Lleoliad lawrlwytho ffeiliau

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


Eich hyfforddwr a sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol.

Ynglŷn â ffeiliau ac amlgyfrwng

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau a chynnwys amlgyfrwng.

Gallwch ychwanegu ffeiliau, delweddau, fideo a sain pan fyddwch yn creu cynnwys yn eich cwrs. Er enghraifft, mewn trafodaethau, gallwch bori am glip amlgyfrwng o'ch cyfrifiadur neu'r Content Collection os oes gennych fynediad ato.

Yn seiliedig ar y math o gynnwys, gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i blannu cynnwys yn eich testun. Mae gennych reolaeth greadigol dros sut mae'ch cynnwys yn ymddangos a'r hyblygrwydd i newid y drefn a'r ymddangosiad.

Mewn rhai achosion, gallwch bori am ffeiliau mewn adran atodiadau ar wahân.

Gallwch ychwanegu cyfryngau cymdeithasol o YouTube neu Flickr at eich cynnwys. Enw’r elfennau cyfryngau cymdeithasol hyn sy'n ymddangos mewn cwrs yw "cyfuniadau". Mae cyfuniad yn cyfuno elfennau o ddwy ffynhonnell neu fwy. Er enghraifft, pan rydych yn gwylio fideo YouTube™ fel rhan o gynnwys y cwrs, mae hynny’n gyfuniad.

Rhagor am gyfuniadau


Ychwanegu ffeiliau at eich cynnwys

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau.

Ble bynnag gallwch atodi ffeiliau yn eich cwrs, gallwch ddefnyddio swyddogaeth Pori fy Nghyfrifiadur i ddewis ffeil. Os oes gennych fynediad at y Casgliad o Gynnwys, gallwch ddefnyddio swyddogaeth Pori'r Casgliad o Gynnwys ar gyfer rhai mathau o gynnwys.

Pan ddefnyddiwch y swyddogaeth Ychwanegu Cynnwys yn y golygydd gallwch bennu ble yn union mae dolen y ffeil yn ymddangos yn eich cynnwys.

Mae ffenestr Pori'r Casgliad o Gynnwys yn cynnwys tabiau a swyddogaethau er mwyn i chi allu pori a chwilio am ffeiliau'n hawdd.

 1. Tabiau Pori, Uwchlwytho, a Chwilio Manwl:
  • Porwch am ffolderi'r Content Collection sydd gennych fynediad atynt.
  • Llwythwch un ffeil, ffeiliau lluosog, neu becyn a sipiwyd i fyny.
  • Gwnewch chwiliad uwch. Gallwch chwilio enwau ffeiliau a ffolderau, metadata, cynnwys ffeiliau, dyddiadau creu, a mwy.
 2. Gweld Rhestr a Gweld Mân-Luniau: Edrychwch ar ffeiliau a ffolderi fel rhestr o enwau ffeil neu fel eiconau mân-lun.
 3. Briwsion bara: Llywio i ffolderi eraill:
 4. Chwilio'r Cynnwys: Gwnewch chwiliad sylfaenol ar gyfer enwau ffeil a ffolder.
 5. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis ffeiliau a ffolderi i'w cynnwys yn eich eitem gynnwys. Gallwch ddewis blwch ticio'r pennawd i ddewis pob eitem sy'n weladwy.
 6. Dewis Eitemau: Mae'r ffeiliau a'r ffolderi rydych yn eu dewis yn ymddangos yn y maes hwn. Dewiswch yr eicon Dangos Rhestr i weld eich detholiadau. I dynnu eitem, dewiswch yr X.

Mwy ar y Content Collection

Uwchlwytho cynnwys o Dropbox

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi integreiddiad Dropbox Education, gallwch greu dolen uniongyrchol i’ch cynnwys Dropbox ym mwyafrif yr ardaloedd cynnwys â nodwedd Ychwanegu Cynnwys y golygydd cynnwys. Gallwch hefyd uwchlwytho ffeiliau'n uniongyrchol o'ch Dropbox wrth gyflwyno aseiniadau.

Pan fyddwch yn defnyddio Dropbox Education am y tro cyntaf o Blackboard Learn, gofynnir i chi naill ai greu cyfrif neu ddilysu'ch cyfrif cyfredol yn uniongyrchol. Ar ôl mewngofnodi, porwch Dropbox a dewiswch gynnwys.

Ychwanegu delweddau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu delweddau yn y golygydd.

Gallwch bennu lle mae delweddau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Gallwch roi'r cyrchwr lle rydych eisiau rhoi’r ddelwedd a dewis yr eicon Ychwanegu Cynnwys. Yn y ffenestr newydd, dewiswch un o’r Offer Cyffredin neu'r Offer Ychwanegol sydd ar gael yn ôl y math o gynnwys rydych yn ei greu, wedyn porwch am y ffeil delwedd.

