Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Yng ngwedd cwrs Gwreiddiol, mae modd ichi lunio cwestiynau mewn ffeil testun all-lein, cyn eu huwchlwytho i brofion, holiaduron a chronfeydd cwestiynau.

Ar ôl ichi uwchlwytho ffeil, mae modd ichi olygu’r cwestiynau a’u defnyddio nhw yn union fel y cwestiynau rydych chi wedi’u creu o fewn eich cwrs.


Cyn ichi ddechrau arni

 • Rhaid i’r cwestiynau a’r ffeiliau rydych chi am eu huwchlwytho fodloni’r canllawiau sydd wedi’u nodi ar gyfer y pwnc hwn.
 • Bydd cwestiynau sy'n cynnwys gwall yn methu uwchlwytho. Bydd cwestiynau heb wallau yn llwytho i fyny'n llwyddiannus.
 • Dydy’r system ddim yn gwirio am gwestiynau dyblyg.
 • Mae’r cwestiynau a gaiff eu huwchlwytho yn derbyn y gwerth pwyntiau sydd wedi’i bennu ar eu cyfer yn awtomatig ar ôl cael eu huwchlwytho. Os wnaethoch chi ddim pennu gwerth ar gyfer y cwestiynau, caiff sero ei bennu yn werth pwyntiau awtomatig. Bydd angen i chi ychwanegu gwerth pwyntiau ar gyfer pob cwestiwn.

Llunio ffeil cwestiwn er mwyn ei uwchlwytho

Canllawiau fformat y ffeil

Rhaid i bob ffeil sy’n cynnwys cwestiynau i’w huwchlwytho gydymffurfio â’r canllawiau hyn:

 • Rhaid i bob ffeil fod yn ffeil TXT wedi'i gwahanu gyda thabiau. Mae modd ichi olygu’r ffeil hwn gyda Microsoft® Excel® neu gyda golygydd testun.
 • Mae Blackboard yn argymell na ddylai pob ffeil swp fod yn hwy na 500 o gofnodion, a hynny oherwydd cyfyngiadau ar faint o amser y mae’r rhan fwyaf o borwyr yn ei ganiatáu wrth uwchlwytho ffeiliau.
 • Peidiwch â chynnwys pennawd yn y ffeil.
 • Peidiwch â chynnwys llinellau gwag rhwng cofnodion. Bydd y llinell wag yn cael ei phrosesu ac yn dychwelyd gwall.
 • Cynhwyswch un cwestiwn yn unig y rhes.
 • Mae’r maes cyntaf ym mhob rhes yn diffinio math y cwestiwn.
 • Dylech chi sicrhau bod pob maes mewn rhes yn ymddangos ar wahân gan ddefnyddio TAB.
 • Rhaid nodi correct, incorrect, true, false, a geiriau eraill sy’n nodi ymatebion yn Saesneg.

Canllawiau ar fformat y cwestiynau

Fel bod modd ei uwchlwytho’n llwyddiannus, rhaid i’r cwestiwn yn y ffeil testun gyfateb â’r canllawiau yn y tabl hwn.

When uploaded to a survey, the correct|incorrect answer designation is ignored, but the file must follow the same format as described for tests and pools.

Bydd cwestiynau sy'n cynnwys gwall yn methu uwchlwytho. Bydd cwestiynau heb wallau yn llwytho i fyny'n llwyddiannus.

Canllawiau ar fformat y cwestiynau
Math o GwestiwnStrwythur
AmlddewisMC TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

Gellir ailadrodd testun o fewn ( ) ar gyfer pob un o'r atebion sy’n rhan o gwestiwn amlddewis. Y nifer uchafswm o atebion yw 100.
Ateb LluosogMA TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

Gellir ailadrodd testun o fewn ( ) ar gyfer pob un o'r atebion sy’n rhan o'r cwestiwn amlddewis. Y nifer uchafswm o atebion yw 100.
Gwir/GauTF TAB question text TAB true|false
TraethawdESS TAB question text TAB [example]

Mae’r testun mewn [ ] yn ddewisol. Mae modd ichi ddewis cynnwys sampl neu adael y maes hwn yn wag.
TrefnuORD TAB question text TAB answer text TAB answer two text

