Mewngludo/Allgludo grwpiau ac aelodau

Mae bellach gennych ffordd o greu grwpiau neu ychwanegu aelodau grwpiau mewn sypiau yng nghyrsiau Ultra drwy fewngludo ffeil CSV (Gwerth wedi'i Wahanu ag Atalnod). Mae'r nodwedd hon hefyd yn caniatáu i chi allgludo grwpiau ac aelodau i ffeil CSV.

Mewngludo grwpiau

Gallwch greu grwpiau drwy fewngludo ffeil CSV o dudalen setiau o grwpiau'r cwrs neu wedd grwpiau'r cwrs. Pan fyddwch yn neilltuo asesiad i set o grwpiau, bydd modd i chi fewngludo ffeil CSV. Mae hyn yn caniatáu i chi neilltuo set o grwpiau sydd eisoes yn bodoli neu greu set o grwpiau newydd wrth greu asesiad.

Yng ngwedd Grwpiau'r Cwrs, dewiswch yr eicon Mewngludo Grwpiau neu Aelodau i agor y panel ochr sy'n cynnwys y templedi i'w defnyddio: 

Import Group Set

Ar ôl i chi ddewis Mewngludo Set o Grwpiau, bydd y panel canlynol yn agor:

Import Group Set and Groups


Yng ngwedd Set o grwpiau, dewiswch yr eicon Mewngludo Grwpiau neu Aelodau i agor y panel ochr sy'n cynnwys y templedi i'w defnyddio:

In the Group set view, select the Import Groups or Members icon to open the side panel

Gallwch fewngludo grwpiau neu fewngludo aelodau o'r dudalen Mewngludo Allgludo Grwpiau. Dyma pam gallwch lawrlwytho dau dempled gwahanol:

 • Templed ar gyfer creu grwpiau, a
 • Thempled ar gyfer mewngludo aelodau i grwpiau

Yn y ddau dempled, mae'r holl gelloedd gofynnol wedi'u marcio gyda seren (*).

 1. Templed ar gyfer creu grwpiau:
  • Dewiswch yr eicon Mewngludo Grwpiau neu Aelodau, bydd y panel ochr yn agor.
  • Dewiswch y tab Creu grwpiau.
  • Dewiswch y ddolen Lawrlwytho'r templed grwpiau a lawrlwythwch y templed.
  • Llenwch y templed â'r holl wybodaeth ofynnol.
   Ar gyfer y maes gofynnol Cod Grŵp, gallwch ddewis unrhyw god alffaniwmerig o'ch dewis.
  • Cadwch eich ffeil dempled fel ffeil .csv.
  • Uwchlwythwch eich templed .csv gan ddefnyddio'r botwm Uwchlwytho Ffeil.
   Upload file option. We recommend instructors use the provided templates
 2. Templed ar gyfer mewngludo aelodau i grwpiau:
  • Dewiswch yr eicon Mewngludo Grwpiau neu Aelodau, bydd y panel ochr yn agor.
  • Dewiswch y tab Neilltuo aelodau.
  • Dewiswch y ddolen Lawrlwytho'r templed aelodau a lawrlwythwch y templed.
  • Llenwch y templed â'r holl wybodaeth ofynnol. 
   Ar gyfer y maes gofynnol Cod Grŵp, dylech ychwanegu'r cod alffaniwmerig cyfatebol a neilltuoch i'r grŵp wrth greu'r grŵp. Gallwch hefyd allgludo'r templed grwpiau cyfatebol.
  • Cadwch eich ffeil dempled fel ffeil .csv.
  • Uwchlwythwch eich templed .csv gan ddefnyddio'r botwm Uwchlwytho Ffeil.
   Template for one for importing members into the groups

Ar ôl mewngludo ffeil, cewch e-bost cadarnhau i roi gwybod i chi fod y ffeil wedi'i mewngludo yn llwyddiannus neu y bu gwallau. Rydym yn argymell defnyddio'r templedi a ddarparwyd er mwyn osgoi problemau.

Allgludo grwpiau

Ar ôl creu grwpiau, gallwch eu hallgludo o'r wedd Set o Grwpiau i adolygu'r ddogfen, a'u mewngludo eto drwy ddewis y botwm "Uwchlwytho ffeil".

Export Group Set

Gallwch allgludo ffeiliau CSV grwpiau neu aelodau, neu'r ddwy ffeil ar yr un pryd.

export groups or members CSVs files, or both files at the same time

Dewiswch y tab Allgludo ac wedyn dewiswch unrhyw ffeil a allgludwyd o'r rhestr i'w lawrlwytho. Cofiwch gadw'r ffeil fel ffeil CSV ar eich dyfais.

Open exported files in the Export  tab after downloading