Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais ar gyfer aseiniad.

Gall ymgeisiau lluosog helpu myfyrwyr i aros ar y trywydd iawn, codi ansawdd aseiniadau, ac yn y pen draw gwella llwyddiant myfyrwyr a'u cadw. Gall myfyrwyr gyflwyno drafftiau ac ennill credyd ar welliannau. Rhowch wybod i fyfyrwyr pa aseiniadau sy'n caniatáu ymgeisiau lluosog, a beth yw'r disgwyliadau a pholisïau graddio ar gyfer pob ymgais.

Enghraifft: Aseiniadau Papur Ymchwil

Mewn un aseiniad gyda phedwar ymgais, gall myfyriwr gyflwyno atodiadau ffeil ar gyfer yr eitemau hyn:

  1. Braslun
  2. Llyfryddiaeth
  3. Drafft lled agos
  4. Papur terfynol

Gallwch ddarparu adborth ar bob cam. Gallwch aseinio graddau wrth i bob ymgais gael ei gyflwyno ond defnyddio gradd y papur terfynol yn unig fel gradd yr aseiniad.

Fel arall, os ydych eisiau darparu pedair gradd - un ar gyfer pob rhan o broses y papur ymchwil - gallwch greu aseiniadau ar wahân ar gyfer pob un. Nesaf, sefydlwch golofn wedi'i chyfrifo yn y Ganolfan Raddau. Ychwanegwch y pwyntiau ar gyfer pob aseiniad i gynhyrchu sgôr derfynol ar gyfer y papur ymchwil.

Gallwch hefyd ganiatáu i grwpiau gyflwyno'u haseiniadau mwy nag unwaith, a derbyn adborth a gradd ar gyfer pob cyflwyniad.


Ceisiadau lluosog

Yn Gosodiadau Aseiniad, gallwch ddewis caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Mae ymgeisiau lluosog yn newid sut mae gradd derfynol yr aseiniad yn cael ei chyfrifo. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

  • Cyfartaledd yr holl geisiadau
  • Cais cyntaf â gradd
  • Cais â'r radd uchaf
  • Cais olaf â gradd
  • Cais â'r radd isaf

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar aseiniad grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd. Mae pob ymgais yn destun y dyddiad cyflwyno y gwnaethoch ei bennu ar gyfer yr aseiniad. Os yw myfyriwr yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y cais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nod y graddau ar gyfer pob ymgais.

Mwy am raddio aseiniad gydag ymgeisiau lluosog