Offer

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Offer i gyrchu’r swyddogaethau cyffredinol sydd y tu allan i gwrs.

Mae offer Blackboard sydd ar gael ar draws cyrsiau yr ydych yn gyfarwydd â hwy ar gael ar y dudalen Offer, megis y Casgliad o Gynnwys, nodau, arolygon menter a phortffolios.

Nid yw'ch tudalen yn orlawn oherwydd rydych yn gweld yr offer sydd gennych fynediad atynt yn unig.