Lleoliad lawrlwytho ffeiliau

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


Eich hyfforddwr a sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Ynglŷn â ffeiliau ac amlgyfrwng

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau a chynnwys amlgyfrwng.

Gallwch ychwanegu ffeiliau, delweddau, fideo a sain pan fyddwch yn creu cynnwys yn eich cwrs. Er enghraifft, mewn trafodaethau, gallwch bori am glip amlgyfrwng o'ch cyfrifiadur neu'r Content Collection os oes gennych fynediad ato.

Yn seiliedig ar y math o gynnwys, gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i blannu cynnwys yn eich testun. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

Mewn rhai sefyllfaoedd, gallwch bori am ffeiliau mewn adran atodi ar wahân.

Gallwch ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o wefannau eraill i'ch cynnwys. Gelwir yr elfennau cyfryngau cymdeithasol hyn sy'n ymddangos mewn cwrs yn "gyfuniadau". Mae cyfuniad yn cyfuno elfennau o ddwy ffynhonnell neu fwy. Er enghraifft, pan rydych yn gwylio fideo YouTube™ fel rhan o gynnwys y cwrs, mae hynny’n gyfuniad.

Rhagor am gyfuniadau


Ychwanegu ffeiliau at eich cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau.

Ble bynnag gallwch atodi ffeiliau yn eich cwrs, gallwch ddefnyddio swyddogaeth Pori fy Nghyfrifiadur i ddewis ffeil. Os oes gennych fynediad at y Content Collection, gallwch ddefnyddio swyddogaeth Pori'r Content Collection ar gyfer rhai mathau o gynnwys.

Pan fyddwch yn defnyddio swyddogaeth Mewnosod Ffeil yn y golygydd, gallwch bennu'n union lle mae dolen y ffeil yn ymddangos o fewn eich cynnwys.

Mae ffenestr Pori'r Content Collection yn cynnwys tabiau a swyddogaethau er mwyn i chi allu pori a chwilio am ffeiliau'n hawdd.

 1. Tabiau Pori, Uwchlwytho, a Chwilio Manwl:
  • Porwch am ffolderi'r Content Collection sydd gennych fynediad atynt.
  • Llwythwch un ffeil, ffeiliau lluosog, neu becyn a sipiwyd i fyny.
  • Gwnewch chwiliad uwch. Gallwch chwilio enwau ffeiliau a ffolderau, metadata, cynnwys ffeiliau, dyddiadau creu, a mwy.
 2. Gweld Rhestr a Gweld Mân-Luniau: Edrychwch ar ffeiliau a ffolderi fel rhestr o enwau ffeil neu fel eiconau mân-lun.
 3. Briwsion bara: Llywio i ffolderi eraill:
 4. Chwilio'r Cynnwys: Gwnewch chwiliad sylfaenol ar gyfer enwau ffeil a ffolder.
 5. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis ffeiliau a ffolderi i'w cynnwys yn eich eitem gynnwys. Gallwch ddewis blwch ticio'r pennawd i ddewis pob eitem sy'n weladwy.
 6. Dewis Eitemau: Mae'r ffeiliau a'r ffolderi rydych yn eu dewis yn ymddangos yn y maes hwn. Dewiswch yr eicon Dangos Rhestr i weld eich detholiadau. I dynnu eitem, dewiswch yr X.

Mwy ar y Content Collection

Uwchlwytho cynnwys o Dropbox

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi integreiddiad Dropbox Education, gallwch greu dolen uniongyrchol â'ch cynnwys ar Dropbox ym mwyafrif yr ardaloedd cynnwys gyda’r swyddogaeth cyfuniad Blackboard Learn. Gallwch hefyd uwchlwytho ffeiliau'n uniongyrchol o'ch Dropbox wrth gyflwyno aseiniadau.

Pan fyddwch yn defnyddio Dropbox Education am y tro cyntaf o Blackboard Learn, gofynnir i chi naill ai greu cyfrif neu ddilysu'ch cyfrif cyfredol yn uniongyrchol. Ar ôl mewngofnodi, porwch Dropbox a dewiswch gynnwys.


Ychwanegu delweddau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu delweddau yn y golygydd.

Gallwch bennu lle mae delweddau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Dewiswch eicon Mewnosod/Golygu Delwedd i blannu delwedd yn ardal y testun neu i olygu delwedd a ddewiswyd eisoes. Fel arall, gallwch blannu neu olygu delwedd gyda'r ddewislen de-glicio. Gallwch hefyd ailfeintio delwedd rydych eisoes wedi'i hychwanegu at ardal y testun. Pwyswch a llusgwch gorneli neu ochrau delwedd.

