Defnyddio ‘Pasys’ i rannu cynnwys yn allanol

Gallwch ddefnyddio trwyddedau i rannu ffeil neu ffolder â defnyddiwr sydd heb fynediad at y Casgliad o Gynnwys. Mae pasys yn fodd diogel o gydweithio ar brosiectau gydag eraill y tu allan i'r sefydliad gan fod y mynediad yn benodol ac yn cael ei reoli.

Ynglŷn â phasys

Mae trwydded yn creu URL er mwyn i ddefnyddwyr allanol gael mynediad at ffeil neu ffolder yn y Casgliad o Gynnwys. Gallwch gyfyngu pasys trwy bennu amser neu ddyddiad pan fyddant yn dod i ben. Gallwch hefyd reoli breintiau pasys er mwyn i ddefnyddwyr allanol - defnyddwyr heb fynediad at system Blackboard - allu cydweithio ar waith neu weld ffeil neu ffolder heb ei newid.

Caiff y pasys eu rhestri mewn tabl ar dudalen Rheoli Pasys. Mae pob rhes yn cynrychioli un pas ac yn cynnwys y wybodaeth hon:

 • Y dyddiad a'r amser pan fydd y pas yn dod i ben.
 • Y caniatadau a neilltuwyd i’w pas. Mae tic gwyrdd yn cynrychioli caniatâd sy'n gysylltiedig â phas.
 • URL y drwydded fydd yn caniatáu i'r sawl y tu allan i'r Casgliad o Gynnwys gael mynediad at y cynnwys.

Mae anfon pas ar gyfer ffoler yn rhoi mynediad i’r holl is-ffolderi a ffeiliau yn y ffolder ble crëwyd y pas. Mae gan dderbynwyr pas gyda mynediad darllen y gallu i weld is-ffolderi a ffeiliau. Mae gan dderbynwyr pas gyda mynediad darllen/ysgrifennu y gallu i ychwanegu a golygu ffolderi a ffeiliau.

Os oes sylwadau a rennir wedi'u galluogi ar y ffeil neu ffolder, gall y defnyddiwr gyda'r pas ddarllen y sylwadau ac ychwanegu sylwadau newydd. Os yw defnyddiwr tu allan i’r system yn ychwanegu sylw newydd, mae’r enw sy’n gysylltiedig â’r sylw yn ‘Ddienw’.


Defnyddio pas

Rhaid i berson sy'n derbyn pas gael yr eitemau hyn:

 • Cyfrif e-bost
 • Mynediad at y rhyngrwyd
 • Rhaglen sy'n gallu agor y ffeil, er enghraifft, Microsoft Word i agor dogfen Microsoft Word.

Creu pas

 1. Llywiwch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffeil neu ffolder.
 2. Dewiswch Pasys o ddewislen yr eitem.
 3. Dewiswch Creu Pas.
 4. Dewiswch am ba hyd dylai'r pas fod yn weithredol yn Gosod Diwedd y Pas.
 5. Dewiswch ganiatâd ar gyfer defnyddiwr y pas.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Yn dechnegol, daw pas heb ddyddiad terfyn i ben ar Ionawr 1, 2038. Nid yw defnyddwyr yn gallu pennu cyfnod sy'n mynd heibio'r dyddiad hwn.


E-bostio pas

Ar ôl i chi greu pas, gallwch ei rannu gyda defnyddwyr allanol trwy'r dudalen E-bostio Pas. Gallwch anfon neges e-bost at ddefnyddwyr allanol gyda'r URL i gael mynediad at ffeil neu ffolder y Casgliad o Gynnwys.

 1. Llywiwch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffeil neu ffolder.
 2. Dewiswch Pasys o ddewislen yr eitem.
 3. Dewiswch y blwch ticio nesaf at bas i ddewis y botwm E-bostio Pas.
 4. Neu, gallwch ddewis E-bostio Pas o ddewislen yr eitem.
 5. Nodwch y wybodaeth ar y dudalen E-bostio Pasys.
 6. Os ydych wedi rhoi caniatâd darllen yn unig i'r defnyddiwr allanol, bydd gennych yr opsiwn i Anfon dudalen Gwybodaeth y Ffeil i dderbynyddion. Ticiwch y blwch hwn os ydynt eisiau gwneud hynny.
 7. I anfon y neges, dewiswch Cyflwyno.

Os ydych wedi rhoi caniatâd darllen yn unig i ddefnyddwyr i'r eitem, mae gennych dau opsiwn o ran cysylltu'r llwybr URL. Gallwch ffurfweddu'r URL i anfon defnyddwyr yn uniongyrchol i'r ffeil neu gael dolen i'r dudalen gyda gwybodaeth ar y ffeil. Mae tudalen wybodaeth y ffeil yn darparu mynediad i’r eitem ac i unrhyw sylwadau a rennir.

Os ydych wedi rhoi caniatâd darllen ac ysgrifennu i ddefnyddwyr i'r eitem, bydd yr URL yn eu cyfeirio i'r dudalen gyda gwybodaeth ar y ffeil. Gall y defnyddwyr gael mynediad at y ffeil o'r dudalen hon, neu gallant gael mynediad at wybodaeth ychwanegol megis sylwadau a fersiynau a rennir.