Gellir ailadrodd testun o fewn ( ) ar gyfer pob un o'r atebion sy’n rhan o’r cwestiwn Trefnu. Y nifer uchafswm o atebion yw 100. Y drefn sydd wedi’i nodi yn y ffeil yw’r drefn gywir. Bydd y system yn trefnu'r atebion ar hap.
CyfatebolMAT TAB question text TAB answer text TAB matching text TAB answer two text TAB matching two text

Gellir ailadrodd testun o fewn ( ) ar gyfer pob un o'r atebion sy’n rhan o'r cwestiwn Paru. Y nifer uchafswm o atebion yw 100. Bydd y system yn trefnu'r atebion a'u cwestiwn ar hap. Wrth uwchlwytho cwestiwn cyfatebol, rhaid i chi sicrhau bod cysylltiad un-i-un rhwng y cwestiynau a’r atebion. Os nad oes, gall atebion cywir gael eu marcio'n anghywir os yw'n gwerth gan fwy nag un ateb.
Llenwch y BylchauFIB TAB question text TAB answer text TAB answer two text

Gellir ailadrodd testun o fewn ( ) ar gyfer pob un o'r atebion sy’n rhan o'r cwestiwn Llenwi’r Bylchau. Y nifer uchafswm o atebion yw 100.
Llenwi Cwestiwn Llenwi BylchauFIB_PLUS TAB question text TAB variable1 TAB answer1 TAB answer2 TAB TAB variable2 TAB answer3

Mae’r fformat yn cynnwys rhestr o atebion newidiol, lle mae pob ateb newidiol yn cynnwys enw’r newidyn a rhestr o atebion cywir ar gyfer y newidyn hwnnw. Caiff atebion newidiol eu cyfyngu gan faes gwag.

Uchafswm nifer y newidynnau yw 10.
Ymateb FfeilFIL TAB question text
Ymateb RhifolNUM TAB question text TAB answer TAB [optional]tolerance
Ateb ByrSR TAB question text TAB sample answer
Graddfa Barn/TebygolrwyddOP TAB question text

Uchafswm nifer yr atebion yw 100.
Brawddeg Trefn GymysgJUMBLED_SENTENCE TAB question text TAB choice1 TAB variable1 TAB choice2 TAB TAB choice3 TAB variable2

Mae’r fformat yn cynnwys rhestr o atebion dewisol. Mae pob ateb dewisol yn cynnwys dewis, wedi’i ddilyn gan restr o newidynnau lle mae’r dewis hwnnw yn ateb cywir. Mae maes gwag yn dynodi diwedd y dewis o atebion. Mae dewis sydd â maes gwag yn syth ar ei ôl yn nodi bod y dewis ddim yn ateb cywir ar gyfer unrhyw newidyn.

Y nifer uchafswm o atebion yw 100.
Bowlen GwisQUIZ_BOWL TAB question text TAB question_word1 TAB question_word2 TAB phrase1 TAB phrase2

Mae’r fformat yn cynnwys rhestr o eiriau cwestiwn dilys wedi’u dilyn gan faes gwag a rhestr o gymalau ateb dilys.

Uchafswm nifer y cwestiynau yw 103.

Uchafswm yr ymadroddion ateb yw 100.

Ffeil cwestiynau enghreifftiol


Uwchlwytho ffeil cwestiynau

 1. O’r prawf, arolwg neu gasgliad, dewiswch Uwchlwytho Cwestiynau.
 2. Dewiswch Pori er mwyn dod o hyd i’r ffeil.
 3. Mae modd ichi ddewis nodi rhif yn y blwch Pwyntiau fesul cwestiwn er mwyn gosod gwerth diofyn ar gyfer pob cwestiwn. Os byddwch chi’n gadael y maes hwn yn wag, yna sero fydd gwerth pob cwestiwn. Bydd modd ichi olygu’r gwerthoedd ar gyfer pob cwestiwn unigol nes ymlaen.
 4. Dewiswch Cyflwyno ac Iawn Mae’r cwestiynau yn ymddangos yn y prawf, yr arolwg neu’r casgliad. Mae modd ichi olygu’r cwestiynau a newid eu trefn.