Dadansoddeg Cwestiynau

Mae dadansoddi cwestiynau'n darparu ystadegau am berfformiad cyffredinol, ansawdd asesiad, a chwestiynau unigol. Mae'r data hyn yn eich helpu i adnabod cwestiynau a allai fod yn wahaniaethwyr gwael o berfformiad myfyrwyr. Mae dadansoddiad cwestiynau ar gyfer asesiadau gyda chwestiynau. Gallwch redeg adroddiad cyn bod yr holl gyflwyniadau wedi cael eu cyflwyno os ydych eisiau gwirio ansawdd y cwestiynau a gwneud newidiadau.

Mwy ar redeg adroddiad dadansoddiad cwestiynau