Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Wrthi’n adeiladu cwricwlwm? Nid oes angen dechrau o'r dechrau.

Mae creu cynnwys ar gyfer eich cyrsiau yn cymryd amser a chynllunio meddylgar. Os ydych yn dysgu nifer o gyrsiau sy'n defnyddio cynnwys tebyg, efallai y byddwch am gopïo eitemau cynnwys a ffolderi rhwng cyrsiau i arbed amser. Yn y Wedd Cwrs Ultra, gallwch gopïo cynnwys o gyrsiau eraill rydych yn eu dysgu, felly ni fydd rhaid i chi ddechrau o'r newydd.

Gallwch gopïo cyrsiau cyfan a/neu ddewis eitemau unigol o gyrsiau eraill rydych yn eu dysgu ar hyn o bryd neu rydych wedi'u dysgu yn y gorffennol. Gallwch hefyd gyfuno eitemau o gyrsiau lluosog â chopi cwrs llawn neu gopïau unigol o eitemau drwy ddewis y blychau ticio.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Darllen rhagor am:

Chwilio am sut i fudo cyrsiau o Canvas, Brightspace, neu Moodle yn lle hyn? 


Copïo cwrs cyfan

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch y ddewislen tri dot wrth ochr yr opsiwn chwilio ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch Copïo Eitemau o'r gwymplen.

Image of the More options menu on the Course Content page with Copy Items highlighted

Bydd rhestr o'ch cyrsiau yn ymddangos. Os nad yw'r cwrs rydych yn chwilio amdano ar y dudalen gyntaf, defnyddiwch y saethau i lywio neu ddefnyddio'r bar chwilio. Gallwch hefyd chwilio am Fudiadau trwy ddewis y tab Mudiadau.

Dewiswch flwch ticio wrth ochr enw'r cwrs i greu copi o'r cwrs cyfan.

Image of the Copy Items page, with the checkbox beside one course selected

Ni allwch greu copi o gwrs cyfan o'r cwrs rydych yn gweithio ynddo ar hyn o bryd. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi llywio allan o'r cwrs rydych am greu copi o'r cwrs cyfan ar ei gyfer cyn ei gopïo.

Pan fyddwch yn creu copi o gwrs cyfan, cedwir pob gosodiad (gan gynnwys dyddiadau cyflwyno, cyflyrau gwelededd ac amodau rhyddhau). Ond, nid oes modd copïo dolenni cwrs sydd y tu mewn i fodiwlau dysgu sydd â dilyniant gorfodol. Mae hyn yn atal defnyddwyr rhag llywio y tu allan i'r opsiwn dilyniant gorfodol. Pan fyddwch yn copïo dolen gwrs, caiff yr holl gynnwys cysylltiedig ei gopïo hefyd.

Dewiswch Dechrau Copïo.

Mae copïo'n broses sy'n digwydd mewn ciw. Mae'r troellwr sy'n ymddangos ar waelod tudalen Cynnwys y Cwrs yn wiriad dilysu. Nid oes angen i chi aros ar dudalen Cynnwys y Cwrs er mwyn prosesu'r copi. Os ydych eisiau gwirio a yw copïo wedi'i gwblhau, ewch i'r ddewislen Mwy o opsiynau ar dudalen Cynnwys y Cwrs a dewiswch Tasgau a Logiau'r Cwrs.

Image of the Course Content page with Course Tasks and Logs highlighted on the More options menu

Gwylio fideo am Gopïo cynnwys yn Blackboard Learn

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.

Fideo: Copïo cynnwys yn Blackboard Learn 


Copïo eitemau cwrs unigol

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch y ddewislen tri dot wrth ochr yr opsiwn chwilio ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch Copïo Eitemau o'r gwymplen.

Image of the More options menu on the Course Content page with Copy Items highlighted

Bydd rhestr o'ch cyrsiau yn ymddangos. Os nad yw'r cwrs rydych yn chwilio amdano ar y dudalen gyntaf, defnyddiwch y saethau i lywio neu ddefnyddio'r bar chwilio. Gallwch hefyd chwilio am Fudiadau trwy ddewis y tab Mudiadau.

Dewiswch y saeth wrth ochr enw cwrs i weld yr eitemau sydd ar gael i'w copïo. Mae'r categorïau canlynol ar gael:  

  • Cynnwys: Eitemau sydd wedi'u rhestru ar y tab Cynnwys ar gyfer y cwrs hwnnw.
  • Trafodaethau: Eitemau sydd wedi'u rhestru ar y tab Trafodaethau ar gyfer y Cwrs hwnnw.
  • Banciau Cwestiynau: Pob Banc Cwestiynau sydd ar gael ar gyfer y cwrs hwnnw.
  • Cyfarwyddiadau: Pob Cyfarwyddyd sydd ar gael ar gyfer y cwrs hwnnw.
  • Cynlluniau Graddio: Pob Cynllun Graddio sydd ar gael ar gyfer y cwrs hwnnw.

