Aildrefnu gwedd rhestr llyfr graddau

Gallwch newid trefn eitemau yn eich llyfr graddau. Symudwch eitemau i gyfateb i'r drefn ar dudalen Cynnwys y Cwrs neu'r drefn rydych am i fyfyrwyr gwblhau'r gwaith.

Yn y wedd rhestr llyfr graddau, pwyswch yr eicon Symud yn rhes yr eitem rydych am ei symud. Llusgwch yr eitem i'r lleoliad newydd a rhyddhewch yr eitem. Mae'r drefn a ddewiswch hefyd yn ymddangos yn y golwg grid ac ar dudalennau Graddau myfyrwyr.

Ni allwch symud eitemau yn y golwg grid ar hyn o bryd.