Gallwch ailfeintio delwedd. Ar ôl creu delwedd, pwyswch a llusgwch gorneli neu ochrau delwedd. Gallwch hefyd olygu delwedd â'r ddewislen de-glicio, addasu ei maint mewn picseli â llaw ac ychwanegu teitl a fydd ymddangos pan fydd defnyddiwr yn pwyntio ati.

Gallwch ychwanegu'r mathau cyffredin o ddelweddau, megis GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG, a TIF.

Mewn rhai ardaloedd o'ch cwrs, gallwch hefyd lusgo a gollwng ffeiliau o'ch cyfrifiadur neu ddefnyddio opsiwn Pori fy Nghyfrifiadur.

Os ydych eisiau i'ch delwedd ymddangos i'r dde neu'r chwith darn o destun, teipiwch eich testun yn y golygydd yn gyntaf. Yna, symudwch eich cyrchwr i gychwyn y testun a mewnosodwch eich delwedd yno. Wedi i chi ychwanegu'ch delwedd yn y tab Cyffredinol, symudwch i dab Golwg i ddewis eich aliniad, y dimensiynau a'r gofod o amgylch y ddelwedd.


Ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd.

Gallwch bennu lle mae ffeiliau cyfryngau'n ymddangos mewn perthynas â'ch testun. Dewiswch yr eicon Ychwanegu Cynnwys i blannu clip cyfryngau neu fideo yn yr ardal testun. Os byddwch yn dewis YouTube fel ffynhonnell y fideo, gallwch chwilio am fideos a’u gwylio mewn ffenestr newydd cyn dewis y fideo i'w ychwanegu.

Ymhlith Opsiynau’r Cyfuniad sydd ar gael wrth ychwanegu clip cyfryngau neu fideo, gallwch ddewis y math o wedd rydych eisiau ei rhoi i'r fideo rhwng Mân-lun, Dolen testun gyda chwaraeydd neu Mewnol. Gallwch hefyd ddewis os ydych eisiau dangos URL y fideo a gwybodaeth o YouTube, sy’n cynnwys hyd y fideo, y defnyddiwr sy’n berchen arno a’r dyddiad postio.

Cyn cyflwyno, dewiswch Rhagolwg i weld sut bydd y fideo yn ymddangos yn eich cynnwys. Caewch ffenestr y rhagolwg i wneud newidiadau.

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o sut byddai pob un o’r opsiynau gweld gwahanol yn edrych ar gyfer yr un fideo:

 • A - Mân-lun
 • B - Dolen testun gyda chwaraeydd
 • C - Fideo mewnol

Ar ôl ychwanegu'r fideo, gallwch olygu’r wybodaeth testun a ychwanegwyd unrhyw bryd, newid maint a math y ffont, a hyd yn oed ei ddileu, gan fod pob un ohonynt yn endidau nad ydynt yn rhan o’r fideo.

Gosodiadau cyfryngau

Gallwch ddefnyddio'r ddewislen de-glicio i olygu priodweddau clip cyfryngau presennol sydd wedi'i ddewis.

O’r ddewislen, gallwch ddewis y priodweddau Cyffredinol, Plannu neu Uwch. Y priodweddau Cyffredinol y gallwch eu golygu yw ffynhonnell a dimensiynau'r fideo (lled ac uchder) mewn picseli. Os nad yw wedi'i osod, bydd y maint go iawn yn cael ei ddefnyddio. Os ydych yn dewis yr eicon clo i Cyfyngu ar Gyfraneddau ac yn ychwanegu mesur, bydd y ddelwedd yn cael ei hailfeintio heb afluniad llorweddol neu fertigol.

Mae'r dewis priodweddau Plannu yn dangos ardal testun lle gallwch ysgrifennu neu addasu’r cod HTML plannu ar gyfer y fideo i'w ddangos. Mae’r nodwedd hon ar gyfer datblygwyr gwe profiadol.

Mae’r priodweddau Uwch yn cynnwys URLau amgen ar gyfer y ffynhonnell neu'r ddelwedd.


ULTRA: Ychwanegu ffeiliau ac amlgyfrwng

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffeiliau.

Pan fyddwch yn cyflwyno'ch gwaith, gallwch bori am ffeiliau a gedwir ar storfa cwmwl neu ar eich cyfrifiadur. Gallwch gynnwys dogfennau, fideo, sain a delweddau.

Rhagor am storfa cwmwl

Ymhlith y mathau o ffeiliau a gefnogir, mae DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau o ddelweddau.

Mwy ar y mathau o ffeiliau y gallwch eu hychwanegu.

