Ynglŷn â gosodiadau hysbysiadau

Os welwch restr lle mae'ch enw yn ymddangos, mae'ch cyrisau'n ymddangos ym mhrofiad Ultra. Mae'r system hysbysiadau ymlaen o hyd.

Ar banel Gosodiadau Hysbysiadau eich ffrwd gweithgarwch, gallwch ddewis pa hysbysiadau derbyniwch chi am weithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • Ffrwd gweithgarwch: Dewiswch ba weithgareddau sy'n ymddangos ar dudalen eich Ffrwd.
 • E-bost: Os ydych eisiau derbyn hysbysiadau e-bost, ychwanegwch gyfeiriad e-bost at eich tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.
 • Negeseuon testun: Os ydych eisiau derbyn negeseuon testun ar eich ffôn symudol, ychwanegol rif ffôn i'ch tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.
 • Hysbysiadau gwthio: Os ydych am dderbyn hysbysiadau gwthio, dewiswch pa mor aml ac am ba weithgareddau rydych am dderbyn hysbysiadau. Bydd negeseuon yn ymddangos ar eich dyfais symudol os ydych wedi gosod yr ap symudol Blackboard Instructor.

Dewis sut a phryd rydych yn cael hysbysiadau

Gallwch ddewis pa fathau o hysbysiadau a dderbyniwch a sut rydych eisiau eu derbyn.

Ar eich tudalen Ffrwd Gweithgarwch, dewiswch yr eicon Gosodiadau Frwd i agor y panel Gosodiadau Hysbysiadau. Gallwch gyrchu'r gosodiadau hyn o'ch tudalen broffil hefyd.

Hysbysiadau'r ffrwd

Gallwch reoli pa weithgareddau sy'n ymddangos yn eich ffrwd. Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau'r Ffrwd i agor y panel.

Mae hysbysiadau am ddyddiadau dyledus ac eitemau sy'n barod i raddio bob tro'n ymddangos yn eich ffrwd.

Dewiswch ba hysbysiadau derbyniwch am weithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • Cyhoeddiadau'r sefydliad
 • Cyhoeddiadau cwrs
 • Cynnwys newydd
  • Ychwanegwyd asesiad
  • Ychwanegwyd cynnwys
 • Eitemau a raddir newydd
 • Cyrsiau newydd ar gael
 • Angen cymodi graddau
 • Hysbysiadau perfformiad myfyrwyr
  • Myfyrwyr sy'n cymryd rhan neu a allai fod angen cymorth arnynt
  • Cymharu graddau myfyrwyr â'u lefelau gweithgarwch
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi ac yn absennol
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi ac yn methu
  • Nifer o fyfyrwyr sydd ar ei hôl hi, yn absennol ac yn methu
 • Trafodaeth newydd
 • Digwyddiad calendr newydd
 • Cwrs neu gyfundrefn newydd
 • Gweithgarwch blog
  • Postiwyd cofnod blog
  • Golygwyd cofnod blog
  • Postiwyd sylw blog
 • Gweithgarwch dyddlyfr
  • Postiwyd cofnod dyddlyfr
  • Golygwyd cofnod dyddlyfr
  • Postiwyd sylw dyddlyfr
 • Gweithgarwch Wiki
  • Crëwyd tudalen Wiki
  • Golygwyd tudalen Wiki
  • Postiwyd sylw Wiki

Gallwch ddewis derbyn pob hysbysiad neu rai hysbysiad o fath penodol. Mae tic yn ymddangos pan ydych yn dewis pob hysbysiad. Mae llinell yn ymddangos pan ydych yn dewis rhai hysbysiadau.

Hysbysiadau e-bost

Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau E-bost i agor y panel.

Os nad ydych wedi ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich tudalen Proffil, ni fyddwch yn gweld unrhyw opsiynau yn nhab Gosodiadau Hysbysiadau E-bost.

Ni fydd gweithgareddau mudiadau yn sbarduno hysbysiadau e-bost.

Dewiswch ba mor aml rydych eisiau derbyn e-byst ar gyfer gweithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau:

 • Anfon e-bost ataf ar unwaith: Derbyn hysbysiad unigol ar gyfer pob gweithgarwch dewiswch chi o'r rhestr.
 • E-bostiwch fi unwaith y diwrnod: Caiff yr holl hysbysiadau eu casglu a'u hanfon unwaith y diwrnod ar amser a bennir gan eich sefydliad.

Yn y rhestr Hysbyswch fi ar e-bost am y gweithgareddau hyn, dewiswch ba hysbysiadau rydych eisiau eu derbyn:

 • Eitemau a raddir newydd
 • Negeseuon newydd
 • Negeseuon trafodaeth newydd
 • Cynnwys newydd a ychwanegwyd
 • Dyddiadau dyledus newydd ac ar ddod
 • Eitemau dyledus hwyr
 • Cyrsiau newydd ar gael

Cliriwch yr holl flychau ticio os nad ydych eisiau derbyn e-byst am y gweithgareddau yn y rhestr.

Hysbysiadau gweithgarwch cwrs yn ôl gwedd cwrs
Gweithgarwch Cwrs Gwedd Cwrs
Eitemau a raddir newydd Aseiniadau a phrofion sydd angen graddio
Negeseuon newydd Ie
Negeseuon trafodaeth newydd Caiff y rhain eu hanfon yn yr dyddiol yn unig
Cynnwys newydd a ychwanegwyd Aseiniadau a phrofion a ychwanegwyd

Eitemau cynnwys a ychwanegwyd
Dyddiadau cyflwyno newydd ac i ddod

Fe'i anfonir pan fydd asesiad ar gael a 24 awr cyn y dyddiad cyflwyno

Hefyd, fe'i anfonir pan fyddwch yn creu eitem a ychwanegwyd â llaw sydd â dyddiad cyflwyno
Aseiniadau a phrofion dyledus

Eitemau dyledus: Eitemau a ychwanegwyd â llaw yn eich Llyfr Graddau
Eitemau dyledus hwyr Aseiniadau a phrofion dyledus hwyr
Cyrsiau newydd ar gael Ie

Cyrsiau a adferwyd

Pan gaiff un o becynnau'ch cwrs ei adfer, byddwch yn derbyn e-bost gyda manylion am nifer yr eitemau newydd. Dewiswch y ddolen i fynd i'ch cwrs.

Hysbysiadau neges destun

Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau Neges Destun i agor y panel.

Os nad ydych wedi ychwanegu rhif ffôn at eich tudalen proffil, ni fyddwch yn gweld unrhyw opsiynau yn nhab Gosodiadau Hysbysiadau Neges Destun.

Ni fydd gweithgareddau sefydliad yn sbarduno hysbysiadau neges destun.

Yn rhestr Hysbysu fi trwy neges destun am y gweithgareddau hyn, dewiswch ba hysbysiadau rydych eisiau eu derbyn:

 • Eitemau a raddir newydd
 • Negeseuon newydd

Cliriwch yr holl flychau ticio os nad ydych eisiau derbyn negeseuon testun am y gweithgareddau yn y rhestr.

Hysbysiadau gweithgarwch cwrs yn ôl gwedd cwrs
Gweithgarwch Cwrs Gwedd Cwrs
Eitemau a raddir newydd Aseiniadau a phrofion sydd angen graddio
Negeseuon newydd Ie

Hysbysiadau gwthio

Anfonir hysbysiadau gwthio i ddyfais symudol lle rydych wedi gosod yr ap Blackboard Instructor. Gallwch reoli pa hysbysiadau gwthio sy’n cael eu hanfon at eich dyfais symudol yn y moddau hyn:

 • Blackboard ar y we: Mewngofnodi i Blackboard ar borwr gwe a llywio i’ch Ffrwd Gweithgarwch. Dewiswch yr eicon Gosodiadau'r Ffrwd. O'r panel Gosodiadau Hysbysiadau, dewiswch y tab Gosodiadau Hysbysiadau Gwthio.
 • Ap Blackboard Instructor: Ym mhrif ddewislen yr ap, tapiwch ar Gosodiadau. Rheoli hysbysiadau gwthio yn yr ap.

Dewiswch ba hysbysiadau gwthio rydych am eu derbyn am weithgareddau yn eich cyrsiau:

 • Cynnwys a thrafodaethau newydd a ychwanegwyd
 • Ymatebion trafodaethau newydd