Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Er bod y gwybodaeth yma wedi'i ysgrifennu ar gyfer myfyrwyr, mae'n berthnasol i unrhyw ddefnyddiwr.

Dangos eich sgiliau!

Gyda'r uwch broffil, gallwch gipio ac arddangos yn well y sgiliau a'r galluoedd a ddatblygwch yn ystod eich taith addysgol.

Gallwch fynd â'ch hunaniaeth addysgol gyda chi y tu allan i'r sefydliad a'i rannu gyda'ch cyfoedion a chyflogwyr.

Tynnwch sylw at eich profiad gwaith, prosiectau, galluoedd, sefydliadau a sgiliau gyda'i gilydd mewn proffil unigryw, gweledol. Rhowch wybod i’r byd beth allwch chi ei wneud.

Mae'ch proffil yn cychwyn gyda Fy Nghlawr sy'n tynnu sylw at eich gwybodaeth gyda chasgliad o deitlau y gallwch eu hychwanegu eich hun. Gallwch hefyd rannu'ch profiad gwaith, prosiectau, sefydliadau a galluoedd. Y dudalen hon yw'r peth cyntaf rydych chi neu unrhyw un sy'n ymweld â'ch proffil yn ei weld.

Cymerwch olwg ar ran proffiliau dan sylw i weld sut gallwch sefyll allan o'r dorf!


Creu eich proffil

Pan ewch i'ch proffil heb ei diweddaru am y tro cyntaf, fe welwch brociau i sefydlu cyfrif neu fewngofnodi gyda'ch cyfrif MyEdu cyfredol.

 1. Derbyn y cytundeb amodau gwasanaeth.
 2. Creu neu ddiweddaru gwybodaeth eich proffil.
 3. Ychwanegu teils i’ch tudalen clawr.
 4. Ychwanegu eich cymwyseddau: Gallwch gysylltu eich cymwyseddau gyda phrofiadau gwaith a chyflwyniadau prosiect.

Pan ewch i'ch proffil am y tro cyntaf, mae sgrin groeso yn ymddangos. Gwnewch ddewis er mwyn cychwyn:

 • Mae gennyf gyfrif MyEdu
 • Nid oes gennyf gyfrif MyEdu

Os oes gennych sawl cyfrif ar Blackboard Learn, gallwch eu cyfuno yn un proffil a'u defnyddio unrhyw le.

Gallwch gysylltu â chyfrif cyfredol ar MyEdu neu greu un newydd. Ar gyfer cyfrifon newydd, bydd angen darparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Enwau cyntaf ac olaf
 • Y sefydliad rydych yn ei fynychu
 • Eich graddau a chymwysterau
 • Eich blwyddyn raddio
 • Eich cyfeiriad e-bost

Ar gyfer cyfrif cyfredol ar MyEdu, efallai bydd y system yn gofyn i chi gysoni unrhyw wybodaeth sydd wedi'i ddyblygu. Dewiswch y gosodiadau preifatrwydd i reoli pwy all weld eich proffil.

Ar ôl y broses cofrestru, byddwch yn cael eich tywys i'ch clawr a gallwch ychwanegu teitlau.


Gosodiadau preifatrwydd

Os nad ydych yn gweld rhai o'r opsiynau hyn, nid yw'ch sefydliad wedi eu galluogi.

Gosodwch pwy all weld eich proffil a beth fyddant yn ei weld.

