Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r profion ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra, ond ni ellir gweld arolygon a gyflwynir yn ddienw ar hyn o bryd.

Creu Cwestiwn Traethawd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help "Ultra" am greu cwestiynau traethawd.

Yn achos cwestiynau traethawd, mae angen i fyfyrwyr deipio ateb mewn blwch testun ac mae angen i chi raddio’r cwestiynau hyn eich hun.

  1. Cyrchwch brawf, arolwg, neu gronfa. O’r ddewislen Creu Cwestiwn, dewiswch Traethawd.
  2. Ar y dudalen Creu/Golygu Cwestiwn Traethawd, teipiwch Destun y Cwestiwn. Gallwch deipio'n uniongyrchol yn y golygydd neu ludo cwestiwn o raglen arall, fel Notepad neu TextEditor. Gallwch ddefnyddio'r golygydd mathemateg pan fyddwch yn creu cwestiynau Traethawd.
  3. Mae gennych opsiwn i deipio ateb enghreifftiol.
  4. Yn ôl eich dewis, cysylltwch gyfarwyddyd.
  5. Dewiswch Cyflwyno a Chreu Un Arall neu Cyflwyno i ychwanegu'r cwestiwn at y prawf.

Adborth unigol ar draethodau

Ar dudalen Gosodiadau Cwestiynau, gallwch osod opsiynau adborth ar gwestiynau unigol.

  • Darparu adborth ar gyfer atebion unigol: Dewiswch y blwch ticio hwn os ydych eisiau i'ch adborth ar gyfer atebion unigol ymddangos i fyfyrwyr. Er bod blwch testun Adborth yn ymddangos yn ddiofyn, ni fydd myfyrwyr yn gweld unrhyw adborth yr ychwanegwch chi oni bai i chi ddewis y blwch ticio hwn. Ni allwch ddarparu adborth unigol ar gyfer atebion i gwestiynau Cywir/Anghywir, Trefnu ac Uno.
  • Ychwanegu delweddau, ffeiliau a dolenni gwe at adborth unigol: Byddwch yn gallu ychwanegu delweddau, ffeiliau a dolenni gwe at yr adborth unigol ddarparwch chi.

Rhagor ynghylch gosodiadau cwestiynau


ULTRA: Creu Cwestiwn Traethawd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidio i'r help “Gwreiddiol" am greu cwestiynau traethawd.

Yn achos cwestiynau traethawd, mae angen i fyfyrwyr deipio ateb mewn blwch testun ac mae angen i chi raddio’r cwestiynau hyn eich hun.

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewis Ychwanegu Cwestiwn Traethawd.

Byddwch yn defnyddio'r un broses wrth greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

Bydd ardal Cynnwys y Prawf yn agor lle byddwch chi’n creu'r cwestiwn Traethawd. Mae gan gwestiynau werth rhagosoedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd.

I helpu i gadw eich cynnwys prawf yn drefnus, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl. I olygu'r ffeiliau a ychwanegoch, ewch i'r modd golygu ar gyfer y cwestiwn.

Mwy ar ychwanegu testun a ffeiliau

Rhagor am storfa cwmwl

Mwy ar olygu profion a chwestiynau

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestrau â rhifau.


ULTRA: Alinio cwestiynau â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl ichi drefnu bod yr asesiad ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio gyda chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Cyn i fyfyrwyr agor yr asesiad, cyrchwch y ddewislen i ddewis Golygu neu Dileu. I newid y pwyntiau, dewiswch y blwch sgôr a theipio gwerth newydd.

Gallwch olygu testun cwestiwn Traethawd, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr wneud cyflwyniadau. Ar ôl i fyfyrwyr agor yr asesiad, ni allwch ychwanegu cwestiynau newydd, dileu cwestiwn, symud y cynnwys, golygu'r gwerthoedd, neu newid pa atebion sy'n gywir.

Dewiswch Alinio â nod o'r ddewislen i alinio nodau â chwestiynau asesiad unigol i helpu eich sefydliad i fesur cyflawniad. Ar ôl i chi drefnu bod yr asesiad ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio ag asesiadau a chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs

Golygu ffeiliau o fewn cwestiynau

Gallwch olygu gosodiadau ar gyfer y ffeiliau rydych chi wedi’u hychwanegu at gwestiynau. Dewiswch y ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o opsiynau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Testun amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe â delweddau wedi'u troi i ffwrdd.

Hefyd gallwch ddewis p'un ai i fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu i fewnosod y ffeil yn uniongyrchol fel ei bod yn ymddangos yn unol â chynnwys arall r ydych wedi'i ychwanegu.

Mwy ar olygu profion a chwestiynau