Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Mae cwestiynau gwir/gau yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis gwir neu gau wrth ymateb i gwestiwn datganiad.

Creu cwestiwn Gwir/Gau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am greu cwestiynau Gwir/Gau.

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O’r ddewislen Creu Cwestiwn , dewiswch Gwir/Gau.
  2. Teipiwch y cwestiwn ar ffurf datganiad y gall myfyrwyr ei ateb â gwir neu gau.
  3. Dewiswch yr ateb cywir: Gwir/Gau Mae opsiynau ateb yn gyfyngedig i'r geiriau Gwir a Gau.
  4. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
  5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Mae cwestiynau Gwir/Gau yn cael eu graddio'n awtomatig. Os oes gan brawf y math hwn o gwestiwn yn unig, mae'r sgorau prawf yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld.


ULTRA: Creu cwestiwn Gwir/Gau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cwestiynau Gwir/Gau.

Mae cwestiynau gwir/gau yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis gwir neu gau wrth ymateb i gwestiwn datganiad. Mae cwestiynau Gwir/Gau yn cael eu graddio'n awtomatig. Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi ennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau.

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Mewn prawf presennol, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych chi am ychwanegu cwestiwn. Dewiswch Ychwanegu Cwestiwn Gwir/Gau.

Byddwch yn defnyddio'r un broses wrth greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Mae'r ardal Cynnwys Prawf yn agor lle byddwch yn creu'r cwestiwn a dewiswch Gwir neu Gau fel yr ateb cywir. Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.

I helpu i gadw eich cynnwys prawf yn drefnus, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl. I olygu'r ffeiliau a ychwanegoch, ewch i'r modd golygu ar gyfer y cwestiwn.

Mwy ar ychwanegu testun a ffeiliau

Rhagor am storfa cwmwl

Mwy ar olygu profion a chwestiynau

Mae'r math cwestiwn Gwir /Ffug dim ond yn caniatáu atebion Gwir neu Gau . Defnyddiwch fath cwestiwn Amlddewis i ddefnyddio setiau atebion megis Ie/Na, Cytuno/Anghytuno, neu gyfuniad arall o ddewisiadau ateb.

Mwy am greu cwestiynau Dewis Lluosog


ULTRA: Alinio cwestiynau â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl ichi drefnu bod yr asesiad ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio gyda chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs