Cynnig eich cwrs gorau.

Mae'r Exemplary Course Program yn adnabod rhagoriaeth cynllunio cwrs a ddangoswyd gan staff cyfadran a chynllunwyr. Mae miliynau o addysgwyr a dysgwyr yn cael budd o gyrsiau a gynlluniwyd yn dda sy'n cymryd oriau i'w cwblhau. Mae Blackboard yn cynnig y rhaglen hon am ddim i gydnabod y rhai hynny sy'n rhoi'r amser i gyrraedd y safonau uchel hyn.

Craidd y rhaglen yw’r Cyfarwyddyd Exemplary Course, sy’n diffinio nodweddion allweddol cyrsiau o safon uchel o fewn fframwaith Cynllunio Cwrs, Rhyngweithio a Chydweithio, Asesu, a Chymorth i Ddysgwyr. Cynigir y Cyfarwyddyd dan drwydded Creative Commons, ac rydym yn annog campysau i’w ail-ddefnyddio a’i gymysgu wrth weithio ar gynllunio cwrs o ansawdd.

Gall cleientiaid Blackboard gyflwyno eu cyrsiau, ac mae'r rhaglen hon am ddim.

Ymunwch â'n Safle Cymuned.

Rhagor am yr Exemplary Course Program a'r cyfarwyddyd