Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Cwestiynau Dewis Lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar greu cwestiynau Dewis Lluosog.

Gyda chwestiynau Dewis Lluosog, mae myfyrwyr yn dewis un ateb cywir o nifer o ddewisiadau.

Defnyddiwch Gwestiynau Ateb Lluosog i greu cwestiynau sydd â mwy nag un ateb.

Mwy am gwestiynau Dewis Lluosog a JAWS®

Creu cwestiwn Dewis Lluosog

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O'r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Dewis Lluosog.
  2. Teipiwch Testun Cwestiwn.
  3. Dewiswch Rhifo Atebion a Cyfeiriad Atebion o'r dewislenni neu gadewch y dewis diofyn.
  4. Y nifer diofyn o atebion yw 4. Os ydych eisiau cynyddu hyn, dewiswch Nifer o Atebion o'r ddewislen. I leihau nifer yr atebion, dewiswch Dileu drws nesaf i'r blychau ateb i'w dileu. Mae'n rhaid bod gan gwestiwn Ateb Lluosog o leiaf 2 ateb a ddim mwy na 100 o atebion.
  5. Teipiwch ateb ym mhob blwch.
  6. Dewiswch yr opsiwn ar gyfer un ateb cywir.
  7. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir. Os ydych chi wedi caniatáu credyd rhannol, bydd atebion sy'n rhannol gywir yn derbyn yr adborth am ateb anghywir.
  8. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Mae cwestiynau Dewis Lluosog yn cael eu graddio'n awtomatig. Os oes gan brawf y math hwn o gwestiwn yn unig, mae'r sgorau prawf yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld.


Credyd rhannol a negyddol

Gallwch ganiatáu credyd rhannol a negyddol ar gyfer cwestiynau Amlddewis. Mae credyd rhannol yn gwobrwyo myfyrwyr y mae eu hatebion yn dangos eu bod yn gwybod rhan o'r deunydd. Rydych yn teipio'r ganran credyd rhannol ar gyfer pob ateb. Defnyddiwch glod negyddol i beidio â chefnogi dyfalu. Gallwch ganiatáu sgorau negyddol ar gyfer atebion anghywir ac ar gyfer y cwestiwn.

Mae'n rhaid i chi alluogi'r opsiynau i bennu credyd rhannol neu negyddol ar y dudalen Gosodiadau Cwestiwn i'w defnyddio ar gyfer cwestiynau unigol. Ni fydd yr opsiwn i alluogi sgorau negyddol yn ymddangos oni bai eich bod wedi dewis yr opsiwn i ganiatáu credydau rhannol.

Mwy am gredydau rhannol a negyddol


ULTRA: Cwestiynau Dewis Lluosog/Ateb Lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cwestiynau Dewis Lluosog.

Gyda chwestiynau Dewis Lluosog, mae myfyrwyr yn dewis un neu fwy o atebion cywir o nifer o ddewisiadau. Ni roddir gwybod i fyfyrwyr bod rhaid iddynt ddewis un ateb neu nifer o atebion.

Gallwch drefnu atebion ar gyfer cwestiynau Cyfatebu ac Amlddewis ar hap yn unig. Os ydych eisiau trefnu atebion ar hap ar gyfer cwestiynau Gwir/Gau, defnyddiwch y math o gwestiwn Amlddewis gyda dewisiadau atebion Gwir a Gau.

Graddir cwestiynau Dewis Lluosog ac Ateb Lluosog yn awtomatig. Os byddwch yn cynnwys atebion cywir lluosog ar gyfer cwestiwn, gallwch ddewis rhoi credyd rhannol neu negyddol.

Creu cwestiwn Dewis Lluosog/Ateb Lluosog

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen. Mewn prawf presennol, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych chi am ychwanegu cwestiwn. Dewiswch Ychwanegu cwestiwn Dewis Lluosog.

Byddwch yn defnyddio'r un broses wrth greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Mae'r ardal Cynnwys Prawf yn agor lle byddwch yn creu'r cwestiynau ac atebion. Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd.

Nid oes gan gwestiynau Dewis Lluosog newydd atebion cywir diofyn. Ni allwch gadw newidiadau oni bai i chi ddewis o leiaf un ateb cywir ac ychwanegu testun ar gyfer pob un o'ch atebion.

I helpu i gadw eich cynnwys prawf yn drefnus, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl. I olygu'r ffeiliau a ychwanegoch, ewch i'r modd golygu ar gyfer y cwestiwn.

Mwy ar ychwanegu testun a ffeiliau

Rhagor am storfa cwmwl

Mwy ar olygu profion a chwestiynau

Drws nesaf i'r pedwar blwch ateb diofyn, gallwch ddileu blychau ateb nad oes eu hangen arnoch. Os ydych eisiau mwy na phedwar blwch ateb, dewiswch Ychwanegu Dewis. Gallwch ychwanegu cynifer o flychau ateb ag y bo angen. Dewiswch yr eicon Symud i symud ateb. Dewiswch eicon y bin sbwriel i ddileu ateb.

Mae'n rhaid bod gan bob cwestiwn Dewis Lluosog o leiaf dau ddewis ateb ac un neu fwy o atebion cywir. Dilëwch unrhyw feysydd gwag i alluogi'r opsiwn Cadw. Gallwch ddewis sut i sgorio cwestiynau sydd ag atebion lluosog .

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.


ULTRA: Alinio cwestiynau â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl ichi drefnu bod yr asesiad ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio gyda chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs


ULTRA: Cwestiynau Dewis Lluosog/Ateb Lluosog wedi'u Graddio

Mae cwestiynau Dewis Lluosog ac Ateb Lluosog yn cael eu graddio'n awtomatig. Rhoddir sgôr i atebion yn seiliedig ar yr opsiwn sgorio a ddewisoch ar gyfer cwestiynau cywir lluosog ac a yw atebion y myfyriwr yn cyfateb i'r un neu fwy o atebion cywir. Gallwch guddio neu ddangos y dewisiadau ateb wrth i chi adolygu cyflwyniadau.

Ni chewch newid sgoriau cwestiynau unigol sy’n cael eu graddio’n awtomatig.