Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Mae hyn yn golygu casgliad o gwestiynau sy'n cael eu storio i'w defnyddio eto.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch ddefnyddio casgliadau i greu profion ac arolygon. Gallwch hefyd allforio a mewnforio casgliadau i'w defnyddio mewn profion mewn cyrsiau eraill.

Mae cwestiynau mewn casgliad bron yn gyfan gwbl yr un fath â chwestiynau prawf. Gallant gynnwys adborth, metaddata, a holl elfennau eraill cwestiwn prawf, ond nid ydynt yn cynnwys gwerthoedd pwyntiau.

Mae hyfforddwyr fel arfer yn defnyddio casgliadau i greu cronfa ddata o gwestiynau y gallant eu hailddefnyddio mewn amryw brofion. Er enghraifft, gall hyfforddwr ar gwrs Byw mewn Modd Cynaliadwy greu casgliad o gwestiynau ar gyfer pob un o'r pynciau canolig a ddysgir: Diet, Tai ac Egni. Gall yr hyfforddwr ddefnyddio'r casgliadau hyn mewn amryw brofion ac mewn cyrsiau eraill.


Cynfas Casgliadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar fanciau cwestiynau.

O'r Cynfas Casgliadau, gallwch reoli a chwilio am gwestiynau i'w hychwanegu at gasgliad. Gallwch olygu enw a chyfarwyddiadau'r gronfa, creu neu olygu cwestiynau, a llwytho cwestiynau i fyny. Gallwch hefyd eu dileu neu newid gwerth y pwyntiau.

Pan fyddwch yn dewis cwestiynau cronfa ar gyfer prawf, crëir dolenni rhwng y prawf a'r cwestiynau cronfa. Felly, os byddwch yn newid y cwestiwn gwreiddiol, bydd fersiwn diwygiedig y cwestiwn yn ymddangos.

Pan fyddwch yn creu casgliad o gwestiynau gyda'r bwriad o'i defnyddio mewn arolwg nad sy'n cael ei raddio, rhaid i chi ddewis atebion cywir. Yna, gallwch ddefnyddio'r cwestiynau mewn profion yn ogystal ag arolygon. Caiff yr atebion eu hanwybyddu ar ôl ychwanegu cwestiynau at arolwg.


Adeiladu casgliad

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch adran Offer Cwrs a dewiswch Profion, Arolygon a Chasgliadau.
 2. Ar dudalen Profion, Arolygon a Chasgliadau, dewiswch Casgliadau.
 3. Ar dudalen Casgliadau, dewiswch Adeiladu Casgliad.
 4. Cwblhewch dudalen Gwybodaeth y Casgliad a dewiswch Cyflwyno.
 5. I ychwanegu cwestiynau, gallwch ddefnyddio Creu Cwestiynau, Chwilio am Gwestiynau, ac Uwchlwytho Cwestiynau.

Pan fyddwch yn dewis Dod y Hyd i Gwestiynau, gallwch ddewis o brofion cyfredol yn eich cwrs ac unrhyw brofion rydych wedi'u mewnforio o gyrsiau eraill. Os nad oes gennych unrhyw brofion, mae'r adran hon yn wag.

Mwy ar fewnforio profion

Golygu casgliadau cyfredol

 1. Ar dudalen Casgliadau, ewch i ddewislen casgliad a dewiswch Golygu.
 2. Ychwanegwch gwestiynau, dilëwch gwestiynau, neu newidiwch werthoedd pwyntiau.
 3. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i dudalen y Casgliadau.

Golygu cwestiynau

Ar ôl i fyfyrwyr gychwyn prawf, ni ddylech wneud newidiadau i gwestiynau casgliadau a ddefnyddiwyd yn y prawf. Os byddwch yn golygu cwestiwn, bydd myfyrwyr yn gweld y cwestiwn newydd, addasedig pan fyddant yn edrych ar eu gradd ac adborth. Ni fyddant yn gweld y cwestiwn gwreiddiol.

Bydd newidiadau i gwestiynau cysylltiedig yn cynhyrchu neges sy'n rhybuddio bod y newidiadau'n cael eu cymhwyso ym mhob man lle mae'r cwestiwn yn ymddangos.

Os oes unrhyw un wedi ymgeisio un o'r cwestiynau a'ch bod yn ei newid, rhaid ailraddio unrhyw ymgeisiau a gyflwynwyd a gallai hyn effeithio ar sgorau profion. Bydd hyfforddwyr a myfyrwyr yr effeithir arnynt yn cael eu hysbysu am hyn.

Defnyddiwch y camau hyn i olygu cwestiwn mewn casgliad:

 1. Ar dudalen Casgliadau, ewch i ddewislen casgliad a dewiswch Golygu.
 2. Ar Cynfas y Casgliad, gallwch hidlo'r rhestr o gwestiynau. Ym mhanel Pori'r Meini Prawf, ehangwch adrannau'r meini prawf a dewiswch feini prawf penodol.
 3. Ewch i ddewislen cwestiwn a dewiswch Golygu i wneud eich newidiadau.
 4. Dewiswch Cyflwyno i gadarnhau'ch newidiadau ym mhob prawf lle mae'r cwestiwn hwnnw yn ymddangos. Fel arall, gallwch ddewis Cadw fel Newydd er mwyn creu cwestiwn newydd, sy'n golygu bod dim angen ailraddio ymgeisiau cyfredol.

ULTRA: Banciau cwestiynau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar gronfeydd cwestiynau.

Yn y Golwg Cwrs Ultra, gallwch ailddefnyddio cwestiynau a chynnwys arall o'r holl brofion, aseiniadau a banciau cwestiynau presennol yn eich cwrs.

Mae cronfeydd cwestiynau'r Golwg Cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu

Rhagor ar ailddefnyddio cwestiynau