Un-i-un neu un-i-lawer.

Ar gyfer pob cwrs, mae Blackboard Collaborate yn creu dau fath o ystafell nad oes angen eu trefnu.

Ystafell Cwrs: Ystafell ddiofyn a ddarperir ar gyfer eich cwrs sy'n para'r un mor hir â'ch cwrs. Yn ddiofyn, mae'r ystafell yn cael ei henwi gydag enw eich cwrs ac mae bob amser ar gael.

 • Yn ddiofyn, bydd myfyrwyr yn dod i mewn i'ch Ystafell Gwrs fel cyfranogwyr. Mae hyfforddwyr a gweinyddwyr yn dod i mewn fel cymedrolwyr. Gallwch ganiatáu i'r holl gyfranogwyr ymuno fel cymedrolwyr er mwyn i gydweithredu allu dechrau heb eich presenoldeb.
 • Gallwch ddiffodd eich Ystafell Gwrs yn llwyr ar lefel y cwrs, os mynnwch.
 • Defnyddiwch eich Ystafell Gwrs i gyfarwyddo myfyrwyr â strwythur eich cwrs, cyflwyno cysyniadau newydd, cynnal sesiynau cwestiwn ac ateb, arwain sesiynau astudio, a graddio cyflwyniadau grŵp.

Fy Ystafell: Ystafell ddiofyn a ddarperir ar gyfer pob hyfforddwr sy'n parhau cyhyd â'ch bod yn cadw cyfrif ar y system. Yn ddiofyn, mae'r ystafell yn cael ei henwi gyda'ch enw ac mae bob amser ar gael.

 • Gallwch gyrchu Fy Ystafell o unrhyw gwrs lle mae gennych rôl hyfforddwr.
 • Gallwch beidio â chaniatáu i gyfranogwyr o gwrs penodol ddod i mewn i'ch ystafell.
 • Yn ddiofyn, bydd myfyrwyr yn dod i mewn i'ch ystafell fel cyfranogwyr. Gallwch ganiatáu i'r holl fyfyrwyr ymuno fel cymedrolwyr neu ganiatáu i ddefnyddwyr penodol o gwrs rydych yn ei addysgu ymuno â'ch ystafell.
 • Defnyddiwch Fy Ystafell i ddarparu oriau swyddfa neu help i ddefnyddwyr ar draws eich cyrsiau i gyd. Pan fydd preifatrwydd yn bryder, crëwch sesiwn newydd a chyfyngu mynediad i ddim ond y defnyddiwr y bydd angen trafod mater â nhw.

Nid oes gan rôl y cynorthwyydd dysgu Fy Ystafell, ond gall drefnu sesiwn a chael mynediad fel cymedrolwr.

Eich sefydliad sy'n rheoli p'un a yw Fy Ystafell ac Ystafell Cwrs ar gael ai beidio. Gallwch wneud un ystafell, neu'r ddwy ohonynt, yn anhygyrch ar lefel y cwrs.


Tudalen Blackboard Collaborate

Gallwch ddod o hyd i'ch ystafelloedd Blackboard Collaborate yn newislen Offer eich cwrs.

Gallwch fynd i ystafell bresennol, golygu gosodiadau ar gyfer ystafelloedd presennol, gosod rhagosodiadau rydych am eu creu, creu sesiynau newydd o'r tudalen hwn, a chwilio sesiynau a chofnodion presennol.

I fynd i mewn i ystafell, dewiswch Ymuno â'r Ystafell. Mae'r opsiwn Ymuno â'r Ystafell yn ymddangos dim ond os yw'r sesiwn yn barod i'w lansio. Ar y dudalen Manylion Ystafell, dewiswch Ymuno â'r Ystafell i gychwyn Blackboard Collaborate.

Gallwch addasu unrhyw un o'ch ystafelloedd. Dewiswch Golygu Ystafell i addasu gosodiadau ar gyfer siaradwyr ar yr un pryd, negeseuon preifat, opsiynau recordio, a mwy.


