Beth yw cyfuniad?

Ble bynnag gallwch ychwanegu a fformatio testun yn eich cwrs, gallwch ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o wefannau eraill at eich cynnwys. Gelwir yr elfennau cyfryngau cymdeithasol hyn sy'n ymddangos mewn cwrs yn "gyfuniadau". Mae cyfuniad yn cyfuno elfennau o ddwy ffynhonnell neu fwy. Er enghraifft, pan rydych yn gwylio fideo YouTube™ fel rhan o gynnwys y cwrs, rydych yn gweld cyfuniad.

Gall gyfuniadau ymddangos mewn cwestiynau prawf, trafodaethau, aseiniadau neu fel darnau unigol o gynnwys. Gallwch hefyd ychwanegu clip o ffilm neu lun mewn dyddlyfr, blog neu wiki.

Mathau o gyfuniadau

Eich sefydliad a'ch hyfforddwyr sy'n pennu pa fathau o gyfuniadau sy’n ymddangos yn y golygydd. Yn gyffredinol, mae'r ddewislen yn cynnwys y mathau hyn:

 • Flickr®: Rhannu delweddau ffotograffig.
 • SlideShare: Rhannu cyflwyniadau slediau, dogfennau neu bortffolios PDF Adobe.
 • YouTube: Rhannu fideos ar-lein.
 • Dropbox: Rhannu ffeiliau o'ch cyfrif Dropbox.
 • Kaltura: Defnyddiwch Kaltura i letya a rhannu fideos, delweddau a ffeiliau sain. Os nad ydych yn gweld un o'r opsiynau hyn, nid yw'ch ysgol yn ei ddefnyddio.

Ychwanegu cyfuniadau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am ychwanegu fideos yn y golygydd.

Lle bynnag y byddwch eisiau ychwanegu elfen cyfryngau cymdeithasol, cyrchwch y golygydd. Dewiswch yr eicon Mewnosod Cyfuniad a dewiswch y math rydych eisiau chwilio amdano, megis Fideo YouTube.

Ar y dudalen chwilio, teipiwch eich geiriau allweddol a dewiswch Iawn. Byddwch yn derbyn rhestr o eitemau y gallwch eu trefnu. Gallwch hefyd weld sawl eitem a thudalen sydd y cafwyd hyd iddynt ar gyfer eich chwiliad.

Pan fydd Rhagolwg ar gael, gallwch weld yr eitemau yn eu ffenestri eu hunain. Gallwch hefyd gael rhagflas o fideos gyda'r URL a restrir yn y disgrifiadau.

Ar ôl i chi edrych trwy ganlyniadau'r chwilio, dewiswch eitem. Gallwch newid teitl yr eitem os nad ydych am ddefnyddio'n un a ddarperir.


Gosod opsiynau cyfuniadau

Gallwch ddewis sut bydd cyfuniad yn ymddangos ar y sgrin:

 • Plannu: Mae'r cyfuniad yn ymddangos yn uniongyrchol ar y sgrin.
 • Mân-lun: Mae darlun bach o'r cyfuniad yn ymddangos gyda swyddogaeth Gwylio.
 • Dolen Testun gyda Chwaraewr: Mae dolen i'r cyfuniad yn ymddangos. Nid yw'r opsiwn hwn yn ymddangos ar gyfer lluniau. Fodd bynnag, gallwch osod maint y llun.

Dewiswch Ie ar gyfer Dangos URL i greu dolen at y wefan. Ar gyfer fideos YouTube, Dewiswch Na os nad ydych am ddangos fideos a awgrymir ar ddiwedd y chwarae.

Dewiswch Ie ar gyfer Dangos gwybodaeth i ddangos hyd y cyfuniad, enw'r crëwr, a dyddiad a ychwanegwyd y cyfuniad.

Cyn cyflwyno, dewiswch Rhagolwg a gwelwch sut mae'r cyfuniad yn ymddangos yn eich cynnwys. Caewch ffenestr y rhagolwg i wneud newidiadau.

Gall y wefan wreiddiol newid URL cyfuniad neu ei ddileu, a fydd yn achosi gwall yn eich cwrs.


Pori Fy Fideos ar YouTube

Enw'r nodwedd hon yn flaenorol oedd Fideos Bob Man. Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Wreiddiol yn unig. Eich sefydliad a'ch hyfforddwyr sy'n pennu a yw'r swyddogaeth hon ar gael yn y golygydd.

Ble bynnag y gallwch ychwanegu a fformatio testun yn eich cwrs, gallwch ychwanegu un o'ch fideos YouTube eich hun yn y golygydd. Er enghraifft, gallwch rannu fideo mewn trywydd trafodaeth.

Pan ofynnir ichi, mewngofnodwch i YouTube gyda'ch cyfrif Google. Bydd ffenestr newydd yn agor. Os nad ydych yn gweld yn ffenestr hon, gwiriwch ddewisiadau ffenestri naid eich porwr. Dewiswch Derbyn i ganiatáu i’ch gweinydd Blackboard gael mynediad at eich fideos YouTube.