Hyd yn oed os ydych yn dewis pob blwch ticio, copi eitem unigol yw hwn o hyd. Nid yw copïo eitemau unigol yn cadw amodau rhyddhau na chyflyrau gwelededd. Os ydych eisiau cadw'r gosodiadau hynny, ewch yn ôl i'r rhestr o gyrsiau a dewiswch y blwch ticio wrth ochr enw'r cwrs, ac wedyn Dechrau Copïo i wneud copi llawn o'r cwrs.

Dewiswch gategori i weld yr eitemau sydd ar gael i'w copïo. Wedyn, dewiswch y blychau ticio ar gyfer eitemau yr hoffech eu copïo. Mae'r cynnwys wedi'i osod i Yn gudd o fyfyrwyr yn awtomatig os ydych yn copïo eitemau unigol i'ch cwrs.

Image of the Copy Items page, with several categories of course item selected whereas others are not

Adolygwch bob eitem sydd wedi'i chopïo er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr weld dim ond y cynnwys rydych am ei ddangos a bod y dyddiadau cyflwyno'n gywir. Gallwch ddefnyddio'r nodwedd Swp-olygu i ddiweddaru gwelededd a dyddiadau cyflwyno ar yr un pryd. Ewch i "Swp-olygu" i gael rhagor o wybodaeth am y nodwedd hon.

Nid oes modd copïo dolenni cwrs sydd y tu mewn i fodiwlau dysgu sydd â dilyniant gorfodol. Mae hyn yn atal defnyddwyr rhag llywio y tu allan i'r opsiwn dilyniant gorfodol. Pan fyddwch yn copïo dolen gwrs, caiff yr holl gynnwys cysylltiedig ei gopïo hefyd. Nid oes modd copïo eitemau LTI drwy gopïo eitemau cwrs unigol hefyd. Os ydych eisiau copïo eitem LTI, gwnewch gopi o'r cwrs llawn yn lle hynny.

 Dewiswch Dechrau Copïo

Mae copïo'n broses sy'n digwydd mewn ciw. Mae'r troellwr sy'n ymddangos ar waelod tudalen Cynnwys y Cwrs yn wiriad dilysu. Nid oes angen i chi aros ar dudalen Cynnwys y Cwrs er mwyn prosesu'r copi. Os ydych eisiau gwirio a yw copïo wedi'i gwblhau, ewch i'r ddewislen Mwy o opsiynau ar dudalen Cynnwys y Cwrs a dewiswch Tasgau a Logiau'r Cwrs.

Image of the Course Content page with Course Tasks and Logs highlighted on the More options menu

Copïo o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol

Bydd rhestr o'ch cyrsiau yn ymddangos. Os nad yw'r cwrs rydych yn chwilio amdano ar y dudalen gyntaf, defnyddiwch y saethau i lywio neu ddefnyddio'r bar chwilio. Gallwch chwilio am Fudiadau hefyd drwy ddewis y tab Mudiadau. Gweler "Copïo cwrs cyfan" neu "Copïo eitemau cwrs unigol" uchod i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud copi o gwrs llawn neu gopïo eitem gwrs unigol.

Nid yw'r opsiwn Copïo Cynnwys ar gael ar gyfer cyrsiau ym modd rhagolwg Ultra. Gallwch ddim ond copïo cynnwys o gyrsiau eraill yn y Wedd Cwrs Ultra. Os ydych eisiau copïo cwrs ym modd rhagolwg Ultra, dychwelwch y trosiad i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol neu gwblhau trosi i'r Wedd Cwrs Ultra.

Ni chynhwysir data cyfranogiad wrth i chi gopïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs sydd eisoes yn bodoli.

Mae'r tabl isod yn amlinellu sut mae mathau o gynnwys yn cael eu trosi o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra. Nid yw eitemau sydd wedi'u labelu fel N/A, hynny yw Nid ydynt Ar Gael, yn cael eu trosi. Nid oes modd dewis yr eitemau hyn i'w copïo neu byddant yn cael eu fflagio fel eithriadau.

