Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Wrthi’n adeiladu cwricwlwm? Nid oes angen dechrau o'r dechrau.

Mae creu cynnwys ar gyfer eich cyrsiau yn cymryd amser a chynllunio meddylgar. Os ydych yn addysgu nifer o gyrsiau sy'n defnyddio cynnwys tebyg, efallai y byddwch am gopïo eitemau cynnwys a ffolderi rhwng cyrsiau i helpu i arbed amser. Yn Golwg Cwrs Ultra, gallwch gopïo cynnwys o gyrsiau eraill rydych yn eu haddysgu, fel nad does rhaid i chi ddechrau â llech wag.

Gallwch adeiladu'ch rhestr o gynnwys yn gyflym i gopïo o gwrs arall. Gallwch ddewis copïo darnau lluosog o gynnwys ar draws eich cyrsiau, gan gynnwys yr holl gynnwys yn eich cyrsiau. Dechreuwch o'r dudalen Cynnwys y Cwrs.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Mathau o gynnwys a gefnogir

Gallwch wirio a yw'r nodweddion neu fathau o gynnwys rydych yn eu haddysgu yn: cael eu cefnogi gan declyn Trosi Cwrs, ymddangos yn y Copi Cynnwys Gronynnol neu a ydynt yn copïo wrth greu Copi Gronynnol o gyrsiau eraill rydych yn eu haddysgu:

Mathau o gynnwys a nodweddion a gefnogir
NODWEDD NEU FATH O GYNNWYS Yn cael eu cefnogi gan declyn Trosi Cwrs Yn ymddangos yn y Copi Cynnwys Gronynnol U Yn cael eu copïo wrth greu copi Cynnwys Gronynnol
Modiwl Dysgu YDY YDY YDY
Pecyn Cynnwys (SCORM) YDY YDY YDY
Ffolder Cynnwys YDY YDY YDY
Eitem YDY NAC YDY YDY
Ffeil YDY YDY YDY
Sain YDY YDY YDY
Delwedd YDY YDY YDY
Fideo YDY YDY YDY
Dolen We YDY YDY YDY
Profion YDY YDY YDY
Aseiniadau YDY YDY YDY
Trafodaethau YDY YDY YDY
Grwpiau YDY NAC YDY NAC YDY
Defnyddwyr YDY NAC YDY NAC YDY
Cyhoeddiadau YDY NAC YDY NAC YDY
Presenoldeb YDY NAC YDY NAC YDY
Nodau YDY NAC YDY YDY
Dyddlyfrau YDY YDY YDY
Cyfarwyddiadau YDY NAC YDY YDY
SafeAssign YDY NAC YDY YDY
Cronfeydd YDY NAC YDY NAC YDY
Llyfr Graddau YDY NAC YDY YDY

Ni chefnogir offer LTI.


Dewiswch gynnwys i’w gopïo

Gallwch gopïo'r holl gynnwys neu ddewis eitemau unigol o'r cyrsiau eraill rydych yn eu haddysgu. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch Copïo Cynnwys. Neu, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Copïo Cynnwys. Mae'r panel Copïo Cynnwys yn agor.

Nid yw'r opsiwn Copïo Cynnwys ar gael ar gyfer cyrsiau ym modd rhagolwg Ultra. Gallwch ond gopïo cynnwys o gyrsiau eraill yn y Wedd Cwrs Ultra.

Ni chynhwysir data presenoldeb wrth ichi gopïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol.

Rhagor am bresenoldeb a chopïo cynnwys

  1. Yn y panel Copïo Cynnwys, bydd pob un o'ch cyrsiau yn ymddangos yn y rhestr Eich Cyrsiau a Mudiadau. Os ydych yn addysgu nifer o gyrsiau, gallwch chwilio i ddod o hyd i gyrsiau yn ôl enw neu ID cwrs.
  2. Adeiladwch eich rhestr o gynnwys i’w gopïo:
    • Dewiswch flwch nodi cwrs i gopïo ei holl gynnwys i’r cwrs presennol.
    • Dewiswch enw cwrs i archwilio ei gynnwys a dewiswch y blychau nodi wrth ymyl y ffolderi a'r eitemau rydych am eu copïo.
    • Gwneud y ddau! Gallwch gopïo'r holl gynnwys o un cwrs ac ychydig o eitemau oddi wrth un arall. Defnyddiwch yr opsiwn Copïo Cynnwys i gopïo cynnwys o fwy nag un cwrs ar y tro.
  3. Yn yr adran Eitemau a Ddewiswyd ar waelod y panel, dewiswch Gweld Popeth i adolygu’ch dewisiadau a chlirio'r blychau ticio nesaf at unrhyw eitemau nad ydych eisiau eu copïo.
  4. I fynd yn ôl i'r rhestr o gyrsiau a mudiadau, dewiswch yr X nesaf at Eitemau a Ddewiswyd yn y bar du ar frig y panel.

Mae blychau ticio yn ymddangos yn wahanol pan fyddwch yn dewis cyrsiau cyfan neu un neu fwy o eitemau mewn cwrs. Mae marc ticio yn dangos eich bod wedi dewis y cwrs cyfan i’w gopïo. Mae llinell yn dangos eich bod wedi dewis rhai darnau o gynnwys mewn cwrs. Pan fyddwch yn gweld yr eitemau mewn cwrs, dewiswch yr eicon llyfr i agor dewislen i lywio’n ôl i’r rhestr o’ch cyrsiau a mudiadau.

Barod i gopïo? Ar ôl ichi gwblhau eich detholiadau, dewiswch Copïo'r Cynnwys a Ddetholwyd ac mae'r copïo yn dechrau. Mae dangosyddion statws ar y dudalen Cynnwys y Cwrs yn dangos y cynnydd. Mae neges lwyddiant yn ymddangos pan fydd y weithred yn cwblhau. Ychwanegir y cynnwys a gopïwyd at ddiwedd y rhestr gynnwys.


Problemau ac eithriadau wrth gopïo cynnwys

Os yw'r system yn profi problemau ynghylch copïo cynnwys, mae adroddiad gwall yn ymddangos ar frig y dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch Gweld Manylioni ddysgu rhagor ynghylch pam na wnaeth y cynnwys gopïo.

Ar y panel Manylion Copïo, gallwch weld a yw'r problemau'n gysylltiedig â chysylltedd eich gweinyddwr neu'r cynnwys ei hun. Dewiswch gofnod i weld pam na chafodd yr eitem ei gopïo'n llwyddiannus.


Gosodiadau gwelededd yng nghopi’r cynnwys

Pan fyddwch yn copïo cynnwys cwrs cyfan, caiff y gosodiadau gweladwyedd eu cadw pan ychwanegir y cynnwys at y cwrs newydd. Er enghraifft, mae cynnwys cudd yn y cwrs a gopïwyd wedi'i guddio yn y cwrs y gwnaethoch ei gopïo iddo. Mae'r cynnwys wedi'i osod i Wedi’i Guddio rhag myfyrwyr os ydych yn copïo eitemau unigol i'ch cwrs.

Adolygwch bob eitem sydd wedi'i chopïo er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr weld y cynnwys rydych am ei ddangos.