LleolUwchlwytho ffeil o'ch cyfrifiadur neu ddyfais i'w blannu yn y golygydd. Gallwch ei dangos fel atodiad ffeil neu yn fewnol gyda'r testun arall, os yw'r porwr yn caniatáu hynny.
Mewnosod/Golygu Eitem LTIGallwch ychwanegu ffeiliau neu offer mae'ch sefydliad yn eu caniatáu o’r Content Market.
Mewnosod o’r Storfa ar y CwmwlPori ac ychwanegu cynnwys o'ch storfa ar y cwmwl.
Mewnosod Fideo YouTubePori ac ychwanegu cynnwys sy’n cael ei weini gan y darparwr cynnwys allanol Youtube.