 • Cyhoeddus (argymhellwyd): Gall unrhyw un gyda phroffil Blackboard chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Nid oes rhaid iddynt fod wedi cofrestru yn yr un sefydliad neu ar yr un cwrs â chi. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle. Bydd hefyd gennych proffil Google sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio er mwyn i eraill allu chwilio amdanoch ar y we.
 • Cudd: Does dim defnyddwyr yn gallu chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle.
 • Fy Sefydliad: Gall unrhyw un eich sefydliad chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Nid oes rhaid iddynt fod wedi cofrestru yn yr un sefydliad neu ar yr un cwrs â chi. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle.
 • Pob Sefydliad: Gall unrhyw un gyda phroffil Blackboard chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Nid oes rhaid iddynt fod wedi cofrestru yn yr un sefydliad neu ar yr un cwrs â chi. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle.
 • Sefydliadau a Chyflogwyr: Gall unrhyw un gyda phroffil Blackboard chwilio amdanoch a'ch gweld ar dudalen Pobl. Nid oes rhaid iddynt fod wedi cofrestru yn yr un sefydliad neu ar yr un cwrs â chi. Mae eich enw a llun proffil yn ymddangos gyda'i gilydd trwy gydol eich cyrsiau, a gall defnyddwyr weld rhagolwg o'ch proffil o'r un lle.

Chwilio am broffiliau

Gallwch chwilio am a rhyngweithio gydag unrhyw un sydd wedi gwneud proffil. Os gofynnir i chi, rhaid i chi dderbyn y telerau defnyddio a darparu cyfeiriad e-bost cyn i chi allu gweld proffiliau am y tro cyntaf. Gallwch ddod o hyd i broffiliau yn y mannau hyn:

 • O'ch cwrs: Darganfod pwy sydd hefyd wedi cofrestru ar eich cwrs neu yn eich sefydliad yn y gofrestr ac mewn cyfraniadau dosbarth i flogiau, cyfnodolion, trafodaethau a wikis.
 • O dudalennau Pobl a Lleoedd yn Fy Blackboard.

Pan fyddwch yn pwyntio at lun proffil defnyddiwr, mae rhagolwg yn ymddangos.

 • Os oes gennych y proffil sylfaenol, mae'r rhagolwg yn cynnwys enw defnyddiwr, llun proffil, y maes astudio a rhan o ddisgrifiad y defnyddiwr.
 • Os oes gennych yr uwch broffil, mae'r rhagolwg yn cynnwys enw defnyddiwr, llun proffil, enw'r sefydliad, dyddiad graddio a'r prif wyth deitl.

Dewiswch Gweld y Proffil i weld y proffil llawn a rhyngweithio gyda'r defnyddiwr. I roi gwybod am gynnwys anaddas yn y proffil, dewiswch eicon y faner.

Ni allwch weld proffiliau cudd neu breifat os nad ydych wedi cofrestru ar yr un cwrs neu yn yr un sefydliad â'r defnyddiwr.


Dilyn defnyddwyr

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi nodwedd uwch broffiliau, gallwch ddilyn, blocio neu anfon negeseuon at ddefnyddwyr o'u cardiau proffil. Os byddwch yn dewis Dilyn ar broffil defnyddiwr, mae eu postiadau a'u sylwadau yn cael eu cyfuno ar eich tudalen Postiadau yn Fy Blackboard. Mae tudalen Pobl yn Fy Blackboard yn dangos ceisiadau i ddilyn, pwy sy'n eich dilyn ar hyn o bryd a phwy rydych yn ei dilyn.


Postiadau ar eich proffil

Defnyddiwch eich tudalen Postiadau i ddiweddaru a chael sgyrsiau gyda'r sawl sy'n eich dilyn. Dewiswch Postiadau yn y rhestr ar ôl eich avatar i agor y dudalen.

 • Yn y blwch Rhannu Rhywbeth, teipiwch neges a dewiswch Postio.
 • I wneud sylw ar bost defnyddiwr neu i ymateb i sylw, hofrwch drosto a dewiswch Gwneud Sylw.
 • I olygu un o'ch postiadau neu sylwadau, hofrwch drosto a dewis Golygu. Mae'r label GOLYGWYD yn ymddangos i ddangos y wybodaeth yma:
  • Mae’r post neu sylw wedi ei olygu o’i gyflwr gwreiddiol
  • Pryd ddigwyddodd y golygiad diweddaraf