Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Yng Ngwedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch allforio a mewnforio profion, holiaduron a chronfeydd i’w defnyddio mewn cyrsiau eraill neu i’w rhannu â hyfforddwyr eraill.

Mae profion a fewnforiwyd ar gael yn adran Profion pan fyddwch yn creu casgliad.

Gallwch allforio profion, holiaduron a chasgliadau fel ffeiliau ZIP, y gallwch chi neu hyfforddwyr eraill eu mewnforio wedyn i mewn i gyrsiau eraill.

Gallwch fewnforio banciau profion a chasgliadau o gwestiynau gan gyhoeddwr eich gwerslyfrau. Gwiriwch wefan y cyhoeddwr am gyfarwyddiadau ynghylch sut i allforio ac arbed y cwestiynau ar ffurf y gellir ei mewnforio i mewn i Blackboard Learn.

Mewnforio prawf, holiadur neu gasgliad

 1. Ar yControl Panel, ehangwch adran Offer Cwrs a dewiswch Profion, Arolygon a Chasgliadau.
 2. Ar dudalen Profion, Arolygon a Chasgliadau, dewiswch yr eitem yr ydych chi am ei mewnforio, fel Casgliad.
 3. Dewiswch Mewnforion.
 4. Ar dudalen Mewnforio, chwiliwch am y ffeil ar eich cyfrifiadur neu yn storfa ffeiliau eich cwrs. Ffeiliau’r Cwrs neu’r Content Collection.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Allforio prawf, holiadur neu gasgliad

 1. Ewch i’r ddewislen ar gyfer prawf, holiadur neu gasgliad a phwyswch Allforio.
 2. Pwyswch Iawn yn y ffenestr naid i arbed y ffeil.

Os oes gan eich sefydliad fynediad i nodweddion rheoli cynnwys, bydd dau ddewis ar gyfer allforio yn ymddangos ar y ddewislen. I arbed y ffeil ar eich cyfrifiadur, pwyswch Allforio i Gyfrifiadur Lleol. I gadw'r ffeil yn y Casgliad o Gynnwys, pwyswch Allforio i'r Casgliad o Gynnwys.

Ni fydd cwestiynau a ddiogelir sydd wedi cael eu mewnforio o Getrisen Cwrs yn wreiddiol yn cael eu cynnwys mewn allforyn.


Datrys problemau

Dim ond ffeiliau ZIP y profion, holiaduron a chasgliadau sydd wedi eu hallforio o Blackboard Learn y gallwch chi eu mewnforio.

Os ydynt yn y fformat priodol, gallwch fewnforio profion ac holiaduron a wnaed gan bobl eraill mewn sefydliadau eraill, neu brofion ac holiaduron a wnaed mewn fersiynau hŷn o Blackboard Learn.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

ULTRA: Mewnforio cwestiynau

Gallwch fewnforio ffeiliau ZIP o gronfeydd cwestiynau Gwedd Cwrs Gwreiddiol i'ch cwrs Ultra. Mae cronfeydd cwestiynau'r cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Unsupported question types are removed.

On the Course Content page, access the menu next to the Batch Edit link. Select Import Content > Import Course and choose the ZIP file to upload from your computer. The Course Content page displays a message that the content is importing. But when you only import questions, the content doesn't appear on the Course Content page. You can only access the imported questions on the Reuse Questions page.


ULTRA: Ailddefnyddio cwestiynau a throsi cwrs

Mae cronfeydd cwestiynau'r cwrs Gwreiddiol yn ymddangos fel banciau cwestiynau ar ôl eu trosi. Mae mathau o gwestiwn heb gymorth yn cael eu tynnu. You can only access your question banks on the Reuse Questions page.

Pan fyddwch yn trosi cwrs Gwreiddiol i gwrs Ultra, mae dau le degol yn cario drosodd.