Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ychwanegu tablau yn y golygydd

Gallwch ychwanegu a fformatio tablau yn y golygydd. Mae'r golygydd yn ymddangos ble bynnag y gallwch ychwanegu testun, megis mewn aseiniadau, profion, trafodaethau, blogiau a chyfnodolion. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

Er mwyn sicrhau bod eich cynnwys yn hygyrch i bob defnyddiwr, defnyddiwch dablau i gyflwyno data yn unig yn hytrach nac at ddibenion cynllun neu gyflwyniad. Er enghraifft, mae defnyddwyr dall yn defnyddio darllenwyr sgrin i ddarllen testun ar y we yn uchel. Gall fod yn anodd i ddefnyddwyr deall gwybodaeth mewn tabl pan mae'n cael ei darllen gan ddarllenwyr sgrin.

Yn mlwch testun y golygydd, rhowch gyrchwr eich llygoden lle rydych eisiau ychwanegu tabl a dewiswch eicon Mewnosod/Golygu Tabl. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddewislen de-glicio.

Mae mwyafrif nodweddion y tabl wedi'u llwydo allan a ddim ar gael oni bai eich bod yn cael mynediad at dabl cyfredol yn yr ardal destun.

I ailfeintio tabl, pwyswch a llusgwch gorneli neu ochrau tabl.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis opsiwn.


Priodweddau’r tabl

Pan fyddwch yn ychwanegu tabl, gallwch osod nodweddion sylfaenol y tabl yn y tab Cyffredinol.

Mae'r system yn defnyddio picseli ar gyfer padio, gofodau a borderi. Gallwch ddefnyddio picseli neu ganran o'r lle sydd ar gael ar gyfer lled ac uchder y tabl. Os byddwch yn gadael y blwch uchder yn wag, caiff y tabl ei feintio'n awtomatig i ffitio'r cynnwys.

Os nad ydych yn dewis aliniad tabl, defnyddir aliniad y paragraff cyfredol.

Dewiswch flwch ticio Capsiwn Tabl er mwyn i chi allu ychwanegu teitl sy'n ymddangos wedi'i ganoli dros eich tabl.

Tab uwch

Ar y tabl Uwch, gallwch osod priodweddau ychwanegol ar gyfer tabl o ddewislenni a blychau lliw. Gallwch hefyd ychwanegu gwybodaeth am y priodweddau hyn:

  • Cyfeirnod: Teipiwch gyfeirnod y tabl.
  • Crynodeb: Teipiwch ddisgrifiad o'r tabl.
  • Arddull: Caniatewch wrthwneud cod HTML ar gyfer y lleoliad, maint, ymddangosiad, ac ymyl.
  • Cod Iaith: Teipiwch god iaith safonol os yw'r cynnwys yn y tabl mewn iaith wahanol i weddill y dudalen.

Gallwch ddefnyddio delwedd graffeg i ymddangos fel cefndir y tabl. Teipiwch URL i greu dolen i ffeil delwedd y tu allan i'r system. Rhaid i chi ddefnyddio protocol http://. Gallwch hefyd bori am ddelwedd yn ffeil ystorfa'r cwrs.


Gosod priodweddau rhesi a chelloedd tabl

Gallwch osod paramedrau fformatio i reoli sut fydd cynnwys rhesi neu gelloedd tablau yn ymddangos. Dewiswch dabl ac yna dewiswch eicon Priodweddau Rhesi Tablau neu Priodweddau Celloedd Tablau.

Ar y tab Cyffredinol, gallwch osod priodweddau sylfaenol ar gyfer rhesi a chelloedd, megis aliniad. Os nad ydych yn gosod uchder ar gyfer y rhes, caiff y rhes ei feintio'n awtomatig i ffitio'r cynnwys.

Ar ôl i chi wneud newid, dewiswch y rhesi neu gelloedd i'w diweddaru o'r ddewislen ar waelod y ffenestr.

Am ddisgrifiad o ran o'r uwch briodweddau, megis y Cod Iaith a Delwedd y Cefndir, edrychwch ar adran Nodweddion y Tabl.


Golygu tablau

Ym mlwch testun y golygydd, dewiswch dabl i alluogi'r swyddogaethau golygu tablau.

Dewisiadau golygu tablau
OpsiwnDisgrifiad
Agorwch y ffenestr Mewnosod/Golygu Tabl. Os byddwch yn dewis yr eicon pan rydych mewn tabl, bydd tabl newydd yn cael ei greu o fewn yr un cyntaf.
Agor y ffenestr Priodweddau Rhesi Tablau.
Agorwch ffenestr Priodweddau Celloedd Tablau.
Rhowch res wag cyn ble mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Rhowch res wag ar ôl ble mae pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Dilëwch y rhes gyfredol o’r tabl. Os byddwch yn dewis rhesi lluosog, dilëir pob un.
Mewnosodwch golofn wag yn y tabl i'r chwith o leoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Mewnosodwch golofn wag yn y tabl i'r dde o leoliad pwyntiwr y llygoden ar hyn o bryd.
Dilëwch y golofn bresennol o’r tabl. Os byddwch yn dewis colofnau lluosog, dilëir pob un.
Cyfunwch dwy gell neu ragor i mewn i un gell.
Gwahanwch gelloedd tabl oedd wedi’u huno’n flaenorol. Os nad y gell neu gelloedd a gyfunoch chi y dewiswyd gennych, does dim byd yn digwydd.