Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ar gyfer cwestiynau Ymateb Ffeil, mae myfyrwyr yn llwytho ffeil i fyny o'u cyfrifiaduron neu o'r Content Collection fel yr ateb i'r cwestiwn. Gall myfyrwyr greu gwaith cyn prawf a chyflwyno’r ffeil gyda’u cyflwyniadau, yn arbennig os oes angen llawer iawn o destun arno. Rydych yn graddio'r cwestiynau hyn â llaw.

Enghraifft:

Ewch ati i greu diagram o gronfa ddata perthynol syml a’i arbed mewn fformat delwedd fel PNG. Llwythwch y ffeil hon i fyny i’r cwestiwn.

Gallwch lawrlwytho’r ffeiliau ac yna adolygu ac asesu’r cyflwyniadau yn ddiweddarach heb gysylltiad gweithredol i’r rhyngrwyd. Bydd angen i chi fod ar-lein i gael mynediad at y Ganolfan Graddau i neilltuo graddau.

Ni allwch ychwanegu cwestiynau Ymateb Ffeil at arolygon.


Creu Cwestiwn Ymateb Ffeil

  1. Cael mynediad at brawf neu gasgliad. O’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Ymateb Ffeil.
  2. Teipiwch y Testun Cwestiwn.
  3. Fel arall, teipiwch adborth ar gyfer atebion cywir ac anghywir.
  4. Yn ôl eich dewis, cysylltwch gyfarwyddyd.
  5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.