Mathau o gynnwys a nodweddion a gefnogir
MATH O GYNNWYS Y WEDD CWRS GWREIDDIOLMAE'N CAEL EI DROSI YNCOPÏO'R CWRS CYFANCOPÏO EITEM UNIGOL
Baner CwrsDelwedd y CwrsYDYNAC YDY
Maes Cynnwys Dewislen CwrsFfolderYDYYDY
Tudalen Wag Dewislen CwrsDogfenYDYYDY
Tudalen Modiwl Dewislen CwrsN/AN/AN/A
Dolen Offeryn Dewislen CwrsN/AN/AN/A
Dolen Gwrs Dewislen CwrsN/AN/AN/A
Is-bennawd Dewislen y Cwrs N/AN/AN/A
Rhannwr Dewislen CwrsN/AN/AN/A
EitemDogfenYDYYDY
FfeilFfeilYDYYDY
SainFfeilYDYYDY
DelweddFfeilYDYYDY
FideoFfeilYDYYDY
Dolen WeDolen WeYDYYDY
Modiwl DysguModiwl DysguYDYYDY
Cynllun GwersFfolderYDYYDY
Maes LlafurN/AN/AN/A
Pecyn Cynnwys (SCORM)Pecyn SCORMYDYYDY
Ffolder CynnwysFfolderYDYYDY
Tudalen WagDogfenYDYYDY
Cyfuniad FlickrDolen WeYDYYDY
PrawfPrawfYDYYDY
Cronfa GwestiynauBanc CwestiynauYDYYDY
ArolwgFfurflenYDYYDY
AseiniadAseiniadYDYYDY
Hunan Adolygiad ac Adolygiad gan GyfoedionN/AN/AN/A
BlogN/AN/AN/A
DyddlyfrDyddlyfrYDYYDY
WikisN/AN/AN/A
Fforwm Trafod gyda "caniatáu i aelodau greu edeifion newydd" wedi'i ddewis.TrafodaethYDYNAC YDY
Fforwm Trafod gyda "caniatáu i aelodau greu edeifion newydd" heb ei ddewis.FfolderYDYNAC YDY
Edeifion Trafod o fewn Fforwm gyda "caniatáu i aelodau greu edeifion newydd" heb ei ddewis.TrafodaethYDYNAC YDY
CyhoeddiadauCyhoeddiadauYDYYDY
NodauNodauYDYNAC YDY
CyfarwyddiadauCyfarwyddiadauYDYYDY
CategorïauCategorïauYDYNAC YDY
Sgemâu GraddioSgemâu GraddioYDYYDY

Problemau ac eithriadau wrth gopïo cynnwys

Os yw'r system yn profi problemau ynghylch copïo cynnwys, bydd adroddiad gwall yn ymddangos ar frig tudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch Gweld yr Eithriadau i ddysgu rhagor ynghylch pam mae copïo'r cynnwys wedi methu. Nid yw'r rhan fwyaf o eithriadau o bwys ac ni fydd angen unrhyw addasiad gennych. Ar banel yr Adroddiad Eithriadau, dewiswch weld eithriadau yn ôl categori. Dewiswch gategori i weld rhestr o'r eitemau na chawsant eu copïo ac esboniad byr.  Ar gyfer rhai eithriadau, efallai bydd angen i chi greu'r eitem hon â llaw yn eich cwrs newydd. Er enghraifft, nid yw Arolygon na Wikis yn cael eu trosi o gyrsiau Gwreiddiol i gyrsiau Ultra. Ar gyfer Arolygon, efallai y byddwch eisiau eu disodli gyda Google Forms neu Microsoft Forms. Ar gyfer Wikis, efallai y byddwch eisiau defnyddio integreiddiad Microsoft neu Google ar gyfer achosion defnydd Cydweithio.


Rhesymeg nythu a gwastatáu cynnwys yn Ultra

Mae nythu cynnwys yn cyfeirio at sut mae modd cynnwys eitemau o fewn eitemau cynnwys eraill ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Yn ddiofyn, mae cyrsiau yn y Wedd Cwrs Ultra yn cefnogi hyd at dri lefel o hierarchaeth ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Er enghraifft, mae ffolder mewn ffolder yn ddau lefel. Mae ffolder mewn ffolder mewn modiwl dysgu yn enghraifft o dri lefel. Mae hyn yn wahanol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol, nad oedd ganddi unrhyw gyfyngiadau ar nifer y lefelau roedd modd eu defnyddio. Mae'r newid hwn yn symleiddio strwythurau cyrsiau i wella profiad myfyrwyr. Gall eich sefydliad ddewis ychwanegu lefel ychwanegol o nythu cynnwys. Gofynnwch i'ch gweinyddwr Ultra a yw eich sefydliad yn defnyddio'r opsiwn hwn. Gweld y pwnc "Trosi Cyrsiau i Ultra - Trosi mewn Sypiau" i ddysgu mwy am y broses trosi.

Mae'r broses gwastatáu yn cyfeirio at sut mae modd symud eitemau wrth eu copïo, eu mewngludo, neu eu trosi'n gyrsiau Ultra. Mae'r broses yn symud eitemau sydd â dyfnder sy'n fwy na dau i'r lefel isaf a gefnogir mewn cyrsiau Ultra.

Image of two content items nested within a learning module

Ar gyfer sefydliadau sydd wedi dewis trydydd lefel o ddyfnder, bydd eitemau sydd â dyfnder sy'n fwy na thri yn symud i'r lefel isaf a gefnogir.

Gall hyn achosi anawsterau wrth drosi cwrs o'r Wedd Cwrs Gwreiddiol i'r Wedd Cwrs Ultra. Mae cynnwys ar lefelau dyfnach yn cael ei symud i'r lefel isaf a gefnogir yn y Wedd Cwrs Ultra. Mae ffolderi yn cael eu symud i'r lefel uchaf sydd ei angen er mwyn sicrhau nad yw eitemau plant yn symud.