Mwy ar aseiniadau

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os rydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


ULTRA: Mewnosod ffeiliau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffeiliau cyfryngau yn y golygydd.

Gallwch uwchlwytho ffeiliau yn y golygydd mewn ardaloedd penodol o gwrs Ultra. Er enghraifft, mewn trafodaeth, gallwch gynnwys dogfen i gefnogi eich datganiadau.

Mae'r golygydd ond yn cefnogi gwylio mewnol ar gyfer fideos yn y fformat MP4. Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho fideos sy'n defnyddio mathau eraill o ffeiliau, megis MOV neu MPEG. Ni allwch ychwanegu atodiadau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch Mewnosod/Golygu Ffeiliau Lleol. Pori am ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae ffenestr statws yn ymddangos i ddangos y cynnydd wrth uwchlwytho'r ffeil.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall yr ychwanegoch chi.

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.


ULTRA: Mewnosod delweddau yn y golygydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu delweddau yn y golygydd.

Mewn rhai ardaloedd o gwrs Ultra, gallwch ddefnyddio swyddogaethau’r golygydd i ychwanegu delweddau ynghyd â chynnwys testun. Gallwch ychwanegu delweddau sydd yn cael eu gweini ar lein neu sydd wedi eu cadw ar storfa cwmwl. Gallwch hefyd uwchlwytho delwedd o’ch disg lleol.

Os byddwch yn ychwanegu delwedd fawr, mae’n bosib y byddwch am gynnwys y ddelwedd fel dolen gyswllt testun ar wahân. Wedyn, bydd eich cyd-fyfyrwyr a'ch hyfforddwr yn gallu dewis y ddolen i weld y ddelwedd yn gliriach ar wahân i’r testun, gan gadw’r gallu i ddarllen eich testun hefyd.

Dewiswch Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We. Teipiwch neu ludo URL delwedd i blannu delwedd a letyir ar-lein. Mae rhaid ichi ddefnyddio'r protocol http://. Cynhwyswch ddisgrifiad o'r ddelwedd yn y blwch Testun amgen er mwyn i ddefnyddwyr na allant weld y ddelwedd allu deall pwysigrwydd y ddelwedd.

I olygu ffynhonnell neu destun amgen y ddelwedd, dewiswch y ddelwedd yn y golygydd ac wedyn dewiswch Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We.


ULTRA: Mewnosod cyfryngau yn y golygydd

Gallwch ddefnyddio’r opsiwn Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We i fewnosod ffeiliau cyfryngau yn uniongyrchol yn y golygydd. Mae'r golygydd yn plannu'r cynnwys yn awtomatig fel ei fod yn ymddangos wrth ochr y cynnwys arall rydych yn ei gynnwys. Gall aelodau cwrs weld y cynnwys, megis fideo, o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i wefan y cyfryngau.

Gallwch blannu cynnwys o'r gwefannau hyn:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • SoundCloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • Office365
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 1. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We.
 2. Gludwch URL y ffynhonnell o'r wefan.
 3. Ychwanegwch destun amgen sy'n disgrifio'r eitem ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n methu â llwytho'r cynnwys.
 4. Dewiswch Mewnosod. Mae'r eitem yn cael ei phlannu'n awtomatig yn y golygydd.
 5. Ychwanegu ffeiliau Office 365.Gallwch blannu ffeiliau menter Office365 yn uniongyrchol yn eich cynnwys. Dewiswch Rhannu yn eich ffeil Office365 i greu dolen i'r ffeil. Dewiswch ba briodweddau rydych eisiau eu rhoi i'r defnyddiwr a dewiswch Copïo’r Ddolen. Bydd hyn yn copïo'r ddolen i’ch clipfwrdd. I blannu’r cynnwys, dewiswch Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We o'r golygydd. Gludwch y ddolen yn URL y Cyfryngau.Dewiswch Mewnosod.

  Rhagor am sut mae ffeiliau cyfryngau yn ymddangos


ULTRA: Mewnosod Fideo YouTube

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ychwanegu ffeiliau amlgyfrwng yn y golygydd.

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Fideo YouTube i bori ac ychwanegu cynnwys fideo yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen gyswllt! Gallwch ddewis dangos fideo fel dolen gyswllt neu ei phlannu er mwyn iddi ymddangos fel rhan o'r cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu. Gall pobl eraill wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i YouTube.

Rhagor am fewnosod fideos YouTube


ULTRA: Mewnosod Eitem LTI

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod/Golygu Eitem LTI i bori ac ychwanegu’r cynnwys mae’ch sefydliad yn ei ganiatáu o’r Content Market.

Ddim yn gweld yr offeryn sydd ei angen arnoch? Cysylltwch â'ch gweinyddwr.