Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais ar gyfer aseiniad.

Gall ymgeisiau lluosog helpu myfyrwyr i aros ar y trywydd iawn, codi ansawdd aseiniadau, ac yn y pen draw gwella llwyddiant myfyrwyr a'u cadw. Gall myfyrwyr gyflwyno drafftiau ac ennill credyd ar welliannau. Rhowch wybod i fyfyrwyr pa aseiniadau sy'n caniatáu ymgeisiau lluosog, a beth yw'r disgwyliadau a pholisïau graddio ar gyfer pob ymgais.

Enghraifft: Aseiniadau Papur Ymchwil

Mewn un aseiniad gyda phedwar ymgais, gall myfyriwr gyflwyno atodiadau ffeil ar gyfer yr eitemau hyn:

  1. Braslun
  2. Llyfryddiaeth
  3. Drafft lled agos
  4. Papur terfynol

Gallwch ddarparu adborth ar bob cam. Gallwch aseinio graddau wrth i bob ymgais gael ei gyflwyno ond defnyddio gradd y papur terfynol yn unig fel gradd yr aseiniad.

Fel arall, os ydych eisiau darparu pedair gradd - un ar gyfer pob rhan o broses y papur ymchwil - gallwch greu aseiniadau ar wahân ar gyfer pob un. Nesaf, sefydlwch golofn wedi'i chyfrifo yn y ganolfan raddau. Ychwanegwch y pwyntiau ar gyfer pob aseiniad i gynhyrchu sgôr derfynol ar gyfer y papur ymchwil.

Gallwch hefyd ganiatáu i grwpiau gyflwyno'u haseiniadau mwy nag unwaith a chael adborth a gradd ar gyfer pob cyflwyniad.


Ymgeisiau lluosog

Yn Gosodiadau Aseiniad, gallwch ddewis caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ymgeisiau lluosog yn newid sut mae gradd derfynol yr aseiniad yn cael ei chyfrifo. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

  • Cyfartaledd yr holl ymgeisiau
  • Ymgais cyntaf â gradd
  • Ymgais â'r radd uchaf
  • Ymgais diwethaf â gradd
  • Ymgais â'r radd isaf
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar aseiniad grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd. Mae pob ymgais yn destun y dyddiad cyflwyno y gwnaethoch ei bennu ar gyfer yr aseiniad. Os yw myfyriwr yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y cais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nid y graddau ar gyfer pob ymgais.

Graddio asesiadau sydd ag ymgeisiau lluosog

Pan fyddwch yn dewis myfyriwr yn rhestr y llyfr graddau, mae'r ymgais sy'n ymddangos yn gyntaf yn cael ei phennu gan y statws graddio a'r model cydgasglu ymgeisiau a ddewiswyd ar gyfer yr asesiad.

Rhagor am raddio aseiniad gydag ymgeisiau lluosog

Model Cydgasglu YmgeisiauStatws Graddio ac Ymgais a Ddangosir
Cyfartaledd yr holl ymgeisiau

Os yw pob ymgais wedi'u graddio, bydd yr ymgais a gyflwynwyd yn ddiweddaraf yn cael ei ddangos.

Os oes ymgeisiau heb eu graddio, bydd yr ymgais diweddaraf heb ei raddio yn cael ei ddangos.

Ymgais cyntaf â gradd

Os yw pob ymgais wedi'u graddio, bydd yr ymgais a gyflwynwyd yn gyntaf yn cael ei ddangos.

Os oes ymgeisiau heb eu graddio, bydd yr ymgais heb ei raddio hynaf yn cael ei ddangos.

Ymgais â'r radd uchaf

Os yw pob ymgais wedi'u graddio, bydd yr ymgais sydd â'r radd uchaf yn cael ei ddangos.

Os oes ymgeisiau heb eu graddio, bydd yr ymgais diweddaraf heb ei raddio yn cael ei ddangos.

Ymgais diwethaf â gradd

Os yw pob ymgais wedi'u graddio, bydd yr ymgais a gyflwynwyd yn ddiweddaraf yn cael ei ddangos.

Os oes ymgeisiau heb eu graddio, bydd yr ymgais diweddaraf heb ei raddio yn ymddangos.

Ymgais â'r radd isaf

Os yw pob ymgais wedi'u graddio, bydd yr ymgais sydd â'r radd isaf yn cael ei ddangos.

Os oes ymgeisiau heb eu graddio, bydd yr ymgais diweddaraf heb ei raddio yn ymddangos.