Gallwch ychwanegu'r mathau o ddelweddau cyffredin fel GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG, a TIF.

Os nad ydych eisiau i'r ddelwedd ymddangos wedi'i phlannu yn eich testun, dewiswch eicon Mewnosod Ffeil. Porwch am ffeil y ddelwedd a chrëwch ddolen y bydd defnyddwyr yn ei dewis i weld y ddelwedd mewn ffenestr neu dab arall. Mewn rhai ardaloedd o'ch cwrs, gallwch hefyd lusgo a gollwng ffeiliau o'ch cyfrifiadur neu ddefnyddio opsiwn Pori fy Nghyfrifiadur.

Gosodiadau delweddau

Ar y tab Cyffredinol, gallwch uwchlwthyo ffeil delwedd neu greu dolen at ffeil tu allan i'r system. I greu dolen, teipiwch neu gludiwch URL yn y blwch URL y Ddelwedd. Mae rhaid ichi ddefnyddio'r protocol http://.

Gallwch ychwanegu testun amgen sy'n disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n ymweld â thudalennau gwe gyda'r delweddau wedi'u diffodd. Gallwch hefyd ychwanegu teitl sy'n ymddangos pan mae defnyddiwr yn pwyntio at ddelwedd.

Ar dab Golwg, gallwch reoli lleoliad a golwg delwedd. Bydd esiampl o fân-lun yn dangos sut fydd eich dewisiadau'n ymddangos. Defnyddir picseli ar gyfer dimensiynau, gofod a'r border. Os ddewiswch y blwch ticio ar gyfer Cyfyngu Cyfraneddau a newidiwch y dimensiynau, caiff y ddelwedd ei hailfeintio heb afluniad llorweddol neu fertigol.

Os ydych eisiau i'ch delwedd ymddangos i'r dde neu'r chwith darn o destun, teipiwch eich testun yn y golygydd yn gyntaf. Yna, symudwch eich cyrchwr i gychwyn y testun a mewnosodwch eich delwedd yno. Wedi i chi ychwanegu'ch delwedd yn y tab Cyffredinol, symudwch i dab Golwg i ddewis eich aliniad, y dimensiynau a'r gofod o amgylch y ddelwedd.

Ar y tab Uwch, gallwch bennu delwedd amgen yn seiliedig ar weithgarwch y llygoden. Gallwch hefyd osod paramedrau adnabod, iaith, a dolen ychwanegol. Fel arfer, nid oes angen i chi osod neu newid y gosodiadau hyn.


Ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd.

Gallwch bennu lle mae ffeiliau cyfryngau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Dewiswch eicon Mewnosod/Golygu Cyfryngau Planedig i blannu clip cyfryngau yn yr ardal testun neu i olygu eitem cyfryngau a ddewiswyd eisoes. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ddewislen de-glicio i olygu priodweddau clip cyfryngau a ddewiswyd eisoes.

Os nad ydych eisiau i'r ffeil cyfryngau ymddangos wedi'i phlannu yn eich testun, dewiswch eicon Mewnosod Ffeil. Porwch am y ffeil cyfryngau a chrëwch ddolen y bydd defnyddwyr yn ei dewis i weld y ddelwedd mewn ffenestr neu dab arall.

Gosodiadau cyfryngau

O'r ddewislen, dewiswch y math o gyfryngau rydych eisiau ei ychwanegu. Gallwch lwytho ffeil cyfryngau neu greu dolen i ffeil y tu allan i'r system. I greu'r ddolen, teipiwch neu gludiwch URL yn y blwch Ffeil/URL. Mae rhaid ichi ddefnyddio'r protocol http://. Bydd rhagolwg o'r fideo yn ymddangos i chi.

Ar gyfer y dimensiynau, gallwch ychwanegu maint wedi'i arddangos mewn picseli. Os nad yw wedi'i osod, bydd y maint go iawn yn llenwi'r blwch.

Os ddewiswch y blwch ticio ar gyfer Cyfyngu Cyfraneddau a ychwangewch fesur, caiff y ddelwedd ei hailfeintio heb afluniad llorweddol neu fertigol. Gallwch weld rhagflas o'r ffeil yn y ffenestr.

Ar y tab Uwch, gallwch osod paramedrau arddangos. Er enghraifft, gallwch osod V-Space a H-Space - yr ymylon ar i lawr ac ar draws ar gyfer y gofod o amgylch y cyfryngau planedig.

