Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Wrthi’n adeiladu cwricwlwm? Nid oes angen dechrau o'r dechrau.

Mae creu cynnwys ar gyfer eich cyrsiau yn cymryd amser a chynllunio meddylgar. Os ydych yn addysgu nifer o gyrsiau sy'n defnyddio cynnwys tebyg, efallai y byddwch am gopïo eitemau cynnwys a ffolderi rhwng cyrsiau i helpu i arbed amser. Yn Golwg Cwrs Ultra, gallwch gopïo cynnwys o gyrsiau eraill rydych yn eu haddysgu, fel nad does rhaid i chi ddechrau â llech wag.

Gallwch adeiladu'ch rhestr o gynnwys yn gyflym i gopïo o gwrs arall. Gallwch ddewis copïo darnau lluosog o gynnwys ar draws eich cyrsiau, gan gynnwys yr holl gynnwys yn eich cyrsiau. Dechreuwch o'r dudalen Cynnwys y Cwrs.

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Mathau o ffeiliau a gefnogir

Gallwch gopïo'r mathau hyn o gynnwys a gefnogir o gyrsiau eraill rydych yn eu haddysgu:

 • Ffolderi
 • Dogfennau
 • Profion, gan gynnwys profion grŵp
 • Aseiniadau gan gynnwys aseiniadau grŵp
 • Dolenni at wefannau
 • Pecynnau SCORM
 • Trafodaethau a dyddlyfrau

Ni chefnogir offer LTI.


Dewiswch gynnwys i’w gopïo

Gallwch gopïo'r holl gynnwys neu ddewis eitemau unigol o'r cyrsiau eraill rydych yn eu haddysgu. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewiswch Copïo Cynnwys. Neu, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Copïo Cynnwys. Mae'r panel Copïo Cynnwys yn agor.

Nid yw'r opsiwn Copïo Cynnwys ar gael ar gyfer cyrsiau ym modd rhagolwg Ultra. Gallwch ond gopïo cynnwys o gyrsiau eraill yn y Wedd Cwrs Ultra.

Ni chynhwysir data presenoldeb wrth ichi gopïo cwrs i gwrs newydd neu gwrs presennol.

Rhagor am bresenoldeb a chopïo cynnwys

 1. Yn y panel Copïo Cynnwys, bydd pob un o'ch cyrsiau yn ymddangos yn y rhestr Eich Cyrsiau a Mudiadau. Os ydych yn addysgu nifer o gyrsiau, gallwch chwilio i ddod o hyd i gyrsiau yn ôl enw neu ID cwrs.
 2. Adeiladwch eich rhestr o gynnwys i’w gopïo:
  • Dewiswch flwch nodi cwrs i gopïo ei holl gynnwys i’r cwrs presennol.
  • Dewiswch enw cwrs i archwilio ei gynnwys a dewiswch y blychau nodi wrth ymyl y ffolderi a'r eitemau rydych am eu copïo.
  • Gwneud y ddau! Gallwch gopïo'r holl gynnwys o un cwrs ac ychydig o eitemau oddi wrth un arall. Defnyddiwch yr opsiwn Copïo Cynnwys i gopïo cynnwys o fwy nag un cwrs ar y tro.
 3. Yn yr adran Eitemau a Ddewiswyd ar waelod y panel, dewiswch Gweld Popeth i adolygu’ch dewisiadau a chlirio'r blychau ticio nesaf at unrhyw eitemau nad ydych eisiau eu copïo.
 4. I fynd yn ôl i'r rhestr o gyrsiau a mudiadau, dewiswch yr X nesaf at Eitemau a Ddewiswyd yn y bar du ar frig y panel.

Mae blychau ticio yn ymddangos yn wahanol pan fyddwch yn dewis cyrsiau cyfan neu un neu fwy o eitemau mewn cwrs. Mae marc ticio yn dangos eich bod wedi dewis y cwrs cyfan i’w gopïo. Mae llinell yn dangos eich bod wedi dewis rhai darnau o gynnwys mewn cwrs. Pan fyddwch yn gweld yr eitemau mewn cwrs, dewiswch yr eicon llyfr i agor dewislen i lywio’n ôl i’r rhestr o’ch cyrsiau a mudiadau.

Barod i gopïo? Ar ôl ichi gwblhau eich detholiadau, dewiswch Copïo'r Cynnwys a Ddetholwyd ac mae'r copïo yn dechrau. Mae dangosyddion statws ar y dudalen Cynnwys y Cwrs yn dangos y cynnydd. Mae neges lwyddiant yn ymddangos pan fydd y weithred yn cwblhau. Ychwanegir y cynnwys a gopïwyd at ddiwedd y rhestr gynnwys.


Problemau ac eithriadau wrth gopïo cynnwys

Os yw'r system yn profi problemau ynghylch copïo cynnwys, mae adroddiad gwall yn ymddangos ar frig y dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch Gweld Manylioni ddysgu rhagor ynghylch pam na wnaeth y cynnwys gopïo.

Ar y panel Manylion Copïo, gallwch weld a yw'r problemau'n gysylltiedig â chysylltedd eich gweinyddwr neu'r cynnwys ei hun. Dewiswch gofnod i weld pam na chafodd yr eitem ei gopïo'n llwyddiannus.


Gosodiadau gweladwyedd yng nghopi’r cynnwys

Pan fyddwch yn copïo cynnwys cwrs cyfan, caiff y gosodiadau gweladwyedd eu cadw pan ychwanegir y cynnwys at y cwrs newydd. Er enghraifft, mae cynnwys cudd yn y cwrs a gopïwyd wedi'i guddio yn y cwrs y gwnaethoch ei gopïo iddo. Mae'r cynnwys wedi'i osod i Wedi’i Guddio rhag myfyrwyr os ydych yn copïo eitemau unigol i'ch cwrs.

Adolygwch bob eitem sydd wedi'i chopïo er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr weld y cynnwys rydych am ei ddangos.