Beth yw storfa cwmwl?

Gallwch uwchlwytho ffeiliau i apiau gwe sydd yn cael eu cynnal ar y “cwmwl” ac nid ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Storir eich ffeiliau ar weinyddion ar-lein sydd yn eu hamddiffyn rhag damweiniau a firysau. Os bydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrifiadur neu ffôn, ni fydd yn rhaid i chi ofni colli’r ffeiliau sydd wedi eu cadw arnyn nhw. Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau a storir ar y cwmwl ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd.

Yn eich cyrsiau, gallwch chi a'ch myfyrwyr gysylltu â sawl ap gwe lle storir eich ffeiliau yn syth bin. Mae Blackboard Learn yn defnyddio gwasanaeth integreiddio’r cwmwl sy’n sicrhau mynediad rhwydd at sawl ap gwe mewn un man.


Cysylltu â storfa cwmwl am y tro cyntaf

Pan fyddwch yn cael mynediad at eich storfa ar y cwmwl am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i chi ddewis yr ap gwe rydych am gysylltu ag ef:

 • OneDrive
 • Blwch
 • OneDrive ar gyfer Business
 • Dropbox
 • Google Drive™

Nesaf, mewngofnodwch i’r ap a chaniatewch i’r gwasanaeth integreiddio’r cwmwl cysylltu â’ch ap gwe.

Learn ultra cloud storage allow access to Google drive

Yn ffenest naid eich storfa cwmwl, byddwch yn gweld eich ffeiliau sydd wedi eu cadw yn yr ap gwe a ddewiswyd gennych. Yn y ddewislen, cliciwch ar Cyfrifon i alluogi apiau gwe ychwanegol neu newidiwch i ap yr ydych wedi ei alluogi eisoes.

Cliciwch ar X i dynnu’ch cyfrif.


Cael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs

Gallwch gyrchu'ch ffeiliau mewn storfa cwmwl yn y meysydd cwrs hyn:

 • Tudalen Cynnwys y Cwrs
 • Tudalennau creu dogfennau, profion ac aseiniadau
 • Trafodaethau, dyddlyfrau, negeseuon a sgyrsiau
 • Panel Manylion a Gweithrediadau, os alluogwyd ac ar ôl cysylltu eich cyfrif.

Gall myfyrwyr gyrchu storfa cwmwl ar gyfer eu haseiniadau, profion, trafodaethau, dyddlyfrau, negeseuon a sgyrsiau.

Cyrchu storfa cwmwl mewn dogfen

Ar dudalen dogfen newydd, dewiswch Uwchlwytho o Storfa Cwmwl.

Os ydych wedi ychwanegu cynnwys, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Dewiswch Storfa Cwmwl.

Gallwch hefyd gyrchu storfa cwmwl o'r ddewislen Mewnosod cynnwys yn y golygydd.

Rhagor am gael mynediad at storfa cwmwl ar y dudalen Cynnwys y Cwrs

Rhagor am gael mynediad at storfa cwmwl o aseiniad


Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd unrhyw newid a wnewch i ffeil o fewn eich cwrs yn gymwys i'r ffeil yn y storfa cwmwl.

 1. Cael mynediad at y golygydd. O’r ddewislen Mewnosod cynnwys , dewiswch Mewnosod o Storfa’r Cwmwl.
 2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, cliciwch ar deitl ffolder i weld ei gynnwys a’i ddewis. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys.
 3. Cliciwch Dewis i ychwanegu'r ffeiliau at y dudalen.

Gallwch olygu'r gosodiadau ar gyfer y ffeiliau ychwanegoch. Dewiswch ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o swyddogaethau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Thestun Amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe gyda delweddau wedi'u diffodd.

Hefyd gallwch ddewis p'un ai i fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu i fewnosod y ffeil yn uniongyrchol fel ei bod yn ymddangos yn unol â chynnwys arall r ydych wedi'i ychwanegu.

Rhagor ar ychwanegu a golygu ffeiliau

Storfa cwmwl a chyfrifiaduron a rennir

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.