Cychwyn Llif Gwaith

Gellir defnyddio llifau gwaith â llaw neu'n awtomatig. Gallwch gychwyn llif gwaith â llaw gan ddefnyddio’r dulliau hyn:

 • Crëwch Lif Gwaith Parod (model llif gwaith newydd ac enghraifft o ddim).
 • Cychwynnwch lif gwaith newydd o fodel llif gwaith a rennir.
 • Dewiswch eitem Content Collection a chychwynnwch neu crëwch fodel llif gwaith o’i hamgylch..

Creu Llif Gwaith Parod

Gall defnyddwyr greu Llif Gwaith Parod, sy'n arwain y defnyddiwr trwy broses di-dor o greu llif gwaith newydd a'i weithredu.

 1. Yn Content Collection, dewiswch Cydweithio. Dewiswch y saeth i fynd i’r dudalen lanio Cydweithio.
 2. Dewiswch Cychwyn Arni.
 3. Dewiswch Creu Llifau Gwaith Parod neu Copïo Model Llif Gwaith sydd Eisoes yn Bodoli . Os ydych chi’n copïo model, dewiswch Pori i ddewis y model yr hoffech chi ei gopïo.
 4. Enwch y llif gwaith newydd a theipiwch gyfarwyddiadau dewisol. Dyma’r cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddwyr eraill. Er enghraifft, os mai llif gwaith a rennir yw hwn, gellid defnyddio'r adran hon i esbonio sut dylai eraill ddefnyddio'r llif gwaith hwn.
 5. Diffiniwch y termau Statws Gweithgaredd i'w defnyddio yn y llif gwaith hwn: Ar y Gweill, Cymeradwywyd, a Heb ei Gymeradwyo.
 6. Dewiswch Pori i gysylltu eitemau cynnwys i’r llif gwaith hwn.
 7. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.

Defnyddiwch fodel llif gwaith a rennir

Gall defnyddwyr gychwyn llif gwaith yn seiliedig ar fodel llif gwaith a rennir.

 1. Yn Content Collection, dewiswch Cydweithio. Dewiswch y saeth i fynd i’r dudalen lanio Cydweithio.
 2. Dewiswch Cychwyn Arni.
 3. Copïo Model Llif Gwaith Presennol
 4. Dewiswch Pori i gopïo’r model yr hoffech chi ei gopïo.
 5. Dewiswch Cyflwyno.
 6. Os hoffech chi, teipiwch sylwadau ychwanegol ynghylch y llif gwaith yn y maes Sylwadau.
 7. Dewiswch Pori Content Collection i ychwanegu eitem at y llif gwaith hwn.
 8. Ehangwch bob rhestr carreg filltir i neilltuo terfynau amser ac eitemau cynnwys.
  • Pennwch derfyn amser ar gyfer y garreg filltir trwy ddewis Pennu Dyddiad a defnyddio’r meysydd dyddiad ac amser.
  • Dewiswch Pori Content Collection i ychwanegu eitem at y weithred hon.
 9. I dderbyn e-bost pan fydd y llif gwaith wedi gorffen, dewiswch Anfonwch e-bost ar ôl cwblhau.
 10. Dewiswch pryd i gychwyn y llif gwaith hwn gan ddefnyddio un o'r opsiynau canlynol:
  • Dewiswch yr opsiwn Dechrau â Llaw i gychwyn y llif gwaith hwn yn ôl eich disgresiwn.
  • Dewiswch yr opsiwn Dechrau Nawr i ddechrau’r llif gwaith hwn cyn gynted ag y bo modd.
  • Cliciwch yr opsiwn Nodi Dyddiad Cychwyn a defnyddiwch y meysydd dyddiad ac amser i ddewis dyddiad ac amser penodol i gychwyn y llif gwaith hwn.
 11. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.

Creu Llif Gwaith yn Seiliedig ar Eitem

Gall defnyddwyr greu llif gwaith newydd gan ddefnyddio eitem Content Collection fel man cychwyn. Mae'r dull hwn yn sicrhau y cynhwysir eitem benodol yn y llif gwaith.

 1. O unrhyw ffolder Content Colection, dewiswch eitem a dewiswch Dechrau Llif Gwaith.
 2. Dewiswch greu Llif Gwaith Parod neu defnyddiwch fodel llif gwaith presennol.
 3. Os byddwch chi’n creu llif gwaith parod, enwch y llif gwaith a theipiwch ddisgrifiad.
 4. Golygwch i labeli gweithredoedd fel y dymunwch chi.
 5. Os hoffech chi, atodwch eitemau Content Collection ychwanegol a phennwch hawliau.
 6. Dewiswch Cyflwyno pan fyddwch wedi gorffen.

Golygu llif gwaith gweithredol

Gall defnyddwyr rheoli cynnwys olygu unrhyw lif gwaith maent yn berchen arnynt ac sydd ar y gweill. Ni allwch chi olygu llif gwaith oni byddwch yn ei stopio, neu os na fydd y cerrig milltir a’r gweithredoedd heb gael eu cychwyn eto.

Mae'n rhaid i'r system rhoi terfyn ar y llif gwaith cyn y gellir ei olygu; mae neges yn ymddangos gyda'r rhybudd hwn. Dewiswch Iawn i stopio’r llif gwaith.

Rhagor ynghylch golygu llif gwaith