Gallwch hefyd osod opsiynau yn benodol ar gyfer cyfryngau Flash yn unig, gan gynnwys y rhain:

 • Awto Chwarae: Yn chwarae'n awtomatig
 • Cylch: Yn ailchwarae'n awtomatig

Ar y tab Ffynhonnell, gallwch ddarparu cod HTML cyfryngau personol. Mae’r nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol yn unig.


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau ac amlgyfrwng

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffeiliau.

Pan fyddwch yn cyflwyno'ch gwaith, gallwch bori am ffeiliau a gedwir ar storfa cwmwl neu ar eich cyfrifiadur. Gallwch gynnwys dogfennau, fideo, sain a delweddau.

Rhagor am storfa cwmwl

Ymhlith y mathau o ffeiliau a gefnogir, mae DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau o ddelweddau.

Mwy ar y mathau o ffeiliau y gallwch eu hychwanegu.

Mwy ar aseiniadau

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


ULTRA: Mewnosod ffeiliau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd.

Gallwch uwchlwytho ffeiliau yn y golygydd mewn ardaloedd penodol o gwrs Ultra. Er enghraifft, mewn trafodaeth, gallwch gynnwys dogfen i gefnogi eich datganiadau.

Mae'r golygydd ond yn cefnogi gwylio mewnol ar gyfer fideos yn y fformat MP4. Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho fideos sy'n defnyddio mathau eraill o ffeiliau, megis MOV neu MPEG. Ni allwch ychwanegu atodiadau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch Mewnosod/Golygu Ffeiliau Lleol. Pori am ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae ffenestr statws yn ymddangos i ddangos y cynnydd wrth uwchlwytho'r ffeil.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall yr ychwanegoch chi.

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.


ULTRA: Mewnosod delweddau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu delweddau yn y golygydd.

Mewn rhai ardaloedd o gwrs Ultra, gallwch ddefnyddio swyddogaethau’r golygydd i ychwanegu delweddau ynghyd â chynnwys testun. Gallwch ychwanegu delweddau sydd yn cael eu gweini ar lein neu sydd wedi eu cadw ar storfa cwmwl. Gallwch hefyd uwchlwytho delwedd o’ch disg lleol.

Os byddwch yn ychwanegu delwedd fawr, mae’n bosib y byddwch am gynnwys y ddelwedd fel dolen gyswllt testun ar wahân. Wedyn, bydd eich cyd-fyfyrwyr a'ch hyfforddwr yn gallu dewis y ddolen i weld y ddelwedd yn gliriach ar wahân i’r testun, gan gadw’r gallu i ddarllen eich testun hefyd.

Dewiswch Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We. Teipiwch neu ludo URL delwedd i blannu delwedd a letyir ar-lein. Mae rhaid ichi ddefnyddio'r protocol http://. Cynhwyswch ddisgrifiad o'r ddelwedd yn y blwch Testun amgen er mwyn i ddefnyddwyr na allant weld y ddelwedd allu deall pwysigrwydd y ddelwedd.

I olygu ffynhonnell neu destun amgen y ddelwedd, dewiswch y ddelwedd yn y golygydd ac wedyn dewiswch Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We.


ULTRA: Mewnosod cyfryngau yn y golygydd

Gallwch ddefnyddio’r opsiwn Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We i fewnosod ffeiliau cyfryngau yn uniongyrchol yn y golygydd. Mae'r golygydd yn plannu'r cynnwys yn awtomatig fel ei fod yn ymddangos wrth ochr y cynnwys arall rydych yn ei gynnwys. Gall aelodau cwrs weld y cynnwys, megis fideo, o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i wefan y cyfryngau.

Gallwch blannu cynnwys o'r gwefannau hyn:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • SoundCloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 1. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We.
 2. Gludwch URL y ffynhonnell o'r wefan.
 3. Ychwanegwch destun amgen sy'n disgrifio'r eitem ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n methu â llwytho'r cynnwys.
 4. Dewiswch Mewnosod. Mae'r eitem yn cael ei phlannu'n awtomatig yn y golygydd.

ULTRA: Mewnosod Fideo YouTube

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffeiliau amlgyfrwng yn y golygydd.

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Fideo YouTube i bori ac ychwanegu cynnwys fideo yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen gyswllt! Gallwch ddewis dangos fideo fel dolen gyswllt neu ei phlannu er mwyn iddi ymddangos fel rhan o'r cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu. Gall pobl eraill wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i YouTube.

Rhagor am fewnosod fideos YouTube


ULTRA: Mewnosod Eitem LTI

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod/Golygu Eitem LTI i bori ac ychwanegu’r cynnwys mae’ch sefydliad yn ei ganiatáu o’r Content Market.

Ddim yn gweld yr offeryn sydd ei angen arnoch? Cysylltwch â'ch gweinyddwr.