Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae cwestiynau Ateb Byr yn debyg i gwestiynau Traethawd. Nid yw ymatebion myfyrwyr yn gyfyngedig o ran hyd, ond mae’r nifer o resi a osodwch ar gyfer y blwch testun yn helpu myfyrwyr i adnabod eich disgwyliadau. Uchafswm nifer y rhesi yw chwech.

Caiff cwestiynau Traethawd ac Ateb Byr eu graddio â llaw.

Mwy ar gwestiynau Ateb Byr gyda JAWS®


Creu cwestiwn Ateb Byr

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Ateb Byr.
  2. Teipiwch y Testun Cwestiwn.
  3. Dewiswch y Nifer o Resi i’w Harddangos yn y Parth Ateb o’r ddewislen. Bwriedir nifer y rhesi fel canllaw ar gyfer hyd ymateb myfyriwr. Nid yw’n gosod terfyn llwyr ar hyd ateb.
  4. Teipiwch enghraifft o ateb cywir yn y blwch Testun Ateb.
  5. Yn ôl eich dewis, cysylltwch gyfarwyddyd.
  6. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Adborth unigol ar Atebion Byr

Ar dudalen Gosodiadau Cwestiynau, gallwch osod opsiynau ar adborth ar gyfer cwestiynau unigol.

  • Darparu adborth ar gyfer atebion unigol: Dewiswch y blwch ticio hwn os ydych eisiau i'ch adborth ar gyfer atebion unigol ymddangos i fyfyrwyr. Er bod blwch testun Adborth yn ymddangos yn ddiofyn, ni fydd myfyrwyr yn gweld unrhyw adborth yr ychwanegwch chi oni bai i chi ddewis y blwch ticio hwn. Ni allwch ddarparu adborth unigol ar gyfer atebion i gwestiynau Cywir/Anghywir, Trefnu ac Uno.
  • Ychwanegu delweddau, ffeiliau a dolenni gwe at adborth unigol: Byddwch yn gallu ychwanegu delweddau, ffeiliau a dolenni gwe at yr adborth unigol ddarparwch chi.

Rhagor ynghylch gosodiadau cwestiynau