Lansiwr Blackboard Collaborate

Mae’r Lansiwr Blackboard Collaborate yn offeryn ar gyfer Windows a Mac sy’n darparu ffordd gyfleus a dibynadwy i chi lansio’ch sesiynau cynadledda gwe a recordiadau Blackboard Collaborate. Mae'r lansiwr yn defnyddio ffeil .collab i lansio Blackboard Collaborate gan ddefnyddio fersiwn adnabyddus a sefydlog o Java. Gan fod y lansiwr yn cynnwys y Java gofynnol, nid oes angen i chi osod a chynnal fersiwn y system o Java.

Mwy am y Lansiwr Blackboard Collaborate


Ychwanegu dolen cwrs

Defnyddiwch ddolenni cwrs i roi mynediad ar unwaith i fyfyriwr i ystafell Collaborate. Dewiswch Ychwanegu Dolen i greu dolen cwrs i'r ystafell mewn un o'ch ardaloedd cwrs, fel ardal gynnwys neu ffolder. Pan fyddwch yn ychwanegu dolen cwrs, gall myfyrwyr gyrchu'r ystafell ar adeg ddynodedig ynghyd â'r cynnwys perthnasol yn eich cwrs.


Caniatáu gwesteion

Gallwch anfon URL at westeion i gyrchu eich sesiwn Blackboard Collaborate. Yn y ffenestr naid, ychwanegwch gyfeiriadau e-bost eich gwesteion a dewiswch Anfon Gwahoddiadau. Yn yr e-bost oddi wrthych, gall eich gwesteion weld manylion y sesiwn fel pan fydd y sesiwn yn dechrau ac yn gorffen. Ar ô agor yr URL, gallant gyrchu'r un ddolen Ymuno â'r Ystafell â'ch myfyrwyr i gychwyn Blackboard Collaborate.


Chwilio am sesiynau a recordiadau

Teipiwch air neu ymadrodd allweddol yn y blwch Chwilio i leoli sesiwn neu recordiad penodol. Gallwch hefyd ddarparu ystod dyddiad ar gyfer y chwiliad. Mae canlyniadau wedi eu cyfyngu i sesiynau a drefnwyd neu recordiadau ar gael a restrwyd yn y cwrs rydych ynddo.


Creu sesiwn newydd

Gallwch greu sesiynau unigol ar gyfer achlysuron penodol, fel adolygiadau prawf, gweithgaredd grŵp, ac ar gyfer teithio a thrafod cynnwys yn eich cwrs. Pan fydd preifatrwydd yn bryder, crëwch sesiwn newydd a chyfyngu mynediad i ddim ond y defnyddiwr y bydd angen trafod mater â nhw. Dewiswch Gosodiadau Diofyn i greu gosodiadau y gallwch eu defnyddio pryd bynnag y byddwch yn creu sesiynau newydd. Er enghraifft, rydych bob amser eisiau chwe seinydd ar yr un pryd ac eisiau recordiadau o'r sesiynau i gychwyn yn awtomatig.

Gwybodaeth sesiwn

Rhowch enw disgrifiadol i helpu myfyrwyr i ddewis pa sesiwn i fynd i fewn iddi heb broblem.

Gallwch osod y sesiwn i ddechrau a stopio ar amserau penodedig, ac ailadrodd ar ysbeidiau rheolaidd. Gallwch bennu hefyd faint o amser cyn y sesiwn y caniateir i gyfranogwyr ddod i mewn.

Opsiynau ystafell

Gallwch greu sesiwn sy'n benodol i'r cwrs hwn, neu sy'n cael ei rannu â chyrsiau eraill rydych yn eu haddysgu. Dewiswch y cyrsiau rydych eisiau eu cynnwys.

