Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae cronfa gwestiynau yn gasgliad o gwestiynau sy'n cael eu storio i'w defnyddio eto.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, gallwch ddefnyddio casgliadau i greu profion ac arolygon. Gallwch hefyd allforio a mewnforio casgliadau i'w defnyddio mewn profion mewn cyrsiau eraill.

Mae cwestiynau mewn casgliad bron yn gyfan gwbl yr un fath â chwestiynau prawf. Gallant gynnwys adborth, metaddata, a holl elfennau eraill cwestiwn prawf, ond nid ydynt yn cynnwys gwerthoedd pwyntiau.

Mae hyfforddwyr fel arfer yn defnyddio casgliadau i greu cronfa ddata o gwestiynau y gallant eu hailddefnyddio mewn amryw brofion. Er enghraifft, gall hyfforddwr ar gwrs Byw mewn Modd Cynaliadwy greu casgliad o gwestiynau ar gyfer pob un o'r pynciau canolig a ddysgir: Diet, Tai ac Egni. Gall yr hyfforddwr ddefnyddio'r casgliadau hyn mewn amryw brofion ac mewn cyrsiau eraill.


Terminoleg asesiadau'r Wedd Cwrs Ultra a’r Wedd Cwrs Gwreiddiol

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i enwau nodweddion asesu sy’n seiliedig ar ymchwil defnyddwyr a safonau cyfredol y diwydiant. Mae’r Wedd Cwrs Ultra yn cynnwys y derminoleg newydd sy’n alinio â safonau cyfredol.

Mae’r tabl hwn yn rhestru enwau nodweddion cwestiynau asesiadau yn y ddwy wedd cwrs.

Terminoleg Ultra a Gwreiddiol mewn asesiadau
Gwedd Cwrs UltraGwedd Cwrs Gwreiddiol
Cronfa gwestiynauBloc ar hap a set cwestiynau
Banc cwestiynauCronfa gwestiynau
Dadansoddiad cwestiynauDadansoddiad eitem

Cynfas Cronfeydd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra” am gronfeydd cwestiynau.

O'r Cynfas Cronfeydd, gallwch reoli a chwilio am gwestiynau i'w hychwanegu at gronfa. Gallwch olygu enw a chyfarwyddiadau'r gronfa, creu neu olygu cwestiynau, a llwytho cwestiynau i fyny. Gallwch hefyd eu dileu neu newid gwerth y pwyntiau.

Pan fyddwch yn dewis cwestiynau cronfa ar gyfer prawf, crëir dolenni rhwng y prawf a'r cwestiynau cronfa. Felly, os byddwch yn newid y cwestiwn gwreiddiol, bydd fersiwn diwygiedig y cwestiwn yn ymddangos.

Pan fyddwch yn creu casgliad o gwestiynau gyda'r bwriad o'i defnyddio mewn arolwg nad sy'n cael ei raddio, rhaid i chi ddewis atebion cywir. Yna, gallwch ddefnyddio'r cwestiynau mewn profion yn ogystal ag arolygon. Caiff yr atebion eu hanwybyddu ar ôl ychwanegu cwestiynau at arolwg.

Gallwch hefyd ddefnyddio cronfeydd cwestiynau i fewnforio ac allforio cwestiynau profion gan ddefnyddio'r safon QTI.


Adeiladu cronfa

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch adran Offer Cwrs a dewiswch Profion, Arolygon a Chasgliadau.
 2. Ar dudalen Profion, Arolygon a Chasgliadau, dewiswch Casgliadau.
 3. Ar dudalen Casgliadau, dewiswch Adeiladu Casgliad.
 4. Cwblhewch dudalen Gwybodaeth y Casgliad a dewiswch Cyflwyno.
 5. I ychwanegu cwestiynau, gallwch ddefnyddio Creu Cwestiynau, Chwilio am Gwestiynau, ac Uwchlwytho Cwestiynau.

Pan fyddwch yn dewis Dod y Hyd i Gwestiynau, gallwch ddewis o brofion cyfredol yn eich cwrs ac unrhyw brofion rydych wedi'u mewnforio o gyrsiau eraill. Os nad oes gennych unrhyw brofion, mae'r adran hon yn wag.

Mwy ar fewnforio profion

Golygu casgliadau cyfredol

 1. Ar dudalen Casgliadau, ewch i ddewislen casgliad a dewiswch Golygu.
 2. Ychwanegwch gwestiynau, dilëwch gwestiynau, neu newidiwch werthoedd pwyntiau.
 3. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i dudalen y Casgliadau.

Golygu cwestiynau

Ar ôl i fyfyrwyr gychwyn prawf, ni ddylech wneud newidiadau i gwestiynau casgliadau a ddefnyddiwyd yn y prawf. Os byddwch yn golygu cwestiwn, bydd myfyrwyr yn gweld y cwestiwn newydd, addasedig pan fyddant yn edrych ar eu gradd ac adborth. Ni fyddant yn gweld y cwestiwn gwreiddiol.

Bydd newidiadau i gwestiynau cysylltiedig yn cynhyrchu neges sy'n rhybuddio bod y newidiadau'n cael eu cymhwyso ym mhob man lle mae'r cwestiwn yn ymddangos.

Os oes unrhyw un wedi ymgeisio un o'r cwestiynau a'ch bod yn ei newid, rhaid ailraddio unrhyw ymgeisiau a gyflwynwyd a gallai hyn effeithio ar sgorau profion. Bydd hyfforddwyr a myfyrwyr yr effeithir arnynt yn cael eu hysbysu am hyn.

Defnyddiwch y camau hyn i olygu cwestiwn mewn casgliad:

 1. Ar dudalen Casgliadau, ewch i ddewislen casgliad a dewiswch Golygu.
 2. Ar Cynfas y Casgliad, gallwch hidlo'r rhestr o gwestiynau. Ym mhanel Pori'r Meini Prawf, ehangwch adrannau'r meini prawf a dewiswch feini prawf penodol.
 3. Ewch i ddewislen cwestiwn a dewiswch Golygu i wneud eich newidiadau.
 4. Dewiswch Cyflwyno i gadarnhau'ch newidiadau ym mhob prawf lle mae'r cwestiwn hwnnw yn ymddangos. Fel arall, gallwch ddewis Cadw fel Newydd er mwyn creu cwestiwn newydd, sy'n golygu bod dim angen ailraddio ymgeisiau cyfredol.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

NODIADAU