ULTRA: Rheoli grwpiau ac aelodaeth

Ar ôl ichi greu grŵp neu set o grwpiau, gallwch ychwanegu neu ddileu grwpiau unigol a rheoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau ohonynt. Gallwch hefyd olygu enwau grwpiau ac anfon negeseuon at eich grwpiau er mwyn cychwyn y cydweithio!

Mwy ar reoli grwpiau unigol

Mwy ar reoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau