Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Mae asesiadau ffurfiannol yn rhan hanfodol o'r broses addysgu a dysgu. Maent yn hysbysu ac yn llunio hyfforddiant, yn arwain dysgu ac yn cefnogi cynnydd myfyrwyr. 

Mae opsiynau asesiadau ffurfiannol ar gael ar gyfer profion ac aseiniadau, hyd yn oed os maent eisoes wedi cael eu graddio. 

Labelu asesiad ffurfiannol

Pan fyddwch yn creu neu'n golygu asesiad, dewiswch Asesiad ffurfiannol dan y panel gosodiadau. Bydd hyn yn dewis Dangos y label ffurfiannol i fyfyrwyr yn awtomatig. Os byddwch yn dad-dicio'r opsiwn hwn, ni ddangosir dangosydd ffurfiannol i fyfyrwyr mewn unrhyw adran. 

Under the settings pannel it's the "Formative Tools" sections. It has two selectable options "Formative assessment" and "Display formative label to students".

Mae asesiadau ffurfiannol yn cael eu cynnwys mewn cyfrifiadau'r llyfr graddau'n ddiofyn, ond gallwch olygu cyfrifiadau graddau ac eithrio asesiadau ffurfiannol.

Eithrio eitem o gyfrifiadau graddau  

Label ffurfiannol

Mae'r label ffurfiannol yn helpu i adnabod asesiadau ffurfiannol yn hawdd. Gall hyfforddwyr bob amser weld y label hwn yn yr ardaloedd hyn:

  • Tudalen cynnwys y cwrs
  • Gosodiadau profion ac aseiniadau
  • Gweddau rhestr a grid y llyfr graddau
  • Trosolwg myfyriwr
  • Trosolwg gweithgarwch myfyriwr
Course Content page, where the formative assignment has the "Formative" label after the due date details.

Os byddwch yn dewis dangos y label ffurfiannol i fyfyrwyr, byddant yn ei weld yn yr ardaloedd hyn:

  • Tudalen cynnwys y cwrs
  • Panel asesiad cyn dechrau ymgais
  • Panel manylion a gwybodaeth asesiad yn ystod ac ar ôl asesiad
  • Pennyn asesiad wrth weld cyflwyniad
  • Llyfr Graddau

Os byddwch yn dewis cuddio'r label ffurfiannol rhag myfyrwyr, ni ddangosir dangosyddion am yr offeryn hwn mewn unrhyw adran.

Hidlydd ffurfiannol yn y llyfr graddau

Mae hidlyddion yn lleihau'r data a ddangosir yng ngwedd grid y llyfr graddau dros dro. Gallwch ddefnyddio'r hidlyddion ffurfiannol a chrynodol i ddangos yr asesiadau cyfatebol. Mae asesiadau ffurfiannol yn asesiadau sydd â'r gosodiad ffurfiannol wedi'i ddewis, ac mae asesiadau crynodol yn asesiadau lle nid yw'r gosodiad ffurfiannol wedi'i ddewis.  

Yng ngwedd grid y llyfr graddau, dewiswch y botwm Hidlyddion i agor y panel hidlyddion. Dan Math o asesiad, dewiswch yr opsiwn ffurfiannol i ddangos dim ond asesiadau ffurfiannol. 

In the filters pannel, under the "Assessment type" section there are two options: formative and summatice.

Dim ond y label ffurfiannol sy'n cael ei ddangos yng ngwedd Graddau y llyfr graddau, hyd yn oed os rydych yn defnyddio'r hidlydd crynodol.