Gallwch argraffu asesiadau i:

  • Cymhwyso myfyrwyr ag anghenion penodol neu fynediad cyfyngedig i dechnoleg.
  • Darparu asesiad wedi'i argraffu i'w brofi mewn canolfannau dynodedig.
  • Cefnogi copïau wrth gefn a chadw cofnodion.
  • Cynnal asesiad all-lein.
  • Cynnal a chadw dogfennaeth a chydymffurfiaeth.
  • Cynnal diogelwch ac uniondeb.

Argraffu asesiad

  1. O'r llyfr graddau, agorwch ffurflen, prawf neu aseiniad sy'n cynnwys cwestiynau.
  2. Dewiswch Cynnwys a Gosodiadau.
  3. Dewiswch Argraffu.
  4. Dewiswch eich opsiynau argraffu ac wedyn dewiswch Argraffu.

I gadw'r asesiad ar ffurf PDF, dewiswch yr opsiwn Argraffu i PDF.