Dewiswch yr Opsiynau Telegynadledda:

 • Mae Blackboard Collaborate yn darparu'r gallu i ddewis telegynadledda sydd wedi'i ymgorffori, a fydd yn cynhyrchu'r rhif galwad gynhadledd, PIN arweinydd a PIN cyfranogwyr. Bydd myfyrwyr a gwesteion sy'n cyrchu sesiwn yn gweld y wybodaeth hon cyn iddynt ddod i'r ystafell.
 • Ar gyfer yr opsiwn Defnyddio trydydd parti, mae angen i chi ddarparu'r wybodaeth y mae ei hangen ar ddefnyddwyr i gyrchu'r sesiwn.
 • Ar gyfer yr opsiwn VoIP, gall defnyddwyr glywed y darllediad sain ar-lein trwy uchelseinyddion eu cyfrifiadur.

  Gall Blackboard Collaborate ond nodi'n weledol pa gyfranogwr sy'n siarad wrth ddefnyddio VoIP.

Integreiddiad y Ganolfan Raddau

Gyda'r gosodiad Ychwanegu colofn radd?, gallwch ychwanegu colofn yn y Ganolfan Raddau'n awtomatig ar ôl i sesiwn ddod i ben. Rhowch y pwyntiau rydych am eu dynodi ar gyfer y gweithgaredd hwn.


Gweld presenoldeb yn y sesiwn

Ar ôl i sesiwn ddod i ben, gallwch gyrchu adroddiad presenoldeb a gwthio pwyntiau i'r Ganolfan Raddau. Mae'r pwyntiau ar gyfer presenoldeb yn unig. Yn newislen y sesiwn, dewiswch Gweld Presenoldeb yn y Sesiwn.

Ar y dudalen Gweld Presenoldeb yn y Sesiwn, gallwch weld rhestr o'r myfyrwyr a fynychodd y sesiwn. Os oedd myfyriwr wedi gadael y sesiwn a dychwelyd, mae ei enw neu ei henw'n ymddangos yn y rhestr eto.

I ddyfarnu pwyntiau a bennwyd ymlaen llaw ar gyfer dod i'r sesiwn, dewiswch Postio Presenoldeb i'r Ganolfan Raddau. Ni allwch ddewis pa ddefnyddwyr sy'n derbyn pwyntiau, ond gallwch addasu pwyntiau ar gyfer defnyddwyr unigol o'u tudalennau Manylion Gradd yn y Ganolfan Raddau.

Yn y Ganolfan Raddau, pwyntiwch i'r pennyn colofn i weld mwy o wybodaeth am y golofn ar y Bar Gwybodaeth Graddau. Gallwch olygu teitl y golofn yn newislen pennyn y golofn.


Opsiynau Tele-gynhadledd a VoIP Corfforedig

Gyda Blackboard Collaborate, gallwch ddewis tele-gynhadledd corfforedig, a fydd yn cynhyrchu rhif galwad y gynhadledd, PIN arweinydd, a PIN cyfranogwr yn ddeinamig. Bydd myfyrwyr a gwesteion sy'n cyrchu sesiwn yn gweld y wybodaeth hon cyn iddynt ddod i'r ystafell.

Gyda'r opsiwn VoIP, (Llais dros Brotocol Rhyngrwyd) gall defnyddwyr glywed y sesiwn trwy seinyddion eu cyfrifiadur neu glustffonau USB. Gyda chlustffonau, mae llai o sŵn ac atseiniau allanol.

Mae VoIP hefyd yn eich helpu i wahaniaethu rhwng siaradwyr. Mae eicon microffon yn ymddangos nesaf at enw'r cyfranogwr pan fydd e neu hi'n siarad. Ar gyfer dosbarthiadau mawr, gall hyn eich helpu i ddeall pwy sy'n deall y deunydd neu bwy sydd angen help ychwanegol.

Gallwch hefyd ddewis defnyddio opsiwn trydydd parti ar gyfer eich sesiynau. Mae angen i chi roi'r wybodaeth i gyfranogwyr i gyrchu'r sesiwn.