ULTRA: Rheoli grwpiau ac aelodaeth

Ar ôl ichi greu grŵp neu set o grwpiau, gallwch ychwanegu neu ddileu grwpiau unigol a rheoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau ohonynt. Gallwch hefyd olygu enwau grwpiau ac anfon negeseuon at eich grwpiau er mwyn dechrau cydweithio!

Mwy ar reoli grwpiau unigol

Mwy ar reoli pa fyfyrwyr sy'n aelodau