Mae cwestiynau Ateb Lluosog yn galluogi myfyrwyr i ddewis mwy nag un ateb. Defnyddiwch y math hwn o gwestiwn pan fod mwy nag un ateb yn gywir. Er enghraifft, yn y maes meddygol, gofynnwch i ddefnyddwyr ddewis symptomau sy'n gysylltiedig â chyflwr meddygol.

Creu cwestiwn Ateb Lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am greu cwestiynau Ateb Lluosog.

 1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O'r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Ateb Lluosog.
 2. Teipiwch Destun y Cwestiwn.
 3. Dewiswch Rhifo Atebion a Cyfeiriad Atebion o'r dewislenni neu gadewch y dewis diofyn.
 4. Y nifer diofyn o atebion yw 4. Os ydych eisiau cynyddu hwn, dewiswch Nifer yr Atebion o’r ddewislen. I leihau nifer yr atebion, dewiswch Dileu drws nesaf i'r blychau ateb i'w dileu. Mae'n rhaid bod gan gwestiwn Ateb Lluosog o leiaf 2 ateb a ddim mwy na 100 o atebion.
 5. Cwblhewch y blwc Ateb ar gyfer pob cwestiwn.
 6. I ddewis yr atebion cywir, dewiswch y blwch ticio Cywir ar gyfer pob ateb.
 7. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
 8. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Mae cwestiynau Ateb Lluosog yn cael eu graddio'n awtomatig. Os oes gan brawf y math hwn o gwestiwn yn unig, mae'r sgorau prawf yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld.

Mwy am gwestiynau Ateb Lluosog a JAWS®


Credyd rhannol a negyddol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gredyd rhannol a negyddol.

Gallwch ganiatáu credyd rhannol a negyddol ar gyfer cwestiynau Amlateb. Mae credyd rhannol yn gwobrwyo myfyrwyr y mae eu hatebion yn dangos eu bod yn gwybod rhan o'r deunydd. Defnyddiwch gredyd negyddol i beidio â chefnogi dyfalu. Gallwch ganiatáu sgorau negyddol ar gyfer atebion anghywir ac ar gyfer y cwestiwn.

Mae'n rhaid i chi alluogi'r opsiynau i bennu credyd rhannol neu negyddol ar y dudalen Gosodiadau Cwestiwn i'w defnyddio ar gyfer cwestiynau unigol. Ni fydd yr opsiwn i alluogi sgorau negyddol yn ymddangos oni bai eich bod wedi dewis yr opsiwn i ganiatáu credydau rhannol.

Mwy am gredydau rhannol a negyddol


ULTRA: Creu cwestiwn Ateb Lluosog

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am greu cwestiynau Ateb Lluosog.

Mae cwestiynau Dewis Lluosog ac Ateb Lluosog yn cael eu graddio'n awtomatig. Os oes gan asesiad y mathau hyn o gwestiynau yn unig, mae'r sgorau asesiad yn cael eu postio'n awtomatig i fyfyrwyr eu gweld.

Byddwch yn defnyddio'r un broses i greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

I greu cwestiynau Ateb Lluosog, defnyddiwch y math o gwestiwn Dewis Lluosog a dewiswch atebion cywir lluosog. Gallwch ganiatáu credyd rhannol a negyddol ar gyfer atebion.

Nid oes gan gwestiynau newydd atebion cywir diofyn. Ni allwch gadw newidiadau oni bai i chi ddewis o leiaf un ateb cywir ac ychwanegu testun ar gyfer pob un o'ch atebion.

Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd. Os ydych eisiau mwy na phedwar blwch ateb, dewiswch Ychwanegu Dewis. Gallwch ychwanegu cynifer o flychau ateb ag y bo angen. Dewiswch yr eicon Symud i symud ateb. Dewiswch eicon y bin sbwriel i ddileu ateb. Dilëwch unrhyw feysydd gwag i alluogi'r opsiwn Cadw.

Mwy am greu cwestiynau Dewis Lluosog


ULTRA: Credyd rhannol a negyddol

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am gredyd rhannol a negyddol.

Mae dewisiadau ateb yn cael eu pwysoli'n gyfartal. Ni allwch wneud un dewis ateb yn werth mwy na dewis ateb arall.

Gwnewch ddewis yn y ddewislen Opsiynau sgorio:

 • Y cyfan neu ddim byd: Rhaid i fyfyrwyr ddewis pob dewis ateb yn gywir i gael credyd llawn. Un neu fwy o ddewisiadau ateb sy'n anghywir = 0 pwynt.
 • Caniatáu credyd rhannol: Rhoddir credyd rhannol i fyfyrwyr os byddant yn ateb rhan o'r cwestiwn yn gywir.
 • Tynnu pwyntiau ar gyfer atebion anghywir: Tynnwch bwyntiau ar gyfer dewisiadau ateb anghywir i beidio ag annog dyfalu. Gall sgôr y cwestiwn fod yn llai na 0.

Mwy am weld cwestiwn Ateb Lluosog wedi'i raddio