Beth yw storfa cwmwl?

Gallwch uwchlwytho ffeiliau i apiau gwe sydd yn cael eu cynnal ar y “cwmwl” ac nid ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Storir eich ffeiliau ar weinyddion ar-lein sydd yn eu hamddiffyn rhag damweiniau a firysau. Os bydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrifiadur neu ffôn, ni fydd yn rhaid i chi ofni colli’r ffeiliau sydd wedi eu cadw arnyn nhw. Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau a storir ar y cwmwl ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd.

Yn eich cyrsiau, gallwch chi a'ch myfyrwyr gysylltu â sawl ap gwe lle storir eich ffeiliau yn syth bin. Mae Blackboard Learn yn defnyddio gwasanaeth integreiddio’r cwmwl sy’n sicrhau mynediad rhwydd at sawl ap gwe mewn un man.


Cysylltu â storfa cwmwl am y tro cyntaf

Pan fyddwch yn cael mynediad at eich storfa ar y cwmwl am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i chi ddewis yr ap gwe rydych am gysylltu ag ef:

 • OneDrive
 • Blwch
 • OneDrive ar gyfer Business
 • Dropbox
 • Google Drive™

Nesaf, mewngofnodwch i’r ap a chaniatewch i’r gwasanaeth integreiddio’r cwmwl cysylltu â’ch ap gwe.

Yn ffenest naid eich storfa cwmwl, byddwch yn gweld eich ffeiliau sydd wedi eu cadw yn yr ap gwe a ddewiswyd gennych. Yn y ddewislen, cliciwch ar Cyfrifon i alluogi apiau gwe ychwanegol neu newidiwch i ap yr ydych wedi ei alluogi eisoes.

Cliciwch ar X i dynnu’ch cyfrif.


Cael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs

Gallwch gyrchu'ch ffeiliau mewn storfa cwmwl yn y meysydd cwrs hyn:

 • Tudalen Cynnwys y Cwrs
 • Tudalennau creu dogfennau, profion ac aseiniadau
 • Trafodaethau, dyddlyfrau, negeseuon a sgyrsiau
 • Panel Manylion a Gweithrediadau, os alluogwyd ac ar ôl cysylltu eich cyfrif.

Gall myfyrwyr gyrchu storfa cwmwl ar gyfer eu haseiniadau, profion, trafodaethau, dyddlyfrau, negeseuon a sgyrsiau.

Cyrchu storfa cwmwl mewn dogfen

Ar dudalen dogfen newydd, dewiswch Uwchlwytho o Storfa Cwmwl.

Os ydych wedi ychwanegu cynnwys, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Dewiswch Storfa Cwmwl.

Gallwch hefyd gyrchu storfa cwmwl o'r ddewislen Mewnosod cynnwys yn y golygydd.

Rhagor am gael mynediad at storfa cwmwl ar y dudalen Cynnwys y Cwrs

Rhagor am gael mynediad at storfa cwmwl o aseiniad


Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd unrhyw newid a wnewch i ffeil o fewn eich cwrs yn gymwys i'r ffeil yn y storfa cwmwl.

 1. Cael mynediad at y golygydd. O’r ddewislen Mewnosod cynnwys , dewiswch Mewnosod o Storfa’r Cwmwl.
 2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, cliciwch ar deitl ffolder i weld ei gynnwys a’i ddewis. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys.
 3. Cliciwch Dewis i ychwanegu'r ffeiliau at y dudalen.

Gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer y ffeiliau ychwanegoch. Dewiswch ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Thestun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Hefyd gallwch ddewis p'un ai i fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu i fewnosod y ffeil yn uniongyrchol fel ei bod yn ymddangos yn unol â chynnwys arall r ydych wedi'i ychwanegu.

Rhagor ar ychwanegu a golygu ffeiliau

Storfa cwmwl a chyfrifiaduron a rennir

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.