Os nad yw'ch cyfrif Google wedi'i alluogi ar gyfer mynediad at YouTube, byddwch yn derbyn proc i agor tab porwr newydd a mewngofnodi i YouTube. Ar ôl i chi fewngofnodi, crëwch eich sianel YouTube i uwchlwytho a storio'ch fideos. Dewiswch Rhoi Mynediad.

Dewiswch Pori i chwilio am y fideo rydych am ei ychwanegu. Dewiswch Mewnosod i ychwanegu'r fideo at y golygydd. Mae gennych dau opsiwn o ran sut mae'ch fideo yn ymddangos:

 • Chwarae yn y lle: Bydd y fideo yn chwarae yn y lleoliad cyfredol. Gall y gwylwyr ailfeintio'r fideo. Bydd dalfan yn ymddangos yn y golygydd lle bydd eich fideo yn chwarae ar gyfer y gwylwyr.
 • Mân-lun: Bydd delwedd fach o'r fideo yn ymddangos.

Gwneud eich fideo yn hygyrch

Ar ôl i chi lwytho'ch fideo i YouTube, gallwch ychwanegu capsiynau caeedig a thrawsgrifiad. Mae capsiynau a thrawsgrifiadau'n helpu pobl sy'n fyddar neu sydd â nam ar eu clyw i ddeall trac sain eich fideo. Mae capsiynau hefyd yn helpu pobl sy'n siarad gwahanol ieithoedd neu sydd ag anableddau dysgu i ddeall yr hyn sy'n digwydd yn eich fideo.

Ar ôl i chi lanlwytho eich fideo, bydd yn cymryd rhwng awr a diwrnod i offeryn trawsgrifio YouTube gadw capsiynau o drac sain eich fideo yn awtomatig. Ar y bar offer YouTube, mae'r ddolen Capsiynau yn ymddangos pan fydd y capsiynau ar gael. Ar ôl i'r trawsgrifiad orffen, mae angen i chi olygu'r capsiynau i sicrhau eu bod yn gywir.

 1. Ar y bar offer YouTube, dewiswch Capsiynau.
 2. Ar gyfer Saesneg, dewiswch capsiynau awtomatig yn a panel ar y dde.
 3. Mae'r golygydd testun mewn llinell yn agor. Gallwch olygu'n uniongyrchol ym mlwch testun pob ffrâm. Hefyd, gallwch lawrlwytho'r ffeil testun, ei golygu ar eich cyfrifiadur gyda golygydd testun, ac uwchlwytho'r ffeil yn ôl i YouTube.
 4. Dewiswch Gorffen.

Edrychwch ar "gapsiynau" help a chwilio YouTube i gael y cyfarwyddiadau mwyaf cyfredol a manwl.


Gosodiad preifatrwydd

Nid yw fideo heb ei restru'n ymddangos wrth chwilio YouTube, a'r unig ddefnyddwyr sy'n gallu cael mynediad at y fideo yw'r sawl sy'n gwybod y ddolen. Fodd bynnag, nid yw preifatrwydd llwyr wedi'i warantu. Mae'r gosodiad heb ei restru'n caniatáu i awduron gyhoeddi a rhannu fideos yn hawdd heb fod angen dewis yn benodol pwy all wylio'r fideo. Os oes gan ddefnyddwyr fynediad i le y cyhoeddir y fideo, gallant ei wylio. Gallant hefyd ddewis logo YouTube ar y fideo ac mae hynny'n caniatáu iddynt weld y fideo heb ei restru ar youtube.com.

Gallwch newid y gosodiad preifatrwydd i Preifat. O'r llyfrgell fideo, golygwch y fideo i'w wneud yn breifat yng ngosodiadau golygu clip YouTube.com. Os ydych yn gwneud fideo'n breifat, y defnyddwyr yn unig rydych yn eu cynnwys yn benodol, ac sydd â chyfrif Google all ei wylio. Mae fideos preifat yn ymddangos yn y llyfrgell gyda chlo nesaf atynt. Yr awdur a gwylwyr penodedig yw'r unig rai a all wylio fideos preifat.

Insert YouTube Video


ULTRA: Insert YouTube Video

Use the Insert YouTube Video option to browse and add video content directly in the editor. No need to leave your course to find a link! You can choose to display the video as a link or to embed the video so it appears alongside the other content you include. Others can watch the video within the same window—no need to navigate to YouTube.

 1. In the editor, select Insert content > Insert YouTube Video.
 2. Type a search term to find the relevant video.
 3. Use the filter options to explore the list of search results. YouTube determines the order of the search results.
 4. Select a video from the list.
 5. On the Edit Content Settings panel, you can add alternative text that describes the video for people who use screen readers or may not be able to load the video.
 6. Choose to display the video as a link or inline so it appears alongside the other content you include. If a browser doesn't support inline viewing, the video appears as a link.